Varastointi & logistiikka - Varastosiivouksen trendit | Nilfisk

Kulkuväylien pitäminen siistinä turvallisen liiketoiminnan varmistamiseksi

TRENDIARTIKKELI

Oletko kiinnostunut siivousarvioista?
Ilmaisen puhdistuksen arvioinnin aikana Nilfiskin edustaja käy laitoksessasi selvittämässä puhdistushaasteesi ja laatimassa suosituksia, joiden avulla voit optimoida puhdistusprosessisi.

Täytä lomake, jotta voimme auttaa sinua mahdollisimman tehokkaasti.

Spinner

Uuden aikakauden alku

Ennen koronaviruspandemiaa varastojen siivoaminen auttoi ehkäisemään tapaturmia, täyttämään tarkastusvaatimukset ja pitämään varaston toiminnan käynnissä. Pandemian puhkeamisen jälkeen puhtauden vaatimukset kasvoivat kuitenkin merkittävästi - ja puhdistuksen trendit muuttuivat vastaavasti.

Verkkokaupan voimakas vilkastuminen on lisännyt varastojen kiirettä, jolloin turvallisuus voi helposti vaarantua vilkkaissa tiloissa ja mahdollisesti muuallakin. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan on todisteita, että SARS-CoV-2-viruspartikkelit voivat levitä ilman mukana ja siirtyä muille pinnoille 1.

Tavoite oli siis välittömästi selvä: oli ylläpidettävä ennennäkemättömän tiukkoja hygieniavaatimuksia työntekijöiden (ja heidän kanssaan tekemisissä olevien henkilöiden) suojaamiseksi tartuntariskiltä.

Tänä päivänä puhdistusohjelman noudattaminen on olennaisen tärkeää yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Esimerkiksi Ison-Britannian hallituksen artikkelissa "Työskentely turvallisesti COVID-19-pandemian aikana tehtaissa, tehtaissa ja varastoissa" seuraavat termit: "tehostettu siivous" ja "säännöllisempi puhdistus" sekä "puhdistusmenetelmät" mainitaan useaan kertaan artikkelin suosituksissa. Yhdistyneiden kansakuntien opas "Suositukset ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet vastauksena COVID-19-pandemiaan" sisältää useita sivuja, joissa käsitellään tehostettujen, proaktiivisten puhdistusprosessien tärkeyttä.

Varastosiivouksessa erottuu erityisesti kaksi trendiä - lattianhoito uutena painopisteenä sekä pölynhallinta paluuna perusasioiden äärelle. Nämä kaksi aluetta tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja turvallisuutta koko laitoksessa sekä parantaa liiketoiminnan yleistä tehokkuutta ja kannattavuutta.

"COVID-19-pandemian alettua toteutimme 60 päivän aikana maailmanlaajuisesti yli 150 merkittävää prosessimuutosta varmistaaksemme, että tiimimme pysyivät turvallisina ja terveinä työssään."

– Amazon 2

Trendi 1: Painopisteenä lattianhoito


Lattianhoidolla on oleellinen rooli työntekijöiden turvallisuuden kannalta. Lattian pinnalla olevat virukset ja muut taudinaiheuttajat leviävät helposti kengien mukana muualle työpäivän aikana.
Yksi vaihtoehto on lisätä siivoushenkilökuntaa lattianhoidon vuoroihin. Kasvavien työvoimakustannusten ja työvoimapulan johdosta huoltohenkilöstön on kuitenkin pohdittava, miten siivous voitaisiin hoitaa nopeammin. Nykyään on kehitetty erilaisia keinoja pidentää lattioiden puhdistusvälejä ja otettu käyttöön teknologiaa puhdistamisen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Trendi 2: Pölyn käsittely

Toinen keskeinen huolenaihe on pölyn hallinta. Pöly kerääntyy nopeasti tuotteiden ja hyllyjen pinnoille ja voi saastuttaa ne. Pölyn itsessään aiheuttaman riskin lisäksi pintoja on mahdotonta desinfioida kunnolla, jos ne ovat pölyn peitossa. Teollisuusimurit eivät ole uusia keksintöjä, mutta ennen pandemiaa pölyä pidettiin usein vähemmän vakavana riskinä. Nykyään imuroinnilla on tärkeä rooli viruksen vähentämisessä, sillä se sieppaa ja pidättää pölyn ja muut hiukkaset, joihin virus voi tarttua. 

Imurointi ei poista kokonaan vaarallista pölyä tai virushiukkasia, mutta se vaikeuttaa mikroskooppisten hiukkasten pääsyä ilmaan, niiden hengittämistä tai kulkeutumista usein kosketettaville pinnoille.

Ratkaisu on yksinkertainen: puhdistusohjelman tehostaminen imuroimalla alueet tiheään lattiasta kattoon ja desinfioimalla kaikkein kosketusalttiimmat pinnat. Työntekijät arvostavat puhtaampaa työympäristöä, parempaa ilmanlaatua sekä sitä, että työnantaja kiinnittää enemmän huomiota yksityiskohtiin, joilla on merkitystä.


Tärkeitä huomioitavia seikkoja laitteiden valinnassa:

  • Suuri imuteho
  • Sertifioidut HEPA- tai ULPA-suodattimet
  • Turvapussit käyttäjän suojaamiseksi tyhjennyksen aikana

Siivouksen toiminnalliset muutokset

5X

Korkealaatuinen /perusteellinen siivous

4X

Lisääntynyt/säännöllisempi siivouksen valvonta

3X

Lisääntynyt siivoukseen käytetty kokonaisaika

Lähde: Nilfiskin desinfiointitutkimus 2021. Tutkimus perustui verkkokyselyyn, johon osallistui yhteensä 609 vastaajaa eri toimialoilta. Varasto- ja logistiikkatoimialalta vastaajia oli 93. Kaikki osallistujat seulottiin puhdistuskaluston ostopäätöksiin kohdistuvan "jaetun vaikutuksen" minimoimiseksi.

Menestyminen muutosten keskellä

”Uuden normaalin” mukanaan tuomat haasteet ovat laajamittaiset, joten lattianhoito ja pölynhallinta ovat vain osa suurempaa kokonaisuutta. Käsitys korkeasta puhtaustasosta ja sen ylläpidosta kehittyy ja mukautuu yrityksen liiketoiminnan, mutta vielä enemmän henkilöstön ja asiakkaiden vuoksi. Tässä kehitysvaiheessa on omat haasteensa, mutta tehokkaamman siivouksen mahdollisuudet johtavat aina mahdollisuuksiin saavuttaa lisää menestystä.

Tiedustele ilmaista puhdistusarviointia

Yrityksemme on yli 100 000 kiinteistönhoitajan apuna tehokkaampien puhdistusmenetelmien tunnistamisessa ja oikeiden puhdistuslaitteiden valinnassa.

Suosituimmat sivut