Yhteiskuntavastuu | Nilfisk

Yhteiskuntavastuu

Parantaa elämänlaatua
kaikkialla maailmassa kestävän kehityksen vaatimukset täyttävän puhdistamisen avulla.

Täytä lomake, niin olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Spinner

CSR-lähestymistapamme

Arvon maksimointi

Yhteiskuntavastuu (CSR) on ratkaisevassa roolissa Nilfiskin liiketoiminnassa nyt ja tulevaisuudessa. Uskomme, että positiivinen liiketulos voidaan saavuttaa työskentelemällä sinnikkäästi ja järjestelmällisesti yhteiskuntavastuuseen liittyvien aloitteiden parissa. Asetamme selkeitä tavoitteita ja luomme hankkeita Nilfiskin negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi ja maksimoidaksemme samalla ihmisille, ympäristölle ja taloudelle luotavan arvon.

Strategiamme koostuu neljästä painopistealueesta, joiden uskomme vaikuttavan eniten:

Ilmasto ja ympäristö – Yhteiskunta – Asiakkaat – Työpaikka

Climate And Enviroment Pict Mobile

Ilmasto ja ympäristö

Ympäristöjalanjälkemme pienentäminen

Vaikutusten huomioiminen globaaliin ilmastoon ja ympäristöön on tärkeä osa Nilfiskin CSR-strategiaa ja liiketoimintaa. Keskitymme vähentämään toimintamme negatiivisia vaikutuksia ja hyödyntämään mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa ihmisille ja ympäristölle. Olemme sitoutuneet Science Based Targets -hankkeeseen ja asettaneet kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.

Pyrimme kehittämään työtämme ympäristön hyväksi ympäristönhallintajärjestelmän (EMS) avulla sekä sertifioimalla toimipaikkamme ISO 14001:2015 -sertifikaatin mukaisiksi.

Jos haluat lisätietoja, tutustu Nilfiskin uusimpaan CSR reportISO 14001:2015 -sertifikaattiin.

Society Pict Mobile

Yhteiskunta

Rehellisyys ja eettiset prosessit

Asettamalla rehellisyyden ja eettiset prosessit etusijalle voimme varmistaa yrityksemme, työntekijöidemme ja yhteiskunnan pitkän aikavälin kestävän menestyksen. Liiketoimintaohjeissamme kuvataan Nilfiskin sitoutuminen maailmanlaajuisen toimitusketjun integriteettikeskeisen toiminnan edistämiseen koko yhtiössä.

Tuemme Yhdistyneiden kansakuntien Modern Slavery Act -asetusta, ja uskomme sen olevan tärkeä askel kohti läpinäkyvyyden lisääntymistä ja estävän globaaleissa toimitusketjuissa esiintyviä vakavia rikkomuksia.

Jos haluat lisätietoja, tutustu Nilfiskin liiketoimintaohjeisiin, lausuntoomme Modern Slavery Act -asetuksesta ja Nilfiskin uusimpaan CSR-raportiin.

Asiakkaat

Tuoteturvallisuuden ja laadun varmistaminen

Nilfisk on sitoutunut investoimaan innovatiivisiin asiakasratkaisuihin ja varmistamaan samalla tuoteturvallisuuden, laadun ja kestävän kehityksen mukaisen suorituskyvyn. Pyrimme nostamaan tuotteiden laatutasoa koko alallamme. Käymme avointa ja tehokasta vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa pystyäksemme tarjoamaan heille oikeat ja täydelliset ohjeet tuotteisiimme.

Laadunvarmistusjärjestelmämme ISO 9001:2015 otetaan käyttöön kaikissa tuotantolaitoksissa ja jakelukeskuksissa, jotta voimme tarjota asiakkaillemme yhdenmukaisen tuotelaadun ja -turvallisuuden.

Tututu ISO 9001:2015 sertifikaattiin.

Työpaikka

Turvallinen työpaikka kaikille työntekijöille

Terveellisen, turvallisen ja innostavan työympäristön luominen työntekijöillemme on yksi Nilfiskin menestyksen kulmakivistä.

Varmistamme, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti ja että he kaikki nauttivat samoista mahdollisuuksista ja eduista työpaikallaan.

Toinen avaintekijä työviihtyvyyteen panostamisessa on keskittyminen työterveyteen ja -turvallisuuteen ja sen varmistamiseen, että Nilfisk on turvallinen työpaikka kaikille työntekijöille.

Jos haluat lisätietoja, tutustu Nilfiskin liiketoimintaohjeisiin, Nilfiskin työterveys- ja -turvallisuusasiakirjaan ja Nilfiskin uusimpaan CSR-raporttiin.

Sertifikaatit ja raportit

Nilfiskin sertifikaatit ja raportit

Me Nilfiskillä haluamme lisätä läpinäkyvyyttä ja kertoa asiakkaillemme kattavasti pyrkimyksistämme varmistaa tuotteiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus. Nilfiskin toimintaperiaatteena on noudattaa kaikkia soveltuvia standardeja sekä kaikkia Nilfiskiin tai tuotteisiimme kohdistuvia lakisääteisiä tai laillisia vaatimuksia. Tässä osiossa esittelemme Nilfiskin liiketoimintaohjeet, Nilfiskin lausunnon Modern Slavery Act -asetuksesta sekä ISO- ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat lausunnot.

CSR Cleaning Building Square

CSR-raportti 2021

Viimeisin yhteiskuntavastuuraporttimme kattaa tilikauden 2021. Tutustu uuteen viiden vuoden kasvustrategiaamme, joka yhdistää kestävän kehityksen kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla ja tuo uudistuneen huomion portfoliomme ja toimintamme kestävyyden lisäämiseen

Lue lisää

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

Nilfiskin liiketoimintaohjeet

Liiketoimintaohjeemme kuvastavat sitoutumistamme toimintastandardien ja vastuullisuuden edistämiseen kaikkialla yhtiössä. Siinä kuvataan perussäännöt, jotka ohjaavat tapaamme toimia sisäisesti ja ulkoisesti.

Lue lisää

ISO Visual

Laadun- ja ympäristönhallinta

Nilfiskillä on ISO-sertifioitu laadun- ja ympäristönhallintajärjestelmä, jonka ansiosta voimme keskittää panostuksemme. ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 ovat kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) maailmanlaajuisia standardeja.

Lue lisää

Product Compliance Declarations Visual

Tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Me Nilfiskillä haluamme lisätä läpinäkyvyyttä ja kertoa asiakkaillemme kattavasti pyrkimyksistämme varmistaa tuotteiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus. Nilfiskin käytäntönä on noudattaa kaikkia soveltuvia standardeja, lakeja ja vaatimuksia, jotka koskevat yhtiötämme ja tuotteitamme. Tällaisia ovat muun muassa REACH, RoHS, WEEE ja konfliktialueiden mineraaleihin liittyvät säännökset.

Lue lisää

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Nilfiskin lausunto Modern Slavery Act -asetuksesta

Me Nilfiskillä uskomme, että tämä hanke on tärkeä askel kohti Isossa-Britanniassa toimivien yritysten läpinäkyvyyden lisäämistä. Keskitymme estämään globaalien toimitusketjujen vakavat rikkomukset. Kampanjan tavoitteena on torjua orjuutta, pakkotyötä, ihmiskauppaa ja paljon muuta.

Lue lisää

Ethics And Compliance Square

Eettisyys ja vaatimustenmukaisuus

Tässä kansiossa esitellään Nilfiskin ohjelmat ja aloitteet, jotka liittyvät yrityksen yhteiskuntavastuuseen (CSR), laatuun, ympäristöasioiden hallintaan ja vaatimustenmukaisuuteen.

Lue lisää