Puhdistus vesijohtovedellä

Pelkkä vesijohtovesi riittää monien pintojen puhdistamiseen. Nilfisk Ecoflexissä voi vaihtaa vaivattomasti kemikaalittomasta vesipesusta ja säätää pesutehoa yhdellä painalluksella. Nilfiskin EcoFlex™ -sarjan vahva myynti kuvastaa sitä, miten markkinoilla on ymmärretty tavallisen vesijohtoveden pesuteho ja se tosiasia, että tietynlaiset likaiset pinnat edellyttävät pesuaineen käyttöä.

Nilfisk EcoFlex ™

Elektrokemiallisesti aktivoitu vesi ei ole vesijohtovettä parempaa

Nilfisk arvioi elektrokemiallisesti aktivoidun veden (ECA-vesi), vesijohtoveden ja tavallisen pesuaineen suorituskykyä lattiapesureissa yhteistyössä useiden asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena oli suunnitella kattava testausmenetelmä käyttämällä hyväksyttyjä ASTM-standardeja ja alan parhaita käytäntöjä.

Nilfisk testautti nykyaikaisten lattiapesureiden suorituskyvyn kahdella riippumattomalla ja kansainvälisesti hyväksytyllä laboratoriolla. Laboratoriot mittasivat puhdistustehon kolmella pesunesteellä:

  1. elektrokemiallisesti aktivoitu vesi
  2. tavallinen vesijohtovesi ja
  3. vesijohtovesi ja pesuaine.

Tulosten perusteella elektrokemiallisesti aktivoitua vettä käyttävän pesurin suoritusteho ei ollut parempi verrattuna pesuriin, joka käytti pelkästään vesijohtovettä.

Tuloksista ilmeni myös, että ECA-vettä käyttävän lattiapesurin pesuteho ei ollut yhtä hyvä kuin tavallista pesuainetta käyttävän pesurin.​​​
​​​​​​​​​​

Ladattavat materiaalit

Professional Testing Laboratory, Inc.
Testitulos
Environ Laboratories
Testitulos
Puhdistustehokkuustestauksen yhteenveto
Testitulos