Vastuullinen yrityskansalaisuus


Vastuullisuus alkaa omasta toiminnasta. Nilfisk asettaa tiukat vaatimukset ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, liiketoiminnan etiikalle ja ympäristön suojelemiselle. Uskomme, että tästä on hyötyä Nilfiskille, asiakkaillemme ja muille sidosryhmille.

Nilfisk tarjoaa asiakkaille kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä puhdistusratkaisuja.
Meille se merkitsee tehokkuuden ja tuottavuuden varmistamista sekä kokonaiskustannusten alentamista.
Kehitämme tehokkaita puhdistustuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, vettä ja puhdistusaineita.
Sitoutumisemme kestävään kehitykseen perustuu asiakkaille aiheutuvien kustannusten vähentämiseen ja oman ympäristövaikutuksemme pienentämiseen.
 
 

  • Vähennämme käyttämisestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia ja maksimoimme asiakkaiden tekemien investointien tuoton kehittämällä ympäristöä säästäviä tuotteita.
  • Annamme keinoja toimittaa kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä siivouspalveluita.
  • Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävää puhdistamista tarvitaan. Siksi kehitämme uusia mahdollisuuksia tuottaa pitkään kestävää lisäarvoa asiakkaillemme ja heidän työntekijöilleen.


Sitoumus

Nilfisk on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja on ylpeä siitä.
Haluamme korostaa sitoutumistamme vastuullisuuteen. Pyrimme tekemään jatkuvia parannuksia kaikilla neljällä painopistealueella:
Ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristö ja korruption vastaisuus.


Lisätietoja

Lisätietoja Nilfiskin vastuullisesta yrityskansalaisuudesta saa tai CSR-raporttimme ja -käytäntömme voi ladata maailmansivustoltamme.​
​​​​​