Työpaikat

Me Nilfiskillä kehitämme jatkuvasti yritystämme ja henkilökuntaamme.

Henkilöstömme...

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme, joten sen kehittäminen on yhtä tärkeää kuin yrityksenkin.

Liittyminen Nilfiskin riveihin

Liittymällä seuraamme Nilfiskillä, pääset osaksi vahvaa kansainvälistä yhtiötä, jolla on yli 5 500 työntekijää 45 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Asiakkaamme ovat luottaaneet meihin yli 110 vuoden ajan ja meillä on kattava kokemus innovoinnista sekä vahva sitoumus kehittää laadukkaita siivousalalle suunnattuja puhdistuslaitteita ja -ratkaisuja.
 
 Asiantuntijuus ja toimintakyky

Nilfisk on siivousmaailman asiantuntija ja toimintakykylähtöinen yhtiö, jossa tuotteittemme laatu ja henkilöstömme kehitys ovat arvostetuimmat voimavaramme. Henkilöstön kehitystä tehdään systemaattisesti, ja Nilfisk mittaa säännöllisesti työntekijöiden sitoutumista. Henkilöstön keskimääräinen sitoutumisarvo on kasvanut tasaisesti viiden viime vuoden aikana, ja nykyisin yli 80 prosenttia työntekijöistämme tuntee ylpeyttä sen tähden, että työskentelee Nilfiskillä.

Tasa-arvoinen kohtelu

Nilfisk ei syrji työntekijöitä tai hakijoita rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, kansallisuuden, iän, siviilisäädyn, geneettisten tietojen, vamman tai veteraaniaseman vuoksi.
Nilfisk antaa kaikille mahdollisuuden saada työtä ja edetä uralla riippumatta rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, kansallisuudesta, iästä, siviilisäädystä, geneettisistä tiedoista, vammasta tai veteraaniasemasta. Kaikki työhönottopäätökset perustuvat työtehtävän asettamiin vaatimuksiin.
Tätä käytäntöä sovelletaan kaikilla työsuhdetasoilla kaikkeen henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon, kuten rekrytointeihin, palkkaamisiin, ylentämisiin, toiseen tehtävään siirtämisiin, alentamisiin, lomautuksiin, työsuhteiden päättämisiin, palkan ja muiden korvausten määräytymiseen sekä koulutukseen tai työharjoitteluun valitsemiseen.

Avoimet hakemukset
Haluamme varmistaa, että Nilfiskin rekrytointoprosessi on upea kokemus kaikille ehdokkaille.
Osana tätä emme ota vastaan avoimia hakemuksia, vaan kannustamme hakemaan sellaisiin toimiin, jotka sopivat mielestäsi sinulle. Sillä loppujen lopuksihan haluat päästä unelmaurallesi ja me haluamme sitoutuneen työntekijän.
​​ ​​​​​ ​​​​