GDPR-HU

Tájékoztató üzleti partnereinknek:

A Nilfisk vállalatcsoport tárolja és felhasználja a globális üzleti partnerek kapcsolattartó személyeinek és más lényeges alkalmazottainak a kapcsolattartási adatait, és a 
befektetőink lényeges adatait.

Az Európai Unió (EU)  2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szabályozza azt, hogy a Nilfisk hogyan használhatja fel ezeket az információkat. A GDPR alapján az egyénekre vonatkozó információkat személyes adatoknak nevezzük, és ezt tágan értelmezzük: személyes adatnak minősül minden, ami azonosíthat egy egyént, pl. név, bankszámlaszám, fénykép. Az információk gyűjtését, felhasználását, tárolását és megosztását adatfeldolgozásnak nevezzük.

A GDPR hatályos, ha a Nilfisk vállalata az EU-ban telepedett le, és a világ bármely pontján élő lakosainak személyes adatait dolgozza fel. A GDPR a Nilfisk EU-n kívül letelepedett vállalataira is vonatkozik, ha az EU-n belül végzett tevékenységek során az EU lakosainak személyes adatait dolgozzák fel. A GDPR nem hatályos, amikor a Nilfisk egyik EU-n kívüli vállalata EU-n kívüli lakosok személyes adatait dolgozza fel.

A Nilfisk az üzleti partnerek milyen típusú személyes adatait dolgozza fel, és miért dolgozzuk fel az adatokat?

Ügyfelek, beleértve az ügyfelek tanácsadóit és képviselőit, pl. ügyvédeit:
 
A Nilfisk az ügyfeleinél dolgozó alkalmazottak személyes adatainak a következő típusait dolgozza fel:

- nevek, beosztások és munkakörök
- IP-címek
- a vállalkozások címe és más kapcsolattartási adatok, pl. telefonszámok és e-mail címek

A GDPR szerinti feldolgozás jogi alapja: A Nilfisk azért dolgozza fel ezeket a személyes adatokat, hogy kommunikáljon az ügyfelekkel, így a Nilfisk mint szállító:

- teljesítse szerződéses kötelezettségeit, és gyakorolja szerződéses jogait; 
- megfeleljen a rá mint szállítóra vonatkozó szabályozási követelményeknek, pl. jelentéstétel az adóhatóságnak, vámhivatalnak, egészségügyi és
        biztonsági ügynökségeknek, környezetvédelmi hatóságoknak, bűnüldöző szerveknek; és
- kezelje az üzleti kapcsolataival összefüggésben felmerülő jogi kérdéseket.

A Nilfisk emellett feldolgozza ezeket az adatokat, mert jogos érdeke van az alábbiakban:

- az ügyfeleivel ápolt kapcsolatok fenntartása és javítása, hogy termékeket és szolgáltatásokat biztosítson nekik, többek között megjavítsa és
        karbantartsa a termékeket;
- a jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinek rendszeresen tájékoztatása a Nilfisk termékeiről és szolgáltatásairól, pl. hírlevelekben;
- sütik használatával javítsa a Nilfisk webhelyének működését és a felhasználói élményt;
- kéretlen, kereskedelmi célú kapcsolatfelvétel, és előzetes beleegyezéssel közvetlen marketingkommunikációk; és
- statisztikák és más általános névtelenített adatok létrehozása a termékek és szolgáltatások javítása érdekében.

A Nilfisk addig tárolja az adatait, amíg az a működéshez vagy törvényileg szükséges, ideértve:

- legfeljebb tíz évig azt követően, hogy az üzleti kapcsolatunk miatt érintkezésben vagyunk
- amíg meg nem kér arra, hogy töröljük az adatait, amit mi a lényeges üzleti céljainkhoz – pl. számvitel, szolgáltatási és jogi kötelezettségek –
        szükséges adatmegőrzéstől függően teljesíteni fogunk; vagy
- legfeljebb tíz évig az ügyfelet érintő tényleges vagy lehetséges jogvita befejeződését követően.

A Nilfisk személyes adatokat szerez az ügyfelektől, a Nilfisk alkalmazottaitól, és pl. jegyzékekből, adatkereskedőktől.

Kattintson ide, ha többet szeretne tudni a hírlevelek vagy közvetlen marketingkommunikációk küldéséről.

Szállítók, beleértve az ügyfelek tanácsadóit és más képviselőit, pl. ügyvédeit:

A Nilfisk a szállítóinál dolgozó alkalmazottak személyes adatainak a következő típusait dolgozza fel:

- nevek, beosztások és munkakörök
- a vállalat címe
- más kapcsolattartási adatok, pl. telefonszámok és e-mail címek

A feldolgozás jogi alapja: A Nilfisk mint ügyfél feldolgozza a személyes adatokat, hogy kommunikáljon a szállítókkal, ezáltal: 

- teljesítse a szállítókkal szembeni szerződéses kötelezettségeit, és gyakorolja szerződéses jogait; 
- megfeleljen a rá mint ügyfélre vonatkozó szabályozási követelményeknek, pl. jelentéstétel az adóhatóságnak, vámhivatalnak, egészségügyi és
        biztonsági ügynökségeknek, környezetvédelmi hatóságoknak, bűnüldöző szerveknek; és
- kezelje az üzleti kapcsolataival összefüggésben felmerülő jogi kérdéseket.

A Nilfisk továbbá feldolgozza ezeket az adatokat, mert jogos érdeke van az ügyfeleivel ápolt kapcsolatok fenntartására és javítására, hogy termékeket és szolgáltatásokat biztosítson nekik, többek között megjavítsa és karbantartsa a termékeket; 

Szállítói átvilágítás:  A Nelfisk leendő szállítói az Ariba beszerzési rendszerben kötelesek válaszolni az átvilágítási kérdésekre a jogi megfelelőséggel (korrupcióellenesség, külkereskedelem ellenőrzése, versenytörvény, és adatvédelmi törvények) és a vállalati társadalmi felelősséggel (VTF) kapcsolatos múltbeli és jövőbeni tevékenységeikről. A kérdések rákérdeznek például az alkalmazandó törvények, beleérte a kereskedelmi szankciók megsértésére, vagy hatósági vizsgálatokra, valamint a VTF szabályainak és normáinak betartására.

A Nilfisk emellett megszerzi és feldolgozza a harmadik fél átvilágítási szolgáltatók jelentéseit, és a szállítók és más lényeges üzleti partnerek átvilágításáról készült jelentéseket, amelyek lefedik a jogi megfelelőségi és VTF-fel kapcsolatos kockázatokat, pl. büntetőeljárások nyilvántartását, sajtóbeszámolókat, és az általános nyilvános hírnevet.

A Nilfisk az üzleti kapcsolatok kezdetétől ellenőrzi, hogy az üzleti partner betartja-e az alkalmazandó törvényeket, pl. a korrupcióellenes törvényeket, valamint a megállapodás rendelkezéseit.

Az átvilágítási ellenőrzés magában foglalhatja az üzleti partnerekkel kapcsolatban álló fontosabb személyek személyes adatait. 

Átvilágítás és az adatfeldolgozás megfigyelésének jogi alapja:

- A Nilfisk fontos jogos érdeke, hogy a jogi és hírnévvel kapcsolatos kockázatok megfelelő felmérése érdekében ismerje a leendő üzleti partnerek
        hátterét az üzleti megállapodások megkötése előtt.
- Hasonlóképpen, a Nilfisk fontos jogos érdeke, hogy tudomása legyen azokkal a jogi és hírnévvel kapcsolatos kockázatokkal, amelyekkel
        szembenézhet, ha az üzleti partnerei megsértik a törvényt, a magatartási normákat vagy szerződéses kötelezettségeiket.
- Az üzleti partnerekkel kötött szerződések jogi megfelelőségi és magatartási kötelezettségeket tartalmaznak. 
- A Nilfisknek ismernie kell az üzleti partner hátteréből és a Nilfiskkel való kapcsolata során a folyamatban lévő tevékenységeiből eredő kockázatokat,
        a lehetséges vagy tényleges jogi igények, az illetékes bűnüldözési hatóságok és más kormányzati szervek, valamint a korrupcióellenesség,
        a kereskedelmi szankciók és versenytörvények tekintetében.
- A fenti érdekek messze felülmúlják az egyének személyiségi jogait. A harmadik felektől kapott átvilágítási információkat bizalmas információként
        kezeljük, amikhez csak az alkalmazottak és harmadik fél tanácsadók, pl. jogi tanácsadók férhetnek hozzá a szükségesnek mutatkozó mértékben.

A Nilfisk addig tárolja az adatait, amíg az a működéshez vagy törvényileg szükséges, ideértve:

- legfeljebb tíz évig azt követően, hogy az üzleti kapcsolatunk miatt érintkezésben vagyunk;
- amíg meg nem kér arra, hogy töröljük az adatait, amit mi a lényeges üzleti céljainkhoz – pl. számvitel, szolgáltatási és jogi kötelezettségek –
        szükséges adatmegőrzéstől függően teljesíteni fogunk (FIGYELEM: az adatai törlése azzal járhat, hogy megszakad az üzleti kapcsolatunk,
        ha nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot); vagy 
- legfeljebb tíz évig a szállítót érintő tényleges vagy lehetséges jogvita befejeződését követően. 

A Nilfisk személyes adatokat szerez a szállítóktól és a Nilfisk alkalmazottaitól.

Más üzleti partnerek, pl. tanácsadók, konzultánsok, ügynökök, jövőbeni partnerek:

A Nilfisk ugyanazon a módon dolgozza fel a fenti harmadik felek személyes adatait, mint ahogy az ügyfeleiét és szállítóiét, és ugyanabból a kereskedelmi, szerződéses és törvényes célokból. A törvény előírásainak megfelelően bizonyos fő tanácsadók rajta vannak a Bennfentes Személyek Listáján, akiknek tudomásuk van a Nilfisk érzékeny üzleti információiról. 

Az adatok megosztása és továbbítása:

A Nilfisk a szükségesnek mutatkozó mértékben osztja meg az üzleti partnerek adatait a Nilfisk szervezetén belül és bizonyos adatfeldolgozókkal. 

Ügyfelek: A Nilfisken belül az adatai általánosságban a következő helyeken érhetők el:

- az Ön országában
- az EU-ban
- az Egyesült Államokban
- Indiában

A Nilfisk továbbá megosztja az Ön személyes adatait a termékei helyi, harmadik fél forgalmazóival, hogy lehetséges üzleti kapcsolat miatt felvehessék Önnel a kapcsolatot. Itt mondhatja le ezt a szolgáltatást.

Szállítók, más üzleti partnerek: Ettől eltérő megállapodás hiányában az Ön adataihoz hozzáférhetnek globálisan a Nilfisk vállalatai és vonatkozó külső üzleti partnerek. Az országok listáját itt láthatja.

Általános: A Nilfisk szükség szerint megosztja a megfelelő adatokat a harmadik felekkel, ezzel támogatva a Nilfisk műveleteit, például a számvitelt, logisztikát, biztosítást, minőségellenőrzést, a termékek és szolgáltatások fejlesztését, és az ügyfélhűség felmérését. A Nilfisk a címzettekkel kötött szabványos uniós adattovábbítási megállapodásokkal összhangban a szükségesnek mutatkozó mértékben az Európai Gazdasági Térségen (EGT)  kívülre továbbítja és/vagy rendelkezésre bocsátja az adatokat a Nilfisk vállalatai, adatfeldolgozói, valamint kommunikációs és más szolgáltatásokat biztosító vállalatok részére. 

EGT-n kívüli országok, ahova az adatok felhőrendszereken keresztül továbbíthatók vagy elérhetők: LISTÁRA MUTATÓ HIVATKOZÁS

Befektetők:

A dán jogszabályokkal és a Nasdaq tőzsde szabályaival összhangban a Nilfisk nyilvántartást vezet a részvényesekről, ami tartalmazza az egyes befektetők által megadott nevet, címet, foglalkozást, kapcsolattartási adattokat és a részvényesi számlaszámot. Ezeket az adatokat egy harmadik fél adatfeldolgozó dolgozza fel, továbbá a Nilfisk költségvetési és a Csoport jogi osztályán dolgozó kis számú alkalmazott fér hozzá ehhez a nyilvántartáshoz. Miután a Nilfisk részvényese túlad a részvényein, a Nilfisk néhány napon belül törli az adatokat.

A részvényesi közgyűléseken részt venni kívánó befektetők megadják a nevüket és a vendégeik nevét a Nilfisk adatfeldolgozójának. A feldolgozó a közgyűlés után nem több mint öt évig tárolja ezeket az adatokat és a résztvevők regisztrációs számát, majd törli ezeket. A befektetők a nevük és e-mail címük felhasználásával negyedéves webináriumokhoz is csatlakozhatnak, ezek az adatok a hívás után nem több mint öt éven belül törlésre kerülnek. Mindkét esetben csak azok a Nilfisk alkalmazottak férnek hozzá az adatokhoz, akik érintettek az eseményeken.

Nilfisk Egyetem:

Azok a személyek, akik a Nilfisk Egyetemen (NU) szeretnének képzést kapni a Nilfisk termékeiről, a jelentkezési folyamat során beleegyeztek abba, hogy a felvétellel, képzéssel, vizsgáztatással és értékeléssel kapcsolatos adatokat feldolgozzák. Ezek az adatok elérhetők a Nelfisk képzésben és számvitelben részt vevők alkalmazottai, az EU-ban, Egyesült Államokban és Indiában lévő harmadik fél adatfeldolgozók és alkalmazottaik, valamint az ő munkaadóik számára, az utóbbiak akár a Nilfisk ügyfelei is lehetnek. Az adatfeldolgozással kapcsolatban további információk találhatók a felvételi és az NU más anyagain. 

Az Ön személyes adataihoz fűződő jogai.

Ha a GDPR alkalmazandó, az bizonyos jogokat biztosít azzal kapcsolatban, ahogyan a Nilfisk feldolgozza az adatokat. Lépjen kapcsolatba a Nilfisk Csoport jogi osztályával, ha adott esetben gyakorolni szeretné az adataival kapcsolatos alábbi jogait:

- Kérheti, hogy hozzáférjen a Nilfisk által Önről tárolt adatokhoz, és kérheti ennek egy másolatát.
- Megkérheti a Nilfisket, hogy frissítse vagy aktualizálja az adatait, ha az információink nem pontosak.
- Megkérheti a Nilfisket, hogy a hibák javítása közben a lehetséges mértékben hagyja abba vagy korlátozza az adatok feldolgozását.
                      o Többek között az ügyfelek jogai is: kérheti a kéretlen kapcsolatfelvételek vagy közvetlen marketingkommunikációk leállítását.
- Bizonyos körülmények között kérheti az adatai hordozhatóságát, például azt, hogy a személyes adatait adjuk át Önnek egy (gépileg olvasható)
        PDF-ben, vagy ha műszakilag lehetséges, továbbítsuk az adatait egy másik adatkezelőnek.
- Bizonyos feltételek teljesülése esetén kérheti a személyes adatai törlését.
- Visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához adott beleegyezését, ami a visszavonás pillanatától lesz hatályos.

A Nilfisk lehetséges mértékben eleget fog tenni a kérésének, tekintettel az alábbiakra:

- a törvények és megállapodások szerinti kötelezettségei; 
- nyilvántartási gyakorlatai, beleértve a szükséges üzleti dokumentumok megőrzését; 
- a jogos érdekei, beleértve a lehetséges jogi igényekkel kapcsolatosakat;

minden, ami korlátozhatja a Nilfisk képességét arra, hogy teljes mértékben eleget tegyen az Ön kérésének. Ha kérdése vagy aggálya van azzal kapcsolatban, ahogyan a Nilfisk feldolgozza az Ön személyes adatait, kapcsolatba léphet az országa adatvédelmi ügynökségével.

Kérdések esetén:

- Az Ön adatait gyűjtő és feldolgozó Nilfisk vállalat az Adatkezelő
- A Nilfisk vonatkozó vállalatainak listáját itt találhatja​ 
-       Amennyiben személyes adatai törlésével kapcsolatban kérdése lenne a Nilfisk-hez, kattintson ide.
-       Amennyiben kérdése lenne a Nilfisk által kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérjük kattintson ide​.
-       EU data protection agencies, please click here​.
- Egyéb kérdés esetén kérjük lépjen kapcsolatba a Global Complience felelőssel a jogi csoportból :
        Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1, DK-2605 Brondby, Dánia: gdpr.com@nilfisk.com