Havbruk

Høytrykksvasking under vann

Havbruk - utstyr for vasking under vann 

 

​Nyskapende og patentert vaskeløsning for høytrykksvasking over og under vann  

Nilfisk-ALTO har gjennom de siste årene utviklet spennende og nyskapende vaskeløsninger for høytrykksvasking over og under vann. Utvikling og testing av produkter har i stor grad foregått sammen med samarbeidspartnere innenfor oppdrettsbransjen.
 
Dette samarbeidet har vært helt avgjørende for å gjennomføre dette prosjektet. Det stilles strenge krav til hygiene, drift og dyrehelse når det gjelder alle typer anlegg som omfatter fiskeoppdrett. Disse kravene settes av Mattilsynet og Fiskeridepartementet.
 

Områder som vi i første rekke har konsentrert oss om er: 

Havbruk - laks og fiskeoppdrett
Havbruk - Laks og fiskeoppd​rett
Settefiskanlegg - oppdrett av settefisk
Settefiskanlegg - Oppdrett av settefisk​
Havbruk video - klikk på play

 

 ​ 

MERDE/RUR lanse 

Vi hjelper deg med å løse
 dine rengjøringsbehov

effektivt og økonomisk.
 
  

Nilfisk rengjøringsløsning til havbruk 

​Spennende og utfordrende krav og løsninger

Myndigheten har pålagt oppdrettsnæringen strenge krav til dyremiljørenhold og bruk av medisiner og kjemikalier. Vårt bidrag her er å tilfredsstille deler av en renholdsplan når det gjelder rengjøring av over nevnte elementer uten bruk av kjemikalier.

Renholdsrutiner på merderinger og flytepontonger pr. i dag er løst med at dykkere bruker håndkraft og skraper med metallskraper, en løsningen som er både tidskrevende og kostbar. Med våre vaskeløsninger kan rengjøringen gjøres på langt kortere tid, og helt uten kjemikalier. 

Nilfisk-ALTO gikk inn i dette prosjektet etter forespørsel fra vår viktigste samarbeidspartner i prosjektet; Marine Harvest. Ønsket var å finne en løsning på vasking med høytrykk under vann, for vasking av pontonger, merderinger, landganger, brygger, flåtesider mm.

Nilfisk-ALTO’s  nye rengjøringsløsning består av en kraftig varmtvannsvasker i marin utgave, flere typer spesiallanser og "flytende" høytrykkslanger. Sammensetningen av disse elementene er nøye tilpasset for å kunne løse oppgaven med rengjøring under vann, samtidig som et krevende korrosivt miljø setter spesielle krav til dimensjonering og valg av materialer.
 

Rengjøringsløsning i forhold til renholdsplan i Havbruk, Laks- og fiskeoppdrett

​Spesialutviklet varmtvannsvasker tilpasset krevende marint og korrosivt miljø - helt uten bruk av kjemikalier

NEPTUNE 7-72 DE HITRA er hjertet i denne første spesialutviklede høytrykksvaskeløsningen for vasking over og under vann. Løsningen er en nyhet både i Norge og resten av verden. Helt unikt og svært viktig for både selve oppdrettsnæringen og miljøet for øvrig er at vaskeløsningen fungerer helt uten bruk av kjemikalier.

Utgangspunktet for denne vaskeren er en standard varmtvannsvasker (NEPTUNE 7-72 DE) fra vårt eget sortiment. Vaskeren er kraftig modifisert for å kunne tåle å arbeide i et krevende marint og korrosivt miljø. Vaskeren suger saltvann fra havet, og har større trykk og vannmengde enn en standard høytrykksvasker. Vann, trykk og temperatur er de viktigste elementene i denne løsningen ved siden av våre forskjellige lanser til rengjøring av forskjellige elementer i et oppdrettsanlegg.

NEPTUNE 7-72 DE HITRA kan stå på et skipsdekk, en brygge, en flåte e.l. Sugeslangen for vanninntaket legges ut i vannet, og det er her særdeles viktig at når sugeslangen senkes ned i vannet at en tenker på strømningsretningen i vannet. Her er det særdeles viktig at man tenker på strømretningen i vannet. 

Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7-72 DE HITRA varmtvannsvasker
 
NEPTUNE 7-72 DE HITRA

​NEPTUNE 7-72 DE HITRA

Spesial tilpasset dieseldrevet varmtvannsvasker for høytrykksvasking med saltvann.

  • Rustfri varmespiral i hardmetall
  • Selvsugende impeller pumpe med sugehøyde: 5 mtr.
  • Inngangskobling: Fast til havvann
  • Kabinett i rustfritt stål: SS304 Stainless
  • Rustfri glideskinne på understellet
  • 4 stk løftekroker

 

Kontakt oss
og hør mere om 
NEPTUNE 7-72 DE HITRA 

 

 

 

 

Produktbeskrivelse​ NEPTUNE 7-72 DE HITRA ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vasking under vann
​Drivstoff forbruk diesel (l/t) ​6,8
​Motortype ​Mitsubishi S3L2 - 16 Hk
​Mål L x B x H (mm) ​1130 x 910 x 1050
​Vekt (kg) ​510
Standard tilbehør
​Høytrykkslange (m) ​15 (DN10)
​Hurtigkobling på vannintak ​•
​Sugeslange m/rustfritt filter/sil (m) ​5
​Flytende høytrykkslange (m) ​30
Anbefalt antal driftstimer pr. dag Driftstimer
 

 Høytrykksvasking under vann

Slitasje på nøtene - våre spesiallanser løser ditt problem!

Alle i oppdrettsnæringen vet det oppstår slitasje på nøtene ved at merderingene blir gjengrodd av skjell og rur. M​ed vår spesialdesignede lanse hjelper vi deg å holde merderingene rene. Slitasjen blir mindre og holdbarheten på nøtene lengre.

Vi kan tilby gode avtaler på
leiefinansering/leasing
Kontakt oss og hør mere
 
 
 

SUB-AQUA lansen

PATENTERT lanse med hydrodynamisk funksjon som er helt NY og unik i markedet!
SUB-AQUA lansen har hydrodynamisk funksjon og bruker all kraft fra trykk og vannmengde til overført vaskekraft mot det som skal rengjøres. Lansen har et roterende vaskehode med to dyser og propellblader som er med på å forsterke vaskekraften, samtidig som lansen blir lett å arbeide med under vann.
 
Bruksområder
For renhold av overflater under vann slik som: Pontonger, merderinger, brygger, båter mm, alle områder under vann som har behov for vasking og rengjøring.
 
Høy vaskekraft som enkelt knuser rur og blåskjell, fjerner lett tang og tare og etterlater en ren, glatt og fin overflate. SUB-AQUA lansen finnes i to forskjellige varianter; En for vask av merderinger, og en for vask av flytepontonger, flytebrygger, pilarer etc.

 

SUB-AQUA lanse

 

​MERDE/RUR lanse

MERDE/RUR lansen er nødvendig i to varianter, en for vasking av ytre del av merderingen og en for indre del av merderingen. MERDE/RU​R lansen er U-formet og har 6 dyser med avstandsføringer  og produseres i fire forskjellige dimensjoner: 400, 450, 500, 630 mm.
 
Rengjøring av innsiden på merdering.
Dysene er montert på ytre del av lansen for å vaske på innsiden av merderingen, dysene er montert tett sammen for å få en kraftfull og effektiv vaskekraft.
 
Rengjøring av ytre del av merdering.
Dysene er montert på innsiden av lansen for å vaske på ytre del av merderingen, dysene er montert tett sammen for å få en kraftfull og effektiv vaskekraft.
 

 
MERDE/RUR
 

​Spesialtilpasset høytrykkslange

For vasking under vann har vi tatt i bruk en flytende høytrykkslange. Leveres som standardutstyr, 30 meter, med Nilfisk-ALTO pistolgrep og koblinger. Denne spesialslangen har ca. 1/3 av vekten til våre standard slanger, er litt stivere og har en flyteevne som gjør den enkel å arbeide med under vann.

Fórrør vaskeslange
300 meter slange for innvendig vask av fórrør, med roterende spesialdyse. Her brukes varmtvann, 60-80 grader.
Spesialtilpasset høytrykkslange
 

​MARIO lanse

Mario lansen er produsert for høy vaskekraft. Perfekt til å fjerne fastgrodd fiske-avfall, måkeskitt, grønske og annet på f.esk brygger, landganger og merderinger. Trykk, vannmengde og høy temeratur på vannet er viktig. Med en vanntemperatur på 70-90 grader, 6 dyser og en vaskebredde på 700mm, gjør MARIO lansen at rengjøringen kan utføres raskt og effektivt. Kjører på to solide gummihjul.

Last ned brosjyren til høytrykksvasking under vann.
MARIO lanse

​​​​​