Λύσεις χρηματοδότησης

Η ευελιξία χρηματοδότησης σας επιτρέπει να επιλέξετε την ιδανική λύση για τη δική σας περίπτωση: αγορά μηχανήματος, χρηματοδοτική μίσθωση, μακροχρόνια εκμίσθωση και βραχυχρόνια εκμίσθωση είναι όλες οι επιλογές σας.

Τα πλεονεκτήματά σας:

 

  • Ξενοιάζεστε με τις επιλογές που μειώνουν το οικονομικό ρίσκο από απώλεια συμβάσεων
  • Πλεονεκτήματα από έναν μεγάλο βαθμό ευελιξίας στη σχεδίαση της βέλτιστης για εσάς διαρρύθμισης
  • Επιλέξτε από τις δυνατότητες εκμίσθωσης και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την τελική τιμή και τη διάθεση του μηχανήματος