Απορροφητικές σκούπες υψηλής ισχύος

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες υψηλής ισχύος είναι ασύγκριτα εργαλεία στη βαριά βιομηχανία για τη συλλογή μεγάλων ποσοτήτων σκόνης ή κοκκωδών υλικών που διαφεύγουν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η συλλογή αποβλήτων αποτρέπει τη ρύπανση του προϊόντος και σημαίνει λιγότερες διακοπές λειτουργίας των μηχανημάτων.

Βίντεο - Αμέτρητες λύσεις


Αυτές οι ισχυρές απορροφητικές σκούπες είναι κατασκευασμένες από παχύ μεταλλικό έλασμα ώστε να αντέχουν σε καταπονήσεις και εκτριβές και έχουν λίγα κινούμενα μέρη ώστε να αποτρέπεται η ζημιά λόγω κίνησης.

Οι απορροφητικές σκούπες υψηλής ισχύος με πιστοποίηση ATEX προσφέρουν υψηλά πρότυπα ασφάλειας με πραγματικά απίστευτη ισχύ απορρόφησης.


 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Άμεση εξοικονόμηση

Η ανάκτηση υλικών σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα μειωμένες ανάγκες συντήρησης, την εύκολη λειτουργία και την εξαιρετική απόδοση συμβάλλουν στην άμεση εξοικονόμηση.