Προσαρμοσμένες λύσεις

Όχι μόνο βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες.... παρέχουμε βιομηχανικές λύσεις αναρρόφησης! Η Nilfisk μπορεί να σας παρέχει τις πιο συγκεκριμένες προσαρμοσμένες λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες της εργασίας σας. Η Nilfisk είναι επίσης μία από τις κορυφαίες στον κόσμο εταιρείες στην παραγωγή: κεντρικοποιημένων συστημάτων απορρόφησης και απορροφητικών σκουπών υψηλής ισχύος

Απορροφητικές σκούπες υψηλής ισχύος

Οι βιομηχανικές σκούπες υψηλής ισχύος αποτελούν αναντικατάστατα εργαλεία στη βαριά βιομηχανία για τη συλλογή μεγάλων ποσοτήτων υλικών με τη μορφή σκόνης ή κόκκων που διαφεύγουν κατά τη διάρκεια των διαφόρων εργασιών.

Διαβάστε για τις σκούπες υψηλής ισχύος

Κεντρικοποιημένα συστήματα απορρόφησης

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις μας είναι ιδιαίτερα ευέλικτες: μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των γραμμών παραγωγής, δαπέδων και εγκαταστάσεων, κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας ή μετά από αυτόν ή ακόμη και χωρίς διακοπή της λειτουργίας.

Διαβάστε για τα κεντρικά συστήματα απορρόφησης

Επικοινωνία