Καθαρισμός με νερό βρύσης

Το απλό νερό της βρύσης μπορεί να καθαρίσει πολλές επιφάνειες πολύ καλά. Το Nilfisk Ecoflex παρέχει πλήρη ευελιξία για την εύκολη εναλλαγή μεταξύ καθαρισμού χωρίς χημικά, καθαρισμό με νερό μόνο ή διαφορετικών εντάσεων καθαρισμού, με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι εξαιρετικές πωλήσεις του Nilfisk EcoFlex™ αντικατοπτρίζουν την επίγνωση της αγοράς για την καθαριστική ισχύ του κανονικού νερού βρύσης και την πραγματικότητα ότι ορισμένες βρώμικες επιφάνειες χρειάζονται μερικές φορές απορρυπαντικό

Nilfisk EcoFlex™

Το ιονισμένο νερό δεν υπερτερεί του νερού της βρύσης

 
Για την αξιολόγηση της απόδοσης του καθαρισμού με μηχανήματα πλύσης δαπέδων με τη χρήση ιονισμένου νερού, απλού νερού της βρύσης και ενός κοινού απορρυπαντικού, η Nilfisk-Advance συνεργάστηκε με ειδικούς για το σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης διαδικασίας δοκιμής, χρησιμοποιώντας αποδεκτά πρότυπα της ASTM (American Society for Testing and Material - Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών) και τις βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές.

 
Η Nilfisk-Advance ανέθεσε σε δύο ανεξάρτητα και διεθνώς διαπιστευμένα εργαστήρια τη δοκιμή της απόδοσης καθαρισμού των σύγχρονων μηχανημάτων πλύσης δαπέδων. Τα εργαστήρια μέτρησαν την απόδοση του καθαρισμού με τη χρήση τριών διαφορετικών καθαριστικών διαλυμάτων:

 
  1. Με ιονισμένο νερό
  2. με απλό νερό βρύσης και
  3. με νερό βρύσης και απορρυπαντικό

 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μηχάνημα πλύσης δαπέδων που χρησιμοποιούσε ιονισμένο νερό δεν είχε καλύτερη απόδοση από αυτό που καθάριζε με νερό βρύσης μόνο.

 
Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι κατά τον καθαρισμό με ιονισμένο νερό, το μηχάνημα πλύσης δεν καθάριζε τόσο αποτελεσματικά όσο το μηχάνημα που χρησιμοποιούσε κοινό απορρυπαντικό.​​​
​​​​​​​​​

Στοιχεία λήψης

Professional Testing Laboratory, Inc.
Αποτέλεσμα δοκιμής
Environ Laboratories
Αποτέλεσμα δοκιμής
Σύνοψη δοκιμών αποτελεσματικότητας καθαρισμού
Αποτέλεσμα δοκιμής