Ενεργειακή κλάση

Κανονισμοί τηςΕ.Ε.

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ορισμένους κανονισμούς που υποχρεώνουν τις κατασκευάστριες εταιρείες να τοποθετούν ετικέτες στις σκούπες με πληροφορίες για την απόδοσή τους.

Έτσι, μπορεί κανείς να συγκρίνει και να κατανοήσει εύκολα τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας και απόδοσης κάθε προϊόντος, καθώς και πόσο αποτελεσματικά συλλέγει τη σκόνη.

Ορισμένες σκούπες, όπως οι σκούπες που λειτουργούν με μπαταρία, και οι σκούπες αναρρόφησης στερεών και υγρών ευρείας κάλυψης, δεν υπάγονται σε αυτούς τους κανονισμούς.​

 

 
​​​
Πώς να διαβάσετε την ετικέτα:

 

 

  • I. Η ενεργειακή κλάση του προϊόντος

  • II. Η μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας

  • III. Η ηχοστάθμη του προϊόντος

  • IV. Κλάση καθαρισμού σκληρών δαπέδων

  • V. Κλάση επανεκπομπής σκόνης

  • VI. Κλάση καθαρισμού μοκετών