Ενεργειακή κλάση

Κανονισμοί τηςΕ.Ε.

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ορισμένους κανονισμούς που υποχρεώνουν τις κατασκευάστριες εταιρείες να τοποθετούν ετικέτες στις σκούπες με πληροφορίες για την απόδοσή τους.

Έτσι, μπορεί κανείς να συγκρίνει και να κατανοήσει εύκολα τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας και απόδοσης κάθε προϊόντος, καθώς και πόσο αποτελεσματικά συλλέγει τη σκόνη.

Από 1η Σεπτεμβρίου 2017 τέθηκε σε εφαρμογή η δεύτερη φάση της  Ευρωπαϊκής  νομοθεσίας με επικαιροποιημένους κανονισμούς για την οικολογική σχεδίαση και τις απαιτήσεις τοποθέτησης ετικετών ενέργειας.
Με τη φάση Νο2 οι κατώτατες απαιτήσεις έχουν αυστηροποιηθεί και μια νέα ετικέτα ενέργειας με ενεργειακή ταξινόμηση από Α+++ μέχρι D πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται από  όλους τους κατασκευαστές.

Ορισμένες σκούπες, όπως οι σκούπες που λειτουργούν με μπαταρία, και οι σκούπες αναρρόφησης στερεών και υγρών, δεν υπάγονται σε αυτούς τους κανονισμούς.​

 

 
​​​
Πώς να διαβάσετε την ετικέτα:

 

 

 

  • I. Η ενεργειακή κλάση του προϊόντος

  • II. Η μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας

  • III. Η ηχοστάθμη του προϊόντος

  • IV. Κλάση καθαρισμού σκληρών δαπέδων

  • V. Κλάση επανεκπομπής σκόνης

  • VI. Κλάση καθαρισμού μοκετών