Εταιρική κοινωνική ευθύνη


Η υπευθυνότητα ξεκινάει με τη δική μας συμπεριφορά. Η Nilfisk έχει υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επαγγελματική ηθική και το περιβάλλον. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα είναι επωφελές τόσο για την ίδια τη Nilfisk όσο και για τους πελάτες μας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Στη Nilfisk, προσφέρουμε στους πελάτες μας βιώσιμες λύσεις καθαρισμού.
Για εμάς, αυτό σημαίνει διασφαλισμένη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα, αλλά και μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας.
Αναπτύσσουμε προϊόντα καθαρισμού που λειτουργούν αποτελεσματικά και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, λιγότερο νερό και λιγότερα χημικά.
Η μείωση του κόστους των πελατών σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη βελτίωση της περιβαλλοντικής μας στάσης αποτελεί βασικό ζητούμενο της προσέγγισής μας στο θέμα της βιωσιμότητας.
 
 

  • Μειώνουμε το συνολικό κόστος λειτουργίας και μεγιστοποιούμε την απόδοση της επένδυσης των πελατών μας, αναπτύσσοντας προϊόντα με βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση
  • Ενισχύουμε τη δυναμικότητα να παρέχουμε βιώσιμες υπηρεσίες καθαρισμού
  • Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες για βιώσιμο καθαρισμό και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες που θα αποφέρουν μακροπρόθεσμη αξία στους πελάτες μας και τους υπαλλήλους τους


Δέσμευση

Η Nilfisk είναι υπερήφανη που έχει υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ.
Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη δέσμευσή μας να λειτουργούμε ως υπεύθυνη εταιρεία και να καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης και στους τέσσερις τομείς-στόχους:
Ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, περιβάλλον και αντιμετώπιση της διαφθοράς.


Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη της Nilfisk ή για τη λήψη των αναφορών μας CSR και των πολιτικών, επισκεφθείτε τον παγκόσμιο ιστότοπό μας.​
​​​​​