Εκπαίδευση

Η Nilfisk συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο υγιεινού περιβάλλοντος για ενισχυμένη εκμάθηση.

Διατηρήστε το περιβάλλον εκμάθησης καθαρό και άνετο

Για να εξασφαλίσετε ένα καθαρό, δημιουργικό και θετικό μαθησιακό περιβάλλον, βασίζεστε στον καλύτερο εξοπλισμό και τις καλύτερες υπηρεσίες καθαρισμού. Η ανάγκη ημερήσιου καθαρισμού και η παρουσία μαθητών για πολλές ώρες κάθε ημέρα συνεπάγονται την ανάγκη εξασφάλισης μιας λεπτής ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων καθαρισμού και του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου και εργατικού δυναμικού. Ως συνεργάτης σας στα θέματα καθαριότητας, δεσμευόμαστε να σας βοηθάμε να διατηρείτε ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό μαθησιακό περιβάλλον.
Επικοινωνία