Εταιρική Kοινωνική Eυθύνη | Επίσημος ιστότοπος της Nilfisk

Εταιρική Kοινωνική Eυθύνη

«Παρέχουμε βιώσιμες
λύσεις καθαρισμού παγκοσμίως για βελτιωμένη ποιότητα ζωής.»

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Spinner

Η προσέγγισή μας για την Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη (ΕΚΕ)

Μεγιστοποίηση αξίας

Στη Nilfisk, η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον μας. Πιστεύουμε ότι θα επιτευχθούν θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα με επίμονη και συστηματική εργασία στις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θέτουμε ισχυρούς στόχους και πρωτοβουλίες για να ελαχιστοποιήσουμε το αρνητικό αντίκτυπο και να μεγιστοποιήσουμε την αξία που δημιουργούμε για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και την οικονομία.

Η στρατηγική μας περιλαμβάνει τέσσερις τομείς εστίασης, στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε το μέγιστο όφελος:

Κλίμα και Περιβάλλον – Κοινωνία – Πελάτες – Χώρος εργασίας

Climate And Enviroment Pict Mobile

Κλίμα και Περιβάλλον

Μείωση του κλιματικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος μας

Η προσοχή στο αντίκτυπο μας στο παγκόσμιο κλίμα και το περιβάλλον είναι ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Nilfisk. Επικεντρωνόμαστε στη μείωση του αρνητικού αντικτύπου μας και στην αξιοποίηση των ευκαιριών για να προσφέρουμε αξία στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Έχουμε δεσμευτεί στην πρωτοβουλία Science-Based Targets και έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους για το κλίμα.

Η εργασία μας με ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) και η εστίαση στη πιστοποίηση των εγκαταστάσεων μας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το πιο πρόσφατο CSR reportπιστοποιητικό ISO 14001:2015 της Nilfisk.

Η Nilfisk θέτει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους και δεσμεύεται στην πρωτοβουλία Science-Based Targets

Society Pict Mobile

Κοινωνία

Ακεραιότητα και ηθικές διαδικασίες

Δίνοντας προτεραιότητα στην ακεραιότητα και τις ηθικές διαδικασίες σε κάθε πτυχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη, αειφόρο επιτυχία για την εταιρεία, τους εργαζομένους και την κοινωνία μας. Ο Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας της Nilfisk εκφράζει τη δέσμευση της Nilfisk για προώθηση μιας στάσης επικεντρωμένης στην ακεραιότητα σε ολόκληρη την εταιρεία.

Υποστηρίζουμε απόλυτα τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου περί σύγχρονης δουλείας και πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς την αύξηση της διαφάνειας και την πρόληψη σοβαρών παραβιάσεων που λαμβάνουν χώρα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τον Επιχειρηματικό Κώδικα Δεοντολογίας της Nilfisk, τη Δήλωση σχετικά με τον νόμο περί σύγχρονης δουλείας και την τελευταία έκθεση ΕΚΕ της Nilfisk.

Πελάτες

Διασφάλιση ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων

Η Nilfisk έχει δεσμευτεί να επενδύσει σε καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια, την ποιότητα και τη βιώσιμη απόδοση των προϊόντων της. Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε την ποιότητα των προϊόντων σε όλο τον κλάδο και είναι καθοριστικής σημασίας για εμάς να διεξάγουμε ανοιχτό και αποτελεσματικό διάλογο με τους πελάτες μας, ώστε να παρέχουμε σωστές, πλήρεις οδηγίες για τα προϊόντα μας.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας που βασίζεται στο πρότυπο ISO 9001:2015 εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα κέντρα διανομής, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες απολαμβάνουν σταθερή ποιότητα προϊόντων και ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το έγγραφο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και το πιστοποιητικό ISO 9001:2015.

Χώρος εργασίας

Ασφαλής χώρος εργασίας για όλους τους εργαζόμενους

Η δημιουργία ενός υγιεινού, ασφαλούς και ελκυστικού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της Nilfisk, ως εταιρείας.

Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και οφέλη στον χώρο εργασίας.

Μια άλλη βασική πτυχή των δεσμεύσεών μας σχετικά με τον χώρο εργασίας είναι η συνεχής εστίαση στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, διασφαλίζοντας ότι η Nilfisk είναι ένας ασφαλής χώρος εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τον Επιχειρηματικό Κώδικα Δεοντολογίας της Nilfisk, τον χάρτη της Nilfisk για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια και την τελευταία έκθεση ΕΚΕ της Nilfisk.

Πιστοποιητικά και εκθέσεις

Πιστοποιήσεις και εκθέσεις της Nilfisk

Στη Nilfisk, θέλουμε να προσφέρουμε διαφάνεια στους πελάτες μας σχετικά με τις προσπάθειές μας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και συμμόρφωσης των προϊόντων. Η πολιτική της Nilfisk είναι να συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα, καθώς και με όλες κανονιστικές ή νομικές απαιτήσεις που αφορούν τη Nilfisk ή τα προϊόντα της. Σε αυτή την ενότητα, παρέχουμε τον επιχειρηματικό κώδικα δεοντολογίας της Nilfisk, τη δήλωση της Nilfisk σχετικά με τον νόμο περί σύγχρονης δουλείας, καθώς και τα πιστοποιητικά ISO και τις δηλώσεις συμμόρφωσης των προϊόντων.

D3A2813 Low Square

Έκθεση ΕΚΕ 2020

Η έκθεση ΕΚΕ 2020 της Nilfisk βασίζεται στα διαθέσιμα δεδομένα κατά τον χρόνο δημοσίευσης, καλύπτοντας το οικονομικό έτος από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας της Nilfisk

Ο Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας μας εκφράζει τη δέσμευσή μας για την προώθηση των προτύπων συμπεριφοράς και της ευθύνης σε ολόκληρη την εταιρεία. Περιγράφει τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε εντός και εκτός της εταιρείας μας.

Διαβάστε περισσότερα

ISO Visual

Διαχείριση ποιότητας και περιβάλλοντος

Η Nilfisk διαθέτει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος με πιστοποίηση ISO, το οποίο μας παρέχει έμφαση και δομή. Τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 είναι παγκόσμια πρότυπα που τα διαχειρίζεται ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO).

Διαβάστε περισσότερα

Product Compliance Declarations Visual

Δηλώσεις Συμμόρφωσης Προϊόντων

At Nilfisk, we want to provide transparency to our customers regarding our work to ensure safe and compliant products. Nilfisk's policy is to comply with all applicable standards, regulations and legal requirements for Nilfisk and its products, such as the REACH, RoHS, WEEE Directives and the Minerals of War Zone Act.

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Δήλωση της Nilfisk για τον νόμο περί σύγχρονης δουλείας

Στη Nilfisk, πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί σημαντικό βήμα για την αύξηση της διαφάνειας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με έμφαση στην πρόληψη σοβαρών παραβάσεων που λαμβάνουν χώρα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η πρωτοβουλία αποβλέπει στην καταπολέμηση της δουλείας, της καταναγκαστικής εργασίας, της εμπορίας ανθρώπων κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Ethics And Compliance Square

Επισκόπηση στην Δεοντολογία και Συμμόρφωση

Αυτός ο φάκελος παρέχει μια εισαγωγή στα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Nilfisk για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την ποιότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση και τη συμμόρφωση.

Διαβάστε περισσότερα