Απορροφητικές σκούπες υγρών και στερεών | Επίσημος ιστότοπος της Nilfisk

Απορροφητικές σκούπες υγρών και στερεών

Η γκάμα της Nilfisk με απορροφητικές σκούπες υγρών και στερεών περιλαμβάνει ανθεκτικά μηχανήματα χωρητικότητας από 20 έως 75 λίτρων, τα οποία μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε εφαρμογή, μεγάλη ή μικρή. Με εξαιρετική απόδοση και χαρακτηριστικά όπως η εύκολη εκκένωση και η ανθεκτικότητα στη διάβρωση, οι απορροφητικές σκούπες υγρών και στερεών αποδίδουν το ίδιο καλά σε ξηρές, υγρές ή νωπές ακαθαρσίες. Αντλίες αποστράγγισης διατίθενται για περιπτώσεις πλημμύρισης.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ ΥΓΡΏΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΏΝ

Εξερευνήστε τα προϊόντα μας


VL100
VL100

Βασική και απλή ηλεκτρική σκούπα υγρών & στερεών
VL200
VL200

Η μικρού μεγέθους και εύκολα μεταφερόμενη επαγγελματική σκούπα υγρών – στερεών
VL500-35
VL500-35

Το μέλλον στις απορροφητικές σκούπες υγρών – στερεών
VL500-55
VL500-55

Το μέλλον στις απορροφητικές σκούπες υγρών – στερεών
VL500-75
VL500-75

Το μέλλον στις απορροφητικές σκούπες υγρών – στερεών