Corporate Social Responsibility | Nilfisk

Corporate Social Responsibility

“Vi giver mulighed for bæredygtig
rengøring i hele verden for at forbedre menneskers livskvalitet.”

Udfyld formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.

Spinner

Vores CSR-tilgang

Maksimering af værdi

Hos Nilfisk spiller Corporate Social Responsibility (CSR) en afgørende rolle for virksomhedens fremtid. Vi tror på positive forretningsresultater ved at arbejde vedholdende og systematisk med CSR-relaterede initiativer. Vi sætter solide mål og igangsætter initiativer for at minimere Nilfisks negative indvirkning og maksimere den værdi, vi skaber for mennesker, miljø og økonomi.

Vores strategi består af fire fokusområder, hvor vi mener, at vi kan gøre den største forskel:

Klima og miljø – Samfund – Kunder – Arbejdsplads

Climate And Enviroment Pict Mobile

Klima og miljø

Reduktion af vores klima- og miljømæssige påvirkning

Fokus på vores indvirkning på det globale klima og miljøet er en vigtig del af Nilfisks CSR-strategi og forretning. Vi fokuserer på at reducere vores negative indvirkning og udnytte mulighederne for at skabe værdi for mennesker og miljø. Vi har forpligtet os til at gennemføre Science Based Targets-initiativet og har sat ambitiøse mål for klimapåvirkning.

Vores arbejde med et Environmental Management System (EMS) og fokus på certificering af vores hjemmesider i overensstemmelse med ISO 14001:2015 danner grundlag for yderligere forbedring af vores miljøpræstationer.

Læs Nilfisks seneste CSR-rapport, GHG Verification Statement 2021.

Society Pict Mobile

Samfund

Integritet og etiske processer

Ved at prioritere integritet og etiske processer i alle aspekter af vores virksomhed kan vi sikre langsigtet, bæredygtig succes for vores virksomhed, medarbejdere og samfund. Vores Business Code of Conduct udtrykker Nilfisks engagement i at fremme integritetscentreret adfærd i hele virksomheden.

Vi støtter fuldt ud United Kingdom Modern Slavery Act, og vi mener, at det er et vigtigt skridt i retning af øget gennemsigtighed og forebyggelse af alvorlige overtrædelser, der forekommer på tværs af globale forsyningskæder.

Læs Nilfisk's Business Code of Conduct,

Statement on Modern Slavery Act og Nilfisk’s seneste CSR raport.

Kunder

Sikring af produktsikkerhed og -kvalitet

Nilfisk har forpligtet sig til at investere i innovative kundeløsninger og samtidig sikre produktsikkerhed, kvalitet og bæredygtige resultater. Vi arbejder på at hæve barren for produktkvalitet i hele vores branche, og det er afgørende for os at indgå i en åben og effektiv dialog med vores kunder, så vi kan levere korrekte, komplette instruktioner for vores produkter.

Vores QMS ISO 9001:2015 er implementeret på tværs af alle produktionssteder og distributionscentre, hvilket sikrer, at kunderne nyder godt af ensartet produktkvalitet og -sikkerhed.

Læs mere på ISO 9001:2015 certificate.

Arbejdsplads

Sikker arbejdsplads for alle medarbejdere

At skabe et sundt, sikkert og engageret arbejdsmiljø for vores medarbejdere er hjørnestenen i Nilfisks succes som virksomhed.

Vi sikrer, at alle medarbejdere behandles ens, og at de allenyder godt af de samme muligheder og fordele på arbejdspladsen.

Et andet vigtigt aspekt af vores forpligtelser på arbejdspladsen er et kontinuerligt fokus på sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og at Nilfisk er en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere.

For yderligere oplysninger, læs Nilfisk's Business Code of Conduct, Nilfisk's Occupational Health and Safety charter og Nilfisk’s seneste CSR raport.

Certifikater og rapporter

Nilfisks certifikater og rapporter

Hos Nilfisk ønsker vi at give vores kunder gennemskuelighed i vores bestræbelser på at sørge for, at produkterne er sikre og overholder gældende regler. Nilfisks politik er at overholde alle gældende standarder samt alle myndigheds- og lovmæssige krav, der er rettet mod Nilfisk eller vores produkter. I dette afsnit har vi udarbejdet Nilfisks adfærdskodeks for virksomheden, Nilfisks erklæring om Moderns Slavery Act og vores ISO- og produktoverensstemmelseserklæringer.

Cleaning building

CSR-rapport 2021

Læs vores seneste CSR-rapport, der dækker regnskabsåret 2021, og fortæller om hvordan vores femårige vækststrategi integrerer bæredygtighed i alle områder af virksomheden.

Læs mere

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

Nilfisks adfærdskodeks for virksomheden

Vores adfærdskodeks for virksomheden udtrykker vores engagement i at fremme adfærdsstandarder og ansvarlighed i hele virksomheden. Den beskriver de grundlæggende regler for den måde, vi handler på internt og eksternt .

Læs mere

ISO Visual

Kvalitets- og miljøstyring

Nilfisk har et ISO-certificeret kvalitets- og miljøledelsessystem, der giver os fokus og struktur. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 er verdensomspændende standarder, der administreres af International Organization for Standardization (ISO).

Læs mere

Product Compliance Declarations Visual

Produktoverensstemmelseserklæringer

Hos Nilfisk ønsker vi at skabe gennemsigtighed omkring vores arbejde med at sørge for, at vores produkter er sikre og overholder gældende regler. Nilfisks politik er at overholde alle gældende standarder, regulativer og lovkrav, der er rettet mod Nilfisk og vores produkter, såsom REACH, RoHS, WEEE og Conflict Minerals.

Læs mere

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Nilfisks erklæring om Modern Slavery Act

Hos Nilfisk mener vi, at dette initiativ er et vigtigt skridt i retning af øget gennemsigtighed for virksomheder, der opererer i Storbritannien, med fokus på at forebygge alvorlige overtrædelser, der opstår i globale forsyningskæder. Initiativet er rettet mod slaveri, tvangsarbejde, menneskehandel og meget mere.

Læs mere

Ethics And Compliance Square

Oversigt over etik og overholdelse

Denne folder indeholder en introduktion til Nilfisks programmer og initiativer inden for Corporate Social Responsibility, kvalitet, miljøstyring og overholdelse.

Læs mere