Bezpečnost především

Eliminuje riziko hoření, zvyšuje bezpečnost na pracovišti​

​Bezpečnost je nedílnou součástí vývoje průmyslových vysavačů, pneumatických dopravníků a systémů centrálního vysávání.

V prostředí, kde se používají průmyslové vysavače, se často vyskytují oblaka prachu a možná i hořlavé plyny či výpary. Znamená to, že společně s kyslíkem jsou ve vzduchu přítomny dvě ze tří složek, které mohou způsobit explozi. Průmyslové

vysavače s osvědčením ATEX eliminují třetí článek: spouštěč. Naše vysavače jsou navrženy tak, aby zabránily vzplanutí jakéhokoli zdroje vznícení, a díky tomu je vysávání bezpečnější.

 
Systém AntiStatic

Systém AntiStatic společnosti Nilfisk způsobuje, že vysavač je po celou dobu uzemněný. Z toho vyplývá, že pokud stroj Nilfisk pracuje s vodivou sací hadicí, vznik statické elektřiny se okamžitě eliminuje. Zabrání se tak elektrickému šoku, vzniku jisker a nečistot způsobených elektrostatickým výbojem.​

Výhody

  • V sací hadici nevznikají nebezpečné jiskry

  • Nedochází k nepříjemným elektrickým šokům

  • Uzemněná sací hadice brání hromadění nečistot​
​​​

​​​​​​​​