Skladování a logistika – úklid skladů potravin | Nilfisk

Skladování čerstvých potravin

Čištěním předejdete křížové kontaminaci a udržíte provozovnu v souladu s předpisy.

Zajímá vás analýza čištění?
Během bezplatné návštěvy místa úklidu k vám přijde kvalitně vyškolený odborník Nilfisk, aby porozuměl vašim úkolům při čištění, a poté předloží odbornou analýzu pro optimální řešení úklidu.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Spinner
Výzvy a příležitosti

Předcházejte kontaminaci a zajistěte bezpečnost potravin

Čištění mycími stroji odstraňuje patogeny a vysávání zabraňuje víření prachu do vzduchu a křížové kontaminaci výrobků.

Podpora bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců

Podlahové mycí stroje eliminují nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu a vysavače s HEPA filtrem pomáhají udržovat kvalitu ovzduší uvnitř provozovny.

Eliminace přenosu prachu a nečistot do jiných oblastí

Čištění podlah v oblastech s intenzivním provozem pomáhá zabránit přenosu prachu a nečistot do dalších oblastí skladu.

Udělejte dobrý dojem

Čistá provozovna je vždy připravena podrobit se zákaznickému auditu.

Zajistěte dodržování právních předpisu

Čistota je vyžadována úřadem FDA pro registraci potravinářských provozů a je také klíčovou součástí bezpečnostních předpisů na pracovišti.

Likvidace škůdců

Každodenní zametání, mytí a vysávání podlah eliminuje přítomnost zbytků a odpadu z potravin, které by mohly přitahovat škůdce.

Dosáhněte cílů udržitelnosti

Environmentální čisticí technologie zvyšují energetickou účinnost a snižují spotřebu zdrojů.

PROZKOUMEJTE KAŽDOU OBLAST PRO DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ

1

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PLOCHA
Prozkoumejte řešení pro čIštění nakládacích ramp a přepravních prostor.

2

OBLASTI PICK & PLACE
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PROSTOR PRO PICK A PLACE

3

OBLASTI BALENÍ
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ BALICÍCH A BALICÍCH PROSTORŮ

1

PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

2

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PLOCHA
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

1

CHLADNÉ SKLADOVÁNÍ
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ CHLADÍRENSKÝCH SKLADŮ

2

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PROSTOR
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

1

SKLAD SUROVIN
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SKLADŮ SUROVIN

2

SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SKLADŮ FINÁLNÍCH VÝROBKŮ

3

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PROSTOR
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

POPIS HODNOCENÍ ÚKLIDU

Požádejte o bezplatnou analýzu čištění

Více než 100 000 správců provozoven se spoléhá na naši pomoc při identifikaci efektivnějších postupů čištění a výběru správného čisticího vybavení.

Provozovny na výrobu čerstvých potravin

V potravinářských provozech je čistota důležitá rovněž z důvodu maximalizace produktivity a efektivity. Provozovny musí být registrovány na patřičném úřadu a musí odpovídat právním předpisům, nedodržení tohoto požadavku může vést k vysokým pokutám nebo v některých případech k zrušení provozovny. Částice potravin mohou obsahovat patogeny, přitahovat škůdce a mohou se také vznítit a způsobit požár. Nečistoty z obalů a vozidel mohou navíc představovat pro zaměstnance nebezpečné pracovní podmínky.

Čisticí stroje Nilfisk vám pomohou zabránit kontaminaci a křížové kontaminaci, likvidovat škůdce a zajistit zdraví a bezpečnost vašich zaměstnanců.