Skladování a logistika – úklid prostorů s hotovými produkty | Nilfisk

Sklad hotových produktů

Čištění zajišťuje kvalitu výrobků a chrání pracovníky před škodlivými vlivy.

Zajímá vás analýza čištění?
Během bezplatné návštěvy místa úklidu k vám přijde kvalitně vyškolený odborník Nilfisk, aby porozuměl vašim úkolům při čištění, a poté předloží odbornou analýzu pro optimální řešení úklidu.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Spinner
Výzvy a příležitosti

Zajistěte dodržování právních předpisů

Pro skladování a manipulaci s farmaceutickými výrobky v souladu s přísnými bezpečnostními předpisy je vyžadována čistota.

Zajištění integrity a vzhledu výrobků

Čistý sklad udržuje špínu a prach mimo dosah hotových výrobků a chrání jejich celistvost a vzhled až do jejich expedice.

Prevence kontaminace

Čištění mycími stroji odstraňuje patogeny a vysávání zabraňuje víření prachu do vzduchu a křížové kontaminaci výrobků.

Eliminace přenosu prachu do jiných oblastí

Udržování čistých skladovacích prostor pomáhá zabránit přenosu prachu do oblastí, kde by mohl nepříznivě ovlivnit provozní zařízení.

Splnění cílů udržitelného rozvoje

Environmentální čisticí technologie zvyšují energetickou účinnost a snižují spotřebu zdrojů.

PROZKOUMEJTE KAŽDOU OBLAST PRO DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ

1

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PLOCHA
Prozkoumejte řešení pro čIštění nakládacích ramp a přepravních prostor.

2

OBLASTI PICK & PLACE
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PROSTOR PRO PICK A PLACE

3

OBLASTI BALENÍ
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ BALICÍCH A BALICÍCH PROSTORŮ

1

PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

2

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PLOCHA
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

1

CHLADNÉ SKLADOVÁNÍ
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ CHLADÍRENSKÝCH SKLADŮ

2

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PROSTOR
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

1

SKLAD SUROVIN
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SKLADŮ SUROVIN

2

SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SKLADŮ FINÁLNÍCH VÝROBKŮ

3

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PROSTOR
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

POPIS HODNOCENÍ ÚKLIDU

Požádejte o bezplatnou analýzu čištění

Více než 100 000 správců provozoven se spoléhá na naši pomoc při identifikaci efektivnějších postupů čištění a výběru správného čisticího vybavení.

Sklad hotových produktů

Ve farmaceutickém závodu představují osvědčené skladovací postupy (GWP) klíčovou součást osvědčených výrobních postupů (GMP). Aby bylo možné dodržet přísné předpisy a především zajistit čistotu, bezpečnost a účinnost výrobků, musí být hotové výrobky správně skladovány a musí se s nimi správně manipulovat a sklady, v nichž jsou skladovány, musí být udržovány v čistotě. Správné čištění a vysušení této oblasti chrání kvalitu, celistvost a vzhled vašich hotových výrobků a také chrání pracovníky před vystavením potenciálně škodlivým látkám.

Čisticí stroje Nilfisk vám pomohou předcházet kontaminaci a křížové kontaminaci, zajistí zdraví a bezpečnost vašich zaměstnanců a splní právní předpisy pro skladování farmaceutických výrobků.