Skladování a logistika – úklid balicích prostorů | Nilfisk

Oblast kompletace a balení

Odstranění prachu chrání balicí zařízení i výrobky opouštějící sklad.

Zajímá vás analýza čištění?
Během bezplatné návštěvy místa úklidu k vám přijde kvalitně vyškolený odborník Nilfisk, aby porozuměl vašim úkolům při čištění, a poté předloží odbornou analýzu pro optimální řešení úklidu.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Spinner
Výzvy a příležitosti

Ochraňte dopravníky a další strojní zařízení

Udržování čistoty dopravníků a dalších mechanických systémů předchází neplánovaným odstávkám a snižuje nároky na údržbu a servis.

Zajištění kvality výrobků

Vysávání regálů a polic chrání výrobky před prachem a znečištěním při manipulaci.

Podpora bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců

Podlahové mycí stroje eliminují nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu a vysavače s HEPA filtrem pomáhají udržovat kvalitu ovzduší uvnitř provozovny.

Eliminace přenosu prachu a nečistot do jiných oblastí

Čištění podlah v oblastech s intenzivním provozem pomáhá zabránit přenosu prachu a nečistot do dalších oblastí skladu.

Udělejte dobrý dojem

Čistá provozovna je vždy připravena podrobit se zákaznickému auditu.

Zajistěte dodržování právních předpisu

Čistota je klíčovou součástí bezpečnostních předpisů na pracovišti.

Dosáhněte cílů udržitelnosti

Environmentální čisticí technologie zvyšují energetickou účinnost a snižují spotřebu zdrojů.

PROZKOUMEJTE KAŽDOU OBLAST PRO DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ

1

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PLOCHA
Prozkoumejte řešení pro čIštění nakládacích ramp a přepravních prostor.

2

OBLASTI PICK & PLACE
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PROSTOR PRO PICK A PLACE

3

OBLASTI BALENÍ
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ BALICÍCH A BALICÍCH PROSTORŮ

1

PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

2

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PLOCHA
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

1

CHLADNÉ SKLADOVÁNÍ
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ CHLADÍRENSKÝCH SKLADŮ

2

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PROSTOR
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

1

SKLAD SUROVIN
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SKLADŮ SUROVIN

2

SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SKLADŮ FINÁLNÍCH VÝROBKŮ

3

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PROSTOR
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

POPIS HODNOCENÍ ÚKLIDU

Požádejte o bezplatnou analýzu čištění

Více než 100 000 správců provozoven se spoléhá na naši pomoc při identifikaci efektivnějších postupů čištění a výběru správného čisticího vybavení.

Oblast kompletace a balení

Úsek kompletace a balení musí být čistý a musí zajišťovat ochranu expedovaného zboží a také osob a vybavení, které v těchto prostorách pracují. Prach může poškodit senzory a mechanické systémy; nečistoty, smetí a rozlité kapaliny mohou způsobit uklouznutí, zakopnutí a pády. Částice z obalových materiálů přenášené vzduchem mohou také způsobit nebezpečí požáru a mohou poškozovat dýchací orgány pracovníků.

Čisticí stroje Nilfisk vám pomohou minimalizovat prostoje strojního vybavení, zajistí zdraví a bezpečnost vašich zaměstnanců a ochrání výrobky opouštějící vaši provozovnu.