Skladování a logistika – úklid přepravních prostorů | Nilfisk

Nakládací rampy a přepravní prostory

Čisté podlahy a vozidla zvyšují efektivitu pracovních postupů a udržují nečistoty a smetí mimo prostory provozovny.

Zajímá vás analýza čištění?
Během bezplatné návštěvy místa úklidu k vám přijde kvalitně vyškolený odborník Nilfisk, aby porozuměl vašim úkolům při čištění, a poté předloží odbornou analýzu pro optimální řešení úklidu.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Spinner
Výzvy a příležitosti

Zvyšování efektivity procesů

Zametání maximalizuje produktivitu nakládky a vykládky tím, že usnadňuje průjezd vysokozdvižných vozíků a pohyb osob.

Podpora bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců

Podlahové mycí stroje eliminují nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu a vysavače s HEPA filtrem pomáhají udržovat kvalitu ovzduší uvnitř provozovny.

Udržujte prach, nečistoty a smetí mimo zařízení

Zamezte překročení nečistot ještě ve dveřích, a snižte tak potřebu čištění v dalších prostorech.

Udělejte dobrý dojem

Čistá provozovna je vždy připravena podrobit se zákaznickému auditu.

Dosáhněte cílů udržitelnosti

Ekologické čisticí technologie zvyšují energetickou účinnost a snižují spotřebu zdrojů.

PROZKOUMEJTE KAŽDOU OBLAST PRO DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ

1

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PLOCHA
Prozkoumejte řešení pro čIštění nakládacích ramp a přepravních prostor.

2

OBLASTI PICK & PLACE
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PROSTOR PRO PICK A PLACE

3

OBLASTI BALENÍ
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ BALICÍCH A BALICÍCH PROSTORŮ

1

PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

2

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PLOCHA
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

1

CHLADNÉ SKLADOVÁNÍ
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ CHLADÍRENSKÝCH SKLADŮ

2

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PROSTOR
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

1

SKLAD SUROVIN
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SKLADŮ SUROVIN

2

SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SKLADŮ FINÁLNÍCH VÝROBKŮ

3

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PROSTOR
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

POPIS HODNOCENÍ ÚKLIDU

Požádejte o bezplatnou analýzu čištění

Více než 100 000 správců provozoven se spoléhá na naši pomoc při identifikaci efektivnějších postupů čištění a výběru správného čisticího vybavení.

Velká distribuční centra

Díky zvýšení obchodování na e-shopech a zaměření napříč odvětvími na diverzifikaci dodavatelského řetězce došlo k ještě vyššímu provozu v již tak rušných skladech a tím k potřebě rychlého a efektivního čištění. Podlahy musí být udržovány volné pro zajištění plynulého toku zboží a pohybu vozidel, za účelem minimalizace neplánovaných prostojů a zabránění nehodám způsobeným uklouznutím a pádem.

Nakládací rampa představuje vstupní bod během příjmu zboží a expediční prostor je tak první obrannou linií pro ochranu vašich pracovníků, výrobků a vybavení. Čisticí stroje Nilfisk vám pomohou zvýšit efektivitu pracovních postupů, podporovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců a zabránit tomu, aby se nečistoty a smetí dostaly do jiných částí vaší provozovny.