Skladování a logistika – úklid v prostoru balicí P&P linky | Nilfisk

Balicí P&P (pick and place) linka

Volné uličky a průchody poskytují bezpečné trasy pro pěší provoz a provoz vozidel

Zajímá vás analýza čištění?
Během bezplatné návštěvy místa úklidu k vám přijde kvalitně vyškolený odborník Nilfisk, aby porozuměl vašim úkolům při čištění, a poté předloží odbornou analýzu pro optimální řešení úklidu.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Spinner
Výzvy a příležitosti

Ochraňte dopravníky a další strojní zařízení

Udržování čistoty dopravníků a dalších mechanických systémů předchází neplánovaným odstávkám a snižuje nároky na údržbu a servis.

Zajištění kvality výrobků

Vysávání regálů a polic chrání výrobky před prachem a znečištěním při manipulaci.

Podpora bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců

Podlahové mycí stroje eliminují nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu a vysavače s HEPA filtrem pomáhají udržovat kvalitu ovzduší uvnitř provozovny.

Eliminace přenosu prachu a nečistot do jiných oblastí

Čištění podlah v oblastech s intenzivním provozem pomáhá zabránit přenosu prachu a nečistot do dalších oblastí skladu.

Udělejte dobrý dojem

Čistá provozovna je vždy připravena podrobit se zákaznickému auditu.

Zajistěte dodržování právních předpisu

Čistota je klíčovou součástí bezpečnostních předpisů na pracovišti.

Dosáhněte cílů udržitelnosti

Ekologické čisticí technologie zvyšují energetickou účinnost a snižují spotřebu zdrojů.

PROZKOUMEJTE KAŽDOU OBLAST PRO DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ

1

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PLOCHA
Prozkoumejte řešení pro čIštění nakládacích ramp a přepravních prostor.

2

OBLASTI PICK & PLACE
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PROSTOR PRO PICK A PLACE

3

OBLASTI BALENÍ
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ BALICÍCH A BALICÍCH PROSTORŮ

1

PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

2

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PLOCHA
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

1

CHLADNÉ SKLADOVÁNÍ
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ CHLADÍRENSKÝCH SKLADŮ

2

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PROSTOR
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

1

SKLAD SUROVIN
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SKLADŮ SUROVIN

2

SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ
PROZKOUMAT ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ SKLADŮ FINÁLNÍCH VÝROBKŮ

3

NAKLÁDACÍ RAMPY A PŘEPRAVNÍ PROSTOR
PROZKOUMEJTE ŘEŠENÍ PRO ČIŠTĚNÍ NAKLÁDACÍCH RAMP A PŘEPRAVNÍCH PROSTOR.

POPIS HODNOCENÍ ÚKLIDU

Požádejte o bezplatnou analýzu čištění

Více než 100 000 správců provozoven se spoléhá na naši pomoc při identifikaci efektivnějších postupů čištění a výběru správného čisticího vybavení.

Balicí P&P (pick and place) linka

Čisté a uspořádané prostory balicí P&P linky jsou zásadní pro hladký provoz skladu. Uličky, průchody a otevřené prostory musí být čisté a průchodné, aby byl zajištěn bezpečný a optimální pěší provoz a provoz vozidel. Prach může poškodit senzory a mechanické systémy, nečistoty, úlomky a rozlité kapaliny mohou způsobit uklouznutí, zakopnutí a nebezpečí pádu.

Čisticí stroje Nilfisk pomohou minimalizovat prostoje stroje, zajistit zdraví a bezpečnost zaměstnanců a chránit dodávané i expedované výrobky.