Náš přístup ke společenské odpovědnosti (CSR) | Nilfisk

Náš přístup k CSR

Věříme, že naše strategie CSR nám poskytuje jasný směr
jakým vedeme inteligentní čištění, aby vaše firma byla lepší.

Vyplňte formulář a my Vám co nejdříve odpovíme.

Za účelem zpracování vaší žádosti může být nutné, aby společnost Nilfisk vaše údaje sdělila dalším společnostem v globální skupině Nilfisk Group. Odesláním níže uvedené žádosti souhlasíte s tím, že společnost Nilfisk A/S a její příslušné globální přidružené společnosti mohou sdílet a zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vyřešení vašeho dotazu, včetně případného odeslání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Spinner

Strategie CSR společnosti Nilfisk

CSR hraje zásadní roli v budoucnosti našeho podnikání. Naše nová pětiletá strategie růstu integruje udržitelnost do všech oblastí podnikání a zavádí nový důraz na zvyšování udržitelnosti našeho portfolia a provozu.
Systematizovaná a multifunkční udržitelnost je neustále propojena s hlavními obchodními a strategickými prioritami společnosti Nilfisk.

Nilfisk CSR Strategy Model 2022

Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG) poskytují vodítko pro naši práci v rámci CSR a zajišťují, aby společnost Nilfisk pracovala na udržitelnějším rozvoji i v budoucnu. Společnost Nilfisk konkrétně přispívá na SDG číslo 3 "Zdraví a kvalitní život”, SDG číslo 12 „Odpovědná výroba a spotřeba“ a SDG číslo 13 "Klimatická činnost”.

Csr Sd

Mezinárodní normy

V roce 2010 se společnost Nilfisk připojila k iniciativě organizace OSN Global Compact (UNGC), aby podpořila naše úsilí o udržitelnost. Společnost Nilfisk připravuje zprávu o průběhu v naší výroční zprávě o CSR.

Iniciativa UNGC podporuje podniky, které se zavázaly sladit své činnosti a strategie s deseti všeobecně akceptovanými principy v oblastech lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a boje proti korupci. Pro výpočet a zveřejnění naší uhlíkové stopy používáme pokyny CDP a jsme odhodláni plnit iniciativu „Cíle založené na vědeckých principech“.

Více informací zjistíte v naší poslední zprávě o CSR

logos-of-who-we-support

Otevřená spolupráce společností Nilfisk a Novozymes

„Chceme objevovat udržitelné čištění s partnery, startupy, výzkumníky a studenty, abychom přehodnotili koncept úklidu.“

CAMILLA RAMBY
Výkonná viceprezidentka a jednatelka společnosti Nilfisk

Související články
SC500 Relatedarticle

Vývoj udržitelných výrobků – nyní i v budoucnosti

Udržitelnost produktu se stává stále důležitější – nejen v odvětví profesionálního čištění, ale ve všech odvětvích.

Přejděte k případové studii o tom, jak společnost Nilfisk přináší na trh nové technologie a funkce produktů za účelem snížení spotřeby vody, energie a čisticích prostředků.

Více informací

Takeback Relatedarticle

Programy zpětného odběru přinášejí nový život použitým výrobkům společnosti Nilfisk

V rámci našeho úsilí o minimalizaci odpadu jsou každoročně repasovány nebo recyklovány stovky strojů Nilfisk.

Stále více firem se snaží pronajímat nebo nakupovat vysoce kvalitní zařízení z druhé ruky a dochází ke zvýšení objemu cirkulární ekonomiky, a to i v odvětví profesionálního úklidu. Případovou studii na téma repasování výrobků si můžete přečíst zde.

Více informací

D3a2779 Resized

Bezpečnost na prvním místě! Způsob, Jak společnost Nilfisk zvyšuje bezpečnost chování na pracovišti

Ve společnosti Nilfisk máme jasnou ambici neustále zvyšovat bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, snižovat počet nehod a zajistit, aby byli naši zaměstnanci při práci na našich pracovištích v bezpečí a zapojení.

Více informací