Společenská odpovědnost podniku | Nilfisk Česká republika

Společenská odpovědnost podniků

Umožňujeme udržitelné čištění
po celém světě, abychom zlepšili kvalitu života.

Vyplňte formulář a my Vám co nejdříve odpovíme.

Spinner

Náš přístup ke společenské odpovědnosti (CSR)

Maximalizace hodnoty

Ve společnosti Nilfisk hraje společenská odpovědnost podniku (CSR) zásadní roli v budoucnosti našeho podnikání. Věříme, že pozitivních obchodních výsledků lze dosáhnout důslednou a systematickou prací v oblasti iniciativy týkající se sociální odpovědnosti. Stanovili jsme si pevné cíle a iniciativy k minimalizaci negativního dopadu společnosti Nilfisk a maximalizaci hodnoty, kterou vytváříme pro lidi, životní prostředí a ekonomiku.

Naše strategie vychází ze čtyř bodů, ve kterých podle nás dokážeme mít maximální vliv:

Klima a životní prostředí – společnost – zákazníci – pracoviště

Climate And Enviroment Pict Mobile

Klima a životní prostředí

Snižování naší ekologické a klimatické stopy

Důraz na náš vliv v oblasti globálního klimatu a životního prostředí je velice důležitou součástí strategie CSR společnosti Nilfisk a jejího podnikání. Zaměřujeme se na snížení našeho negativního dopadu a na využití příležitostí přinášet hodnotu lidem a životnímu prostředí. Zavázali jsme se k iniciativě „Cíle založené na vědeckých principech“ a stanovili jsme ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu.

Naše práce se systémem environmentálního managementu (EMS) a zaměření na certifikaci našich pracovišť v souladu s normou ISO 14001:2015 tvoří základ pro další zlepšení našeho environmentálního výkonu.

Více informací získáte v poslední zprávě o CSR společnosti Nilfisk.ISO 14001:2015 certificate.

Společnost Nilfisk má ambiciózní cíle v oblasti klimatu a zavázala se k iniciativě „Cíle založené na vědeckých principech“

Society Pict Mobile

Společnost

Integrita a etické procesy

Podporou integrity a etických procesů v každém aspektu našeho podnikání můžeme zajistit dlouhodobý, udržitelný úspěch pro naši společnost, zaměstnance a společnost. Náš etický kodex vyjadřuje závazek společnosti Nilfisk k prosazování chování zaměřeného na bezúhonnost v celé společnosti.

Zcela podporujeme zákon o moderním otroctví ve Spojeném království a věříme, že tato iniciativa představuje důležitý krok směrem ke zvýšení transparentnosti a prevenci závažných přestupků, ke kterým dochází v rámci globálních dodavatelských řetězců.

Více informací získáte vetickém kodexu, prohlášení o moderním otroctví and poslední zprávě o CSR společnosti Nilfisk..

Zákazníci

Zajištění bezpečnosti a kvality výrobků

Společnost Nilfisk se zavázala investovat do inovativních zákaznických řešení a současně zajištovat bezpečnost, kvalitu a udržitelný výkon. Snažíme se zvýšit laťku kvality výrobků v celém našem odvětví a je nezbytné, abychom se zapojili do otevřeného a účinného dialogu s našimi zákazníky a zajistili tak, že budeme poskytovat správné a celistvé návody k použití našich výrobků.

Náš standard QMS ISO 9001:2015 je implementován ve všech výrobních závodech a distribučních centrech, aby si zákazníci mohli vychutnat konzistentní kvalitu a bezpečnost výrobků.

Více informací zjistíte v dokumentu Etika a dodržování předpisů and ISO 9001:2015 certificate.

Pracoviště

Bezpečné pracoviště pro všechny zaměstnance

Vytvoření zdravého, bezpečného a působivého pracovního prostředí pro naše zaměstnance je základním kamenem úspěchu společnosti Nilfisk.

Zajišťujeme, aby bylo se všemi zaměstnanci zacházeno stejně a aby měli všichni stejné příležitosti a výhody na pracovišti.

Další klíčový aspekt našich závazků na pracovišti je soustavné zaměřování na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a zajištění, aby společnost Nilfisk byla bezpečným pracovištěm pro všechny zaměstnance.

Více informací zjistíte v etickém kodexu společnosti Nilfisk, zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti Nilfiskposlední zprávě o CSR společnosti Nilfisk.

Certifikáty a reporty

Certifikáty a zprávy společnosti Nilfisk

Ve společnosti Nilfisk chceme našim zákazníkům poskytnout transparentnost ohledně našeho úsilí při zajišťování bezpečnosti výrobků a dodržování předpisů. Zásadou společnosti Nilfisk je dodržovat všechny platné normy, právní předpisy a nařízení, které se týkají společnosti Nilfisk a našich výrobků. V této části uvádíme etický kodex společnosti Nilfisk, prohlášení společnosti Nilfisk o moderním otroctví a naše ISO a prohlášení o shodě.

D3A2813 Low Square

Zpráva o CSR za rok 2020

Report společnosti Nilfisk o CSR za rok 2020 vychází z údajů, které jsou k dispozici v době zveřejnění a zahrnují finanční rok od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. 

Více informací

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

Etický kodex společnosti Nilfisk

Náš etický kodex vyjadřuje náš závazek podporovat normy chování a zodpovědnosti v celé společnosti. Popisuje základní pravidla, která upravují způsob, jakým jednáme interně i externě.

Více informací

ISO Visual

Řízení kvality a ochrana životního prostředí

Společnost Nilfisk má systém řízení kvality a ochrany životního prostředí s osvědčením ISO, který nám poskytuje směr a strukturu. ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 jsou celosvětové normy spravované Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).

Více informací

Product Compliance Declarations Visual

Prohlášení o shodě

Ve společnosti Nilfisk chceme našim zákazníkům poskytnout transparentnost v oblasti naší snahy při zajišťování bezpečnosti výrobků a jejich souladu s právními předpisy. Zásadou společnosti Nilfisk je dodržovat všechny platné normy, právní předpisy a nařízení, které se týkají společnosti Nilfisk a našich výrobků, jako je nařízení REACH, RoHS, OEEZ a nařízení o konfliktních minerálech.

Více informací

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Prohlášení společnosti Nilfisk k zákonu o moderním otroctví

Ve společnosti Nilfisk věříme, že tato iniciativa představuje důležitý krok směrem ke zvýšení transparentnosti pro společnosti působící ve Spojeném království se zaměřením na prevenci závažných přestupků, ke kterým dochází v globálních dodavatelských řetězcích. Tato iniciativa se zaměňuje na boj proti otroctví, nuceným pracem, obchodu s lidmi a dalším nezákonným činnostem.

Více informací

Ethics And Compliance Square

Etika a dodržování předpisů – přehled

Tento spis představuje programy a iniciativy společnosti Nilfisk v oblasti společenské odpovědnosti a zajištění kvality výrobků, managementu a dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.

Více informací