Správní oblast Sønderborg touží po čistějších ulicích

Dva nové stroje Nilfisk City Ranger 3500 a metací vůz jsou hlavními zbraněmi počišťovacího týmu správní oblasti Sønderborg v bitvě za čistější chodníky, místa otáčení vozidel údržby a veřejné komunikace.

Oddělení správy parků a veřejných komunikací v oblasti Sønderborg se rozhodlo zvýšit úroveň pouličního úklidu. Po organizační stránce došlo k vytvoření počišťovacího týmu, a byly také zakoupeny dva nové stroje Nilfisk City Ranger 3500, aby nahradily podobný model z roku 2012. Po pouhých třech letech už mají stroje provozní dobu zhruba 3400 hodin, což je hodnota, které měly podle původních odhadů dosáhnout za pět let provozu.


Nový počišťovací tým sestává ze dvou strojů Nilfisk City Ranger 3500, z nichž jeden je také vybaven kartáčem pro odstraňování plevele a nástavci pro zimní úklid, a k dispozici má také klasický zametací vůz. Každý ze strojů má k dispozici stálou obsluhu a její kvalifikované náhradníky.

„Existuje hned několik úkonů, které díky dvěma strojům City Ranger 3500 dokážeme vyřešit účinněji a efektivněji a při nichž jsou schopny účinně doplnit možnosti velkého zametacího vozu. Jde například o místa pro otáčení vozidel údržby v obytných oblastech, veřejné komunikace, zejména cyklistické stezky, a také o dopravní ostrůvky - to jsou místa, kde je praktičtější použití městského počišťovacího vozu s malým poloměrem zatáčení,“ říká Aksel B. Nielsen, jeden z předáků správy parků a veřejných komunikací v Sønderborgu.

 

  
„Rozhodli jsme se také podniknout kroky k odstranění plevele, rostoucího u krajnic. Dosud byl během údržby krajnic odstraňován lopatou rypadla. Aktuálně ovšem začínáme na údržbu krajnic používat kartáč pro odstraňování plevele, a obecně se snažíme plevel držet pod kontrolou spíše pomocí kartáčů než vypalováním.“

„Dostali jsme za úkol také další věc - uklízení chodníků podél soukromých pozemků, které nemají žádnou výjezdovou komunikaci. Až dosud bylo odklízení sněhu a chodníku na zodpovědnosti majitele pozemku, ale na základě rozhodnutí soudu nyní tento úkol náleží správní oblasti, což pro nás znamená, že musíme uklízet o 75 km chodníku více,“ vysvětluje.


Aktivnější, než se očekávalo

Oddělení správy parků a veřejných komunikací v oblasti Sønderborg se rozhodlo zvýšit důraz na úklid ulic. 

„Jinými slovy nemáme k dispozici žádné prostředky navíc, ale očekává se od nás, že budou ulice uklizené a čisté. Když například probíhají rozsáhlé investice do stavby nových hotelů a město navštěvuje velké množství turistů, je třeba, aby byl úklid ulic, chodníků a veřejných komunikací na vysoké úrovni,“ míní Aksel B. Nielsen.

Správní oblast Sønderborg svůj první City Ranger 3500 zakoupila v roce 2012. Důvodem, proč tento stroj za pouhé tři roky nasbíral přibližně 3400 provozních hodin je to, že byl využíván pro větší množství prací, než se původně očekávalo.

„Máme za sebou několik mírných ‚zelených‘ zim a ačkoliv jsme vždy měli v úmyslu stroj používat i pro zimní úklid, mírné zimy pro nás znamenaly nárůst provozních hodin, protože během nich používáme kartáč na odstraňování plevele mnohem častěji než kdyby byla zima,“ popisuje Erik Erbs, další z předáků, který má na starosti servisní práce a dílny oddělení správy parků a veřejných komunikací.

 

 
„Zametání stezek pro cyklisty a chodníků není v oblasti Sønderborgu něčím, co by bylo možno zanedbávat. Jedná se o věc, kterou musíme aktivně řešit, a očekáváme, že jeden ze strojů nasbírá za rok přibližně 1200 provozních hodin, zatímco druhý bude každý rok v provozu zhruba 700 hodin.“ 

„Jsme s prvním strojem velice spokojeni a některé z dodatečných úkolů, pro které je využíván, zahrnují jeho použití v rámci travnatých ploch jako čistě sací stroj k odstraňování odpadků a nečistot po skončení větších akcí předtím, než se dané plochy opět přemění v hřiště pro míčové hry. Zjistili jsme, že má výjimečný sací výkon, vhodný i právě pro takovéto úkoly.“

„V některých letech byl po mnoho provozních hodin používán také v zimě, a i v tomto ohledu nepochybně splnil naše očekávání. Nechali jsme si výsuvnou hadici upravit tak, že je trvale připojená k horní části stroje a po skončení práce se automaticky zasouvá. Máme s touto úpravou velmi kladné zkušenosti a jedním z požadavků na nové stroje bylo, aby na nich byla provedena stejná modifikace. Nicméně jsme se rozhodli vynechat z konfigurace strojů vysokotlaký čistič, čistě z toho důvodu, že ho příliš nevyužijeme,“ říká Erik Erbs.

 ​​​

Velmi uspokojivý servis
Ronnie Ivers, předák dílny oddělení správy parků a veřejných komunikací říká, že služby, které poskytuje distributor společnosti Nilfisk, firma Hans Holm Maskinforretning, a také společnost Nilfisk outdoor samotná, byly bez nejmenších pochyb jedním z důvodů, proč se správní oblast Sønderborg znovu rozhodla pro nákup zametacích/sacích strojů společnosti Nilfisk.

„Jak distributor, tak výrobce nabízejí služby na skvělé úrovni. Jednou nám distributor dokonce poslal technika ve čtyři hodiny odpoledne na Štědrý den, protože se objevil problém, který bylo třeba vyřešit.“

Již brzy začne správní oblast Sønderborg provádět testy, aby zjistila, zda je pouliční zametací sací stroj možno použít k dalšímu úkolu - k vysávání děr vysypaných pískem a k úklidu kanálů.

„Spousta kanálů se nachází v místech, do kterých se větší sací vozy nedostanou. Sací výkon stroje Nilfisk City Ranger 3500 je pro takové využití více než dostatečný, ale problémem je sací hadice. Musí být pevnější a my zatím nevíme, zda je něco takového technicky možné,“ zamýšlí se Erik Erbs.
Kromě zametacích a sacích prací pro správu parků a veřejných komunikací správní oblasti Sønderborg se Aksel B. Nielsen a Erik Erbs spoléhají také na pronájem provozních hodin pouličních zametacích sacích strojů například školám a dalším institucím, které pečují o vlastní areály.

„Jedná se o vysoce efektivní stroj pro použití v prostorách, které bývají součástí nejrůznějších institucí, takže jim můžeme nabídnout velice lákavou cenu za čtvereční metr,“ říká Aksel B. Nielsen.
Jeden z pracovníků obsluhy, Jan Jeppesen, pracoval se starým strojem City Ranger a je nyní šťastný z možnosti přejít na nové modely.


 

 
„Jedná se o fantastický stroj. Moje pracoviště je velice příjemné, má pohodlnou sedačku a nabízí výtečný výhled do všech směrů. Ovládací panel byl upraven, takže máte nyní namísto panelu s tlačítky k dispozici dotykovou obrazovku, ale v zásadě se jedná o stejný stroj,“ míní Jan Jeppesen a předvádí, jak snadno se dokáže vyhýbat lavičkám a květináčům na malém náměstí u hradu Sønderborg.
​​1): Jan Jeppesen má z kabiny jednoho z nových strojů Nilfisk City Ranger 3500 krásný výhled i na hrad Sønderborg a přístav v pozadí.

2): V centru Sønderborgu se nachází spousta úzkých uliček plných nejrůznějších překážek a pouličního vybavení.

3): Jan Jeppesen se rychle pohybuje ulicemi. Záměrem je, aby nové stroje byly ideálním doplňkem k velkému zametacímu sacímu vozu při úklidu prostor pro otáčení vozidel údržby, dopravních ostrůvků a podobně.

4): Jan Jeppesen, operátor stroje, Aksel B. Nielsen, předák, Ronnie Ivers, dílenský předák a Erik Erbs, předák ze správní oblasti Sønderborg společně s Frankem Christensenem, obchodním konzultantem společnosti Hans Holm Maskinforretning A/S, která správní oblasti dodala dva nové stroje.

5): Dva nové stroje Nilfisk City Ranger 3500, jeden vybavený kartáčem na odstraňování plevele a druhý v úloze pouličního zametacího sacího vozu se vydávají na úklid ulic správní oblasti Sønderborg. U jednoho ze strojů se očekává roční provoz 700 hodin, zatímco u druhého dokonce 1 200 hodin ročně. Oba stroje budou využívány jak během letních, tak i zimních měsíců.

Zjistěte více informací o stroji City Ranger 3500.

Více informací

Obraťte se na nás a získáte více informací.