Sociální odpovědnost podniků


Odpovědnost začíná u chování každého z nás. Společnost Nilfisk trvá na vysokých standardech v otázkách lidských práv, podnikatelské integrity a životního prostředí. Jsme pevně přesvědčeni, že takový postoj vede k zajištění udržitelnějšího podnikatelského prostředí, což přinese prospěch společnosti Nilfisk, našim zákazníkům i dalším zúčastněným stranám.

Společnost Nilfisk nabízí svým zákazníkům udržitelná řešení v oblasti čištění.
S tím je spojena nutnost zajistit efektivitu a produktivitu se snížením celkových provozních nákladů.
Vyvíjíme výrobky fungující účinně s nižší spotřebou energie, vody a čisticích prostředků.
Hlavním záměrem našeho udržitelného přístupu je snížení nákladů našich zákazníků se současným zlepšením ekologického chování.
 
 

  • Snížíme celkové provozní náklady a maximalizujeme návratnost investic našich zákazníků vývojem výrobků s lepšími parametry vlivu na životní prostředí
  • Zvyšujeme schopnost poskytovat udržitelné služby v oblasti čištění
  • Reagujeme na potřeby udržitelného čištění a rozvíjíme nové příležitosti k vytváření trvalé hodnoty pro naše zákazníky a jejich zaměstnance


Závazek

Společnost Nilfisk je hrdým signatářem iniciativy OSN Global Compact.
Rádi bychom vyzdvihli svůj závazek, že budeme odpovědnou společností usilující o trvalé zlepšování v rámci všech čtyř oblastí zájmu, jimiž jsou:
Lidská práva, pracovní práva, životní prostředí a boj proti korupci.


Více informací

K získání dalších informací o principu sociální odpovědnosti podniků ve společnosti Nilfisk nebo ke stažení našich zpráv CSR navštivte naše globální stránky.​ ​
​​​​​