Kariéra

Ve společnosti Nilfisk trvale přispíváme k rozvoji naší společnosti i našich zaměstnanců

Naši lidé...

Lidé jsou hlavním aktivem naší společnosti a jejich rozvoj kráčí ruku v ruce s budoucností firmy.

Připojte se ke společnosti Nilfisk

Přidáte-li se k nám, stanete se součástí silné mezinárodní společnosti s více než 5 500 zaměstnanci pracujícími na 45 místech po celém světě.
110 let solidních zkušeností s inovacemi kombinujeme s rozhodným odhodláním vyvíjet vysoce kvalitní čisticí zařízení a řešení se zaměřením na průmysl profesionálního čištění.
 
 Profesionalita a výkon

Nilfisk je profesionální a výkonově orientovanou společnosti, v níž jsou kvalita produktů a rozvoj lidí nejvíce ceněnými aktivy.
K rozvoji zaměstnanců přistupujeme systematicky a společnost Nilfisk angažovanost zaměstnanců pravidelně vyhodnocuje.
Průměrné skóre angažovanosti zaměstnanců se za posledních pět let neustále zvyšuje a v současné době sdílí více než osm z deseti zaměstnanců pocit hrdosti na práci ve společnosti Nilfisk. 

Rovné příležitosti

představují zásady společnosti Nilfisk, jež nediskriminuje žádné zaměstnance ani uchazeče o zaměstnání z důvodu rasy, barvy, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, národnosti, věku, rodinného stavu, genetických informací, postižení ani z důvodu postavení veterána pod ochranou.
Další zásadou společnosti Nilfisk je také podniknout opatření k zaměstnání a zajištění postupu v zaměstnání všem osobám bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, národnost, věk, rodinný stav, genetické informace, tělesné postižení nebo postavení veterána pod ochranou, a zakládat všechna rozhodnutí týkající se zaměstnání na platných požadavcích příslušného pracovního místa.
Tyto zásady musí být uplatněny na všechny kroky související se zaměstnáním, mimo jiné na nábor, přijímání pracovníků, zvyšování kvalifikace, kariérní postup, převedení na jiné místo, zařazení na nižší pozici, propuštění, odvolání, ukončení pracovního poměru, mzdy či jiné formy odměňování a výběr pro školení včetně učňovského výcviku na všech úrovních zaměstnání.

Nevyžádané přihlášky
Všem kandidátům chceme zajistit ty nejlepší zkušenosti z procesem náboru do společnosti Nilfisk.
V rámci uvedeného nepřijímáme nevyžádané žádosti a doporučujeme, abyste se ucházeli o pozice, jež pokládáte za odpovídající.
 
 
Konec konců jde o to, abyste nalezli správný soulad mezi svou představou o kariéře a tím, co vám můžeme nabídnout.
​​ ​​​​​ ​​​