Högtryckstvättar | Nilfisk

Högtryckstvättar - Handledningar

​Montering och användning - välj produktkategori

Välj segment
Nilfisk för företag
Nilfisk för privatpersoner
Högtryckstvättar
Blue Core 140 high pressure washer

Hitta vår handledning till din Compact & Core högtryckstvättar här

Klicka här

Excellent blue high pressure washer

Hitta vår handledning till din Excellent & Dynamic högtryckstvättar här

Klicka här

Blue Premium high pressure washer

Hitta vår handledning till din Premium & Pro högtryckstvättar här

Klicka här

Vanliga frågor

Högtryckstvättar

F: Maskinen startar inte/stannar under användning

 • Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten till vägguttaget

 • En säkring i huset kan ha löst ut och måste bytas/återställas

 • Kabeln eller kontakten kan vara skadad och behöver repareras. Kontakta leverantören direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter

 • Om du använder en förlängningskabel, kontrollera att den inte är defekt

 • Kontrollera att nätspänningen motsvarar det som anges på märkplåten.

 • Om den termiska givaren är aktiverad, låt maskinen svalna i 5 minuter

 • Munstycke delvis igensatt. Rengör munstycket – se produktsidan för din modell för att hitta bruksanvisningen

 • Om inget av ovanstående gäller – kontakta din leverantör direkt om din maskin omfattas av garantin eller lämna in din maskin till ett servicecenter om din maskin inte omfattas av garanti

F: Oregelbundet tryck/inget tryck

 • Kontrollera att slangar och anslutningar är lufttäta

 • Om du använder en aquastop-anslutning ska du försöka använda en rak anslutning i stället

 • Ventilerna är smutsiga, utslitna eller har fastnat – kontakta din leverantör direkt om maskinen omfattas av garanti eller lämna in din maskin på ett servicecenter om din maskin inte omfattas av garanti

 • Pumptätningarna är utslitna och behöver bytas ut – kontakta din leverantör direkt om maskinen omfattas av garanti eller lämna in din maskin till ett servicecenter om din maskin inte omfattas av garanti

 • Luftintagsslang/pump – kör maskinen med öppen avtryckare tills normalt arbetstryck uppnås.

 • Otillräcklig vattentillförsel. Kontrollera att vattenförsörjningen motsvarar specifikationerna och undvik att använda långa, smala slangar (min. 1/2 tum) – se produktsidan för din modell för att hitta bruksanvisningen

 • Munstycke delvis igensatt. Rengör munstycket – se produktsidan för din modell för att hitta bruksanvisningen

 • Vattenfilter igensatt. Rengör filtret – se produktsidan för din modell för att hitta bruksanvisningen

 • Slangen är vikt. Räta ut slangen

 • Kontrollera att vattentillförseln inte är blockerad i munstycken eller anslutning

 • Vattentrycket pulserar. Kör maskinen med öppen avtryckare tills normalt arbetstryck uppnås. Kontrollera att vattentillförseln motsvarar specifikationerna på märkplåten. Använd inte lång, smal slang (minst 1/2 tum). Räta ut slangen. Rengör munstycket. Rengör filtret.

 • Om inget av ovanstående gäller – kontakta din leverantör direkt om din maskin omfattas av garantin eller lämna in din maskin till ett servicecenter om din maskin inte omfattas av garanti

F: Det läcker ut vatten

 • Pistolhandtaget läcker från slanganslutningen. Kontrollera om grön O-ring saknas och om så är fallet – kontakta leverantören direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter

 • Spolröret läcker – kontakta leverantören direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter

 • Slangen är sprucken/läcker – kontakta leverantören direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter 

 • Pistolhandtaget läcker från slanganslutningen – kontakta leverantören direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter

 • Pistolhandtaget är inte tätt – kontakta din leverantör direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter

 • Köpt högtryckstvätt som läcker från basen – kontakta leverantören direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter

 • Pistolhandtaget är inte tätt – kontrollera om plasten har spruckit på grund av frost vid felaktig användning och din maskin omfattas av garanti. Kontakta leverantören direkt. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter

 • Vatten läcker ut från avtryckaren – kontakta leverantören direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter

 • Om inget av ovanstående gäller – kontakta din leverantör direkt om din maskin omfattas av garantin eller lämna in din maskin till ett servicecenter om din maskin inte omfattas av garanti

F: Maskinen startas och stängs av sig själv

 • Kabeln eller kontakten kan vara skadad och behöver repareras. Kontakta leverantören direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter
 • Om inget av ovanstående gäller – kontakta din leverantör direkt om din maskin omfattas av garantin eller lämna in din maskin till ett servicecenter om din maskin inte omfattas av garanti

F: Maskinen startar men det kommer inget vatten

 • Pump/slangar eller tillbehör är nedfrusna Vänta tills de har tinat.

 • Ingen vattentillförsel. Anslut inloppet till vatten

 • Vattenfilter igensatt. Rengör filtret – se produktsidan för din modell för att hitta bruksanvisningen

 • Munstycket är blockerat Rengör munstycket – se produktsidan för din modell för att hitta bruksanvisningen

 • Om inget av ovanstående gäller – kontakta din leverantör direkt om din maskin omfattas av garantin eller lämna in din maskin till ett servicecenter om din maskin inte omfattas av garanti

F: Inloppsslangen kopplas från/blåser av maskinen

 • Kabeln eller kontakten kan vara skadad och behöver repareras. Kontakta leverantören direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter

 • Kontrollera att alla slangar är helt utrullade och att en genomgående koppling används

 • Inloppsslangen är för kort. Du bör använda minst 3 m avrullad inloppsslang

 • Om inget av ovanstående gäller – kontakta din leverantör direkt om din maskin omfattas av garantin eller lämna in din maskin till ett servicecenter om din maskin inte omfattas av garanti

F: Var kan jag köpa tillbehör/reservdelar?

F: Maskinen eller någon del av den är skadad/del saknas vid leverans

F: Maskinfel inom 30 dagar från inköpsdatum

F: Var kan jag lämna in min högtryckstvätt för service?

Link to servicecenter

F: Hur registrerar jag mig för min garanti?

 • Vi kräver ingen registrering för att garantin ska gälla. Om du får problem kan du använda det här kontaktformuläret (länk till formulär) med en kopia av inköpsbeviset, en bild av maskinens märkplåt med serienummer och en beskrivning av hur du upplever felet

F: Vilka tillbehör är kompatibla med min maskin?

 • Titta på produktsidan för din modell och se sedan vilka tillbehör som är tillgängliga för din maskin.

F: Hur parkopplar jag mitt Power Grip/Handkontroll för effektreglering och min maskin?

 • Se videon och använd den som en guide, eller se produktsidan för modellen. På produktsidan för din modell hittar du bruksanvisningen under "Dokumenter"

F: Hur använder jag skumfunktionen på min högtryckstvätt?

 • På produktsidan för din modell hittar du bruksanvisningen under "Dokumenter"

F: Hur använder jag min maskin?

 • På produktsidan för din modell hittar du bruksanvisningen under "Dokumenter"

F: Hur byter jag slangen på min Nilfisk Core 140 högtryckstvätt?

 • Se videon och lär dig hur du enkelt byter slang på din Nilfisk Core 140 högtryckstvätt.​

F: Hur byter jag munstycken på min Nilfisk Power Patio?

 • Se videon och lär dig hur du byter munstycken på din Nilfisk Power Patio.

F: Hur rengör jag filtret på min Nilfisk högtryckstvätt?

 • Se videon och lär dig hur du rengör filtret på din Nilfisk högtryckstvätt.

F: Hur rengör jag munstyckena på min Nilfisk högtryckstvätt?

 • Se videon och lär dig hur du rengör munstyckena på din Nilfisk högtryckstvätt.​

F: Hur rengör jag munstyckena på min Nilfisk Power Patio?

 • Se videon och lär dig hur du rengör munstyckena på din Nilfisk Power Patio.​

F: Hur förbereder jag min Nilfisk högtryckstvätt för vintermånaderna?

 • Se videon och lär dig hur du förbereder din Nilfisk högtryckstvätt för de kalla vintermånaderna.

F: Hur tar jag bort och återansluter 3-i-1 Universalmunstycket till spolröret på min Excellent-maskin?

Högtryckstvättarna Excellent 160 och 170 levereras med 3-i-1 universalmunstycke. Om du vill ta bort 3-i-1-munstycket från spolröret eller ansluta det igen måste du se till att munstycket är inställt på grovrengöring och inte på Skonsam 1 eller Skonsam 2. För att ställa in spolröret på grovinställning ska den lilla punkten riktas in med den stora punkten.

Se hur du gör i vår felsökningsvideo.

F: Hur kan jag koppla in och ur spolröret och spolhandtaget på min Excellent högtryckstvätt?

Högtryckstvättarna Excellent 160 och 170 levereras med spolrör och spolhandtag. Titta på videon för att se hur du kopplar in och ur dem.

F: Hur rengör jag Power Foam Blaster?

För att rengöra Power Foam Blaster och ta bort eventuella igensättningar måste du ta isär den med en skruvmejsel och en tång. Titta på videon för att se hur du gör.

Hitta återförsäljare

Använd vår sökfunktion för att hitta den senaste informationen om tillgängliga Nilfisk-återförsäljare på en ort nära dig