Sekretesspolicy | Nilfisk

Sekretesspolicy

Välj segment
Nilfisk för företag
Nilfisk för privatpersoner

SEKRETESSPOLICY

Din integritet – vi anser att skyddet av dina personuppgifter och din integritet är mycket viktigt. Vi är fast beslutna att respektera och skydda dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Det är Nilfisk A/S som är personuppgiftsansvarig för behandlingen och termen ”webbplatser” syftar kollektivt på www.nilfisk.com, samt andra webbplatser som Nilfisk Group arbetar under. Vår integritetspolicy ger dig också information om dina rättigheter och vilket lagstadgat skydd du har.


DINA RÄTTIGHETER SOM NÅGON VI HAR PERSONUPPGIFTER OM

När som helst när vi har tillgång till eller behandlar dina personuppgifter har du rätt att:

 • Få tillgång till dina uppgifter – du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig.
 • Korrigera dina uppgifter – du har rätt att korrigera uppgifter som vi har om dig som är felaktiga eller ofullständiga.
 • Radera dina uppgifter – under vissa omständigheter kan du be om att de uppgifter vi har om dig raderas från våra register. Om vi enligt lag är skyldiga att behålla informationen eller om det är omöjligt eller oproportionerligt kommer vi inte att radera informationen, men vi kommer endast att behålla den så länge som är nödvändigt och vi har tidsbegränsningar för våra datasystem.
 • Begränsa behandlingen av uppgifter – där vissa förutsättningar gäller för att ha rätt att begränsa behandlingen.
 • Dataportabilitet – du har rätt att få de uppgifter vi har om dig överförda till en annan organisation.
 • Invända mot uppgifter – du har rätt att invända mot vissa typer av behandling, t.ex. för direktmarknadsföring.
 • Invända mot automatiserad behandling, inklusive profilering av data – du har också rätt att inte låta en dator fatta direkta beslut om dig (detta inkluderar inte allmän marknadsföring baserat på din ålder eller ditt kön).
 • Juridisk granskning – om vi avslår din begäran om tillgång kommer vi att ge dig en motivering till varför. Du har rätt att klaga.

Vi ansvarar inte för webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss, t.ex. plattformar/tjänster via sociala media. Vi uppmanar dig att vara medveten om och läsa integritetspolicyerna för dessa webbplatser, eftersom dessa väldigt enkelt kan samla in, lagra, använda och dela dina personuppgifter.


VÅRA REGLER FÖR INSAMLING AV UPPGIFTER

Vi respekterar och värdesätter din integritet och ber bara om information som vi anser behövs för att du ska få en bra kundupplevelse. När vi samlar in kunduppgifter ser vi till att:

 • Vi ber om tillstånd för att samla in data
 • Vi använder endast uppgifterna för det överenskomna ändamålet och under den tid som behövs
 • Vi kommer som minst att uppfylla de lokala dataskyddslagarna i det land där vi tillhandahåller dig en tjänst via vår webbplats eller våra applikationer.
 • Vi sparar uppgifter som vi enligt lag måste registrera
 • Vi förklarar varför vi behöver uppgifterna och hur vi kommer att använda dessa
 • Vi kontrollerar och uppdaterar regelbundet sekretessinformationen
 • Vi delar inte uppgifter med någon om vi inte har lagligt eller legitimt skäl till det, eller om vi har ditt tillstånd att göra det.

 
INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Vi samlar in din personliga och anonyma information när du besöker någon av webbplatserna på vår Nilfisk.com-domän eller när du använder någon av våra applikationer. Vi får även information via tredje part när du besöker våra sidor på sociala medier eller kanaler (t.ex. Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram etc.).

Uppgifter som vi kan komma att samla in är:

 • Registreringsdata som vi använder för att hjälpa dig att skapa ett konto (t.ex. ditt namn, land, kön, födelsedatum, e-postadress, användarnamn och lösenord).
 • Betalnings- eller transaktionsinformation som vi använder när du köper produkter eller använder onlinetjänster (t.ex. postadress, telefonnummer eller kreditkortsnummer).
 • Platsdata eller din IP-adress, som vi använder för att ge dig relevant lokalt online-innehåll baserat på din plats.
 • Uppgifter som du har delat på våra forum eller via våra applikationer
 • Uppgifter som du har skickat till en individ eller grupp med hjälp av våra meddelande-, chatt- eller posttjänster
 • Uppgifter som du lämnar när du använder våra egna online-kanaler eller tredjepartskanaler eller om du länkar ditt Nilfisk-konto till en tredjepartsplattform.


VARFÖR VI BEHÖVER BEHANDLA PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter avser hur vi samlar in, lagrar, använder, delar och raderar de uppgifter vi får från våra kunder och dem som använder vår webbplats. När du delar dina personuppgifter med oss kommer vi att behandla dina uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi behöver behandla personuppgifter för att:

 • Vi ska kunna ge dig den bästa online-upplevelsen på våra plattformar
 • Vi ska kunna skräddarsy kommunikationen efter dina behov och önskemål
 • Vi ska kunna be om feedback på våra tjänster genom enkäter och undersökningar
 • Vi ska kunna tillhandahålla relevant marknadsföringsinformation om våra produkter.
 • Vi ska kunna skicka information som efterfrågas eller besvara frågor från kunder
 • Du kan köpa produkter i vår webbutik
 • Du kan använda de Nilfisk-upplevelser vi har skapat online/offline
 • Du kan registrera dig för alla konton/tjänster
 • Du kan dela information på våra forum/plattformar

När du besöker våra online-kanaler eller när du använder tredje parts webbplatser eller plattformar använder vi teknik som cookies, flash-cookies och pixlar för att behandla dina personuppgifter.

Besök vår cookiepolicy för mer information, inklusive information om hur du raderar cookies på din enhet och hur du förhindrar att de placeras på din enhet till att börja med! Tänk på att om du aktiverar funktionen för att förhindra cookies på din enhet kommer vissa av våra tjänster och funktioner på webbplatsen inte längre att fungera.

 
HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

I allmänhet sparar vi dina personuppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att tillhandahålla en tjänst till dig. Om du vill avsluta ditt konto eller vill att vi ska radera dina uppgifter, då sparar vi bara den information som vi behöver av juridiska skäl, för att lösa tvister eller för att upprätthålla våra avtal.

Vänligen notera:

 • Vi lagrar dina personuppgifter (e-post, telefon, namn etc.) så länge vi är i kontakt med dig om våra produkter och tjänster, eller tills du instruerar oss att radera dina uppgifter, eller om det finns en rättslig tvist med dig , varefter data raderas - eller anonymiseras.
 • Om du vill komma åt de uppgifter vi har om dig, klicka här och fyll i formuläret så att vi kan identifiera dig och hitta dina uppgifter. Om det finns fel i den information vi har om dig, berätta för oss så korrigerar vi dem.
 • Om du vill begära att vi raderar dina uppgifter i vårt system, klicka här

Klicka här för att läsa Nilfisks sekretessmeddelande för sina affärspartners.


VÅR COOKIEPOLICY

Cookies är små datafiler som din webbläsare placerar på din dator eller enhet. En cookie i sig innehåller eller samlar inte in någon information. Men när den läses av en server via en webbläsare kan den hjälpa webbplatsen att ge en mer användarvänlig tjänst – till exempel komma ihåg inloggningsuppgifter och webbplatsinställningar/inställningar.

Precis som de flesta webbplatser samlar våra online-kanaler/applikationer (appar) in viss information (t.ex. IP-adresser, webbläsare, internetleverantörer, surfhistorik, operativsystem, datum- och tidsstämplar samt klickströmsdata). Denna information kommer inte att kopplas till någon annan information som vi samlar in om dig, om du inte har gett ditt samtycke till detta.

Både vi och våra partners inom spårningsverktyg använder webbläsarlagring, applagring, cookies, pixlar, skript och taggar för att analysera trender, hantera webbplatsen, spåra användarrörelser på webbplatsen och samla in demografisk information om vår totala användarbas. Du hittar mer information om cookies i vår cookiepolicy.


DATAÖVERFÖRING, LAGRING OCH BEHANDLING

Eftersom vi är ett globalt företag kan vi överföra dina personuppgifter till enskilda dotterbolag inom Nilfisk-koncernen eller till tredje part, på platser över hela världen, för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. När dina personuppgifter överförs, lagras eller behandlas av oss eller av företag som utför sådana tjänster åt oss kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.


LOKALA JURIDISKA KRAV

Som global organisation vill vi säkerställa att vi, som minst, lever upp till de standarder för datasekretess och säkerhet som anges i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Detta är något vi tillämpar överallt i världen där vi samlar in, lagrar, använder och/eller delar dina personuppgifter. Om dina lokala juridiska krav överskrider reglerna som anges i GDPR kommer vi att anpassa vår praxis för att säkerställa att dina uppgifter hanteras och lagras på ett säkert sätt hos oss, oavsett var i världen du befinner dig.

Kontakta oss om du har några frågor om våra policys, vill få insikt i de personuppgifter som vi har om dig eller om du har några frågor om Nilfisks användning av dina personuppgifter.