Golvtvätt | Nilfisk

Golvtvätt - Handledningar

​Montering och användning video - välj produktkategori

Välj segment
Nilfisk för företag
Nilfisk för privatpersoner
Reklam video
Filling floor washer cleaning tank with water

Hitta vår How To videoer till din Combi Golvtvätt här

Klicka här

Combi Washer floor cleaner unboxing

Hitta vår uppackning videoer till din Combi Golvtvätt här

Klicka här

Cleaning floor with the Combi Washer floor cleaner

Hitta vår reklam videoer till din Combi Golvtvätt här

Klicka här

Vanliga frågor

Golvtvätt

F: Maskinen startar inte/stannar under användning

 • Kontrollera att kontakten är korrekt ansluten till vägguttaget

 • En säkring i huset kan ha löst ut och måste bytas/återställas

 • Kabeln eller kontakten kan vara skadad och behöver repareras. Kontakta leverantören direkt om din maskin omfattas av garanti. Om din maskin inte omfattas av garanti, kontakta ett servicecenter

 • Termosäkringen kan ha löst ut, koppla ur maskinen och låt den svalna i 1–2 timmar (så att termosäkringen kan återställas). Testa maskinen igen (utan förlängningskabel om sådan används) – om det fortfarande inte händer något ska du kontakta ett servicecenter

 • Om inget av ovanstående gäller – kontakta din leverantör direkt om din maskin omfattas av garantin eller lämna in din maskin till ett servicecenter om din maskin inte omfattas av garanti

F: Reducerad sugeffekt

 • Uppsamlingsbehållaren kan vara full och behöver bytas – se anvisningar i bruksanvisningen

 • Förfiltret eller filtret kan vara igensatt och måste rengöras eller bytas – se instruktionerna i bruksanvisningen

 • Slanghandtaget, slangen, röret eller munstycket kan vara igensatta och måste rengöras. Se anvisningar i bruksanvisningen

 • Om inget av ovanstående gäller – kontakta din leverantör direkt om din maskin omfattas av garantin eller lämna in din maskin till ett servicecenter om din maskin inte omfattas av garanti

F: Var kan jag köpa tillbehör/reservdelar?

F: Maskinen eller någon del av maskinen är skadad/en del saknas vid leverans

F: Maskinfel inom 30 dagar från inköpsdatum

F: Hur registrerar jag mig för min garanti?

 • Vi kräver ingen registrering för att garantin ska gälla. Om du får problem kan du använda det här kontaktformuläret med en kopia av inköpsbeviset, en bild av maskinens märkplåt med serienummer och en beskrivning av hur du upplever felet

F: Vilka tillbehör är kompatibla med min maskin?

 • Titta på produktsidan för din modell och se sedan vilka tillbehör som är tillgängliga för din maskin.

F: Hur använder jag min maskin?

 • Titta på produktsidan för din modell och se sedan vilka tillbehör som är tillgängliga för din maskin.

Hitta återförsäljare

Använd vår sökfunktion för att hitta den senaste informationen om tillgängliga Nilfisk-återförsäljare på en ort nära dig