3907/18 Z22
5711141021964
4030700152
Nilfisk
3907/18 Z22 AD (4030700148) 4030700148
3907/18 Z22 C (4030700150) 4030700150
3907/18 Z22 MS (4030700311) 4030700311
3907/18 Z22 AD CC 5PP (4030700312) 4030700312

3907/18 ATEX

18 HP výkon a spoľahlivosť pre ťažký priemysel

3907/18 Z22
Výber modelu
Č. produktu 4030700152
* Required fields
Meno *

Spoločnosť *

E-mail *

Telefón

Adresa

Adresa 2

PSČ

Krajina *

Váš dotaz/komentár *

Priemyselné vysávače