Zásady ochrany osobných údajov | Nilfisk

Zásady ochrany osobných údajov

Vyberte segment
Nilfisk pre vaše podnikanie
Nilfisk pre váš domov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše súkromie – ochranu vašich osobných údajov súkromia považujeme za veľmi dôležitú. Sme plne zaviazaní rešpektovať a chrániť vaše osobné údaje. V týchto zásadách ochrany osobných údajov opisujeme postupy získavania, používania, uchovávania a poskytovania osobných údajov. Prevádzkovateľ pre spracovanie je spoločnosť Nilfisk A/S a pojmom „webová stránka“ sa spoločne označuje stránka www.nilfisk.com, ako aj na iné webové stránky, pod ktorými pôsobí skupina Nilfisk. Naše zásady ochrany osobných údajov vám tiež povedia o vašich právach a o tom, ako vás chráni zákon.


VAŠE PRÁVA AKO OSOBY, KTOREJ OSOBNÉ ÚDAJE MÁME

Kedykoľvek, keď máme alebo spracovávame vaše osobné údaje, máte právo na:

 • Prístup k svojim údajom – máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré o vás uchovávame.
 • Opravu údajov – máte právo na opravu údajov, ktoré o vás uchovávame a ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Vymazanie vašich údajov – za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré o vás uchovávame, z našich záznamov. Ak sme zo zákona povinní uchovávať informácie alebo je to nemožné či nevhodné, nevymažeme ich, ale budeme ich uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné, a podľa príslušných časových obmedzení na našich dátových systémoch.
 • Obmedzenie spracovania údajov – v určitých prípadoch sa na obmedzenie spracovania vzťahujú určité podmienky.
 • Prenosnosť údajov – máte právo na to, aby sme údaje, ktoré o vás uchovávame, preniesli inej organizácii.
 • Namietať voči údajom – máte právo namietať voči určitým druhom spracovania, ako je priamy marketing.
 • Namietať voči automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania údajov – máte tiež právo na to, aby priamo o vás nerozhodoval počítač (nezahŕňa to všeobecný marketing založený na vašom veku alebo rode).
 • Súdne preskúmanie – ak odmietneme vašu žiadosť na základe práva na prístup, uvedieme vám dôvod, prečo. Máte právo podať sťažnosť.

Nezodpovedáme za webové stránky, ktoré nevlastníme alebo nie sú pod našou kontrolou, napr. platformy/služby sociálnych sietí. Odporúčame vám, aby ste si boli vedomí a prečítali si zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok, keďže môžu veľmi ľahko získavať, uchovávať, používať a poskytovať vaše osobné údaje.


NAŠE PRAVIDLÁ NA ZÍSKAVANIE ÚDAJOV

Rešpektujeme a vážime si vaše súkromie a žiadame len o informácie, ktoré považujeme za potrebné na to, aby ste mali vynikajúce zákaznícke skúsenosti. Vždy, keď získavame údaje o zákazníkoch, zabezpečujeme toto:

 • Žiadame o povolenie na získavanie údajov
 • Údaje používame len z dohodnutého dôvodu a na čas, ktorý je potrebný
 • Ako minimum budeme dodržiavať miestne právne predpisy o ochrane údajov v krajine, kde vám prostredníctvom našich webových stránok alebo aplikácií poskytujeme služby.
 • Uchovávame údaje, ktorých zaznamenávanie sa vyžaduje zo zákona
 • Vysvetľujeme, prečo potrebujeme údaje a ako ich budeme používať
 • Pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme informácie o ochrane osobných údajov
 • Údaje neposkytujeme nikomu, pokiaľ nemáme zákonný či oprávnený dôvod alebo nemáme povolenie od vás.


INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKAVAME

Vaše osobné a anonymné informácie od vás získavame, keď navštívite ktorúkoľvek zo stránok na našej doméne Nilfisk.com alebo keď používate jednu z našich aplikácií. Získavame tiež informácie prostredníctvom tretích strán, keď navštívite našu stránku na stránkach alebo kanáloch sociálnych sietí (napr. Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram atď.).

Údaje, ktoré môžeme získavať, sú:

 • Registračné údaje, ktoré používame na to, aby sme vám pomohli vytvoriť účet (napr. vaše meno, krajina, rod, dátum narodenia, e-mailová adresa, používateľské meno a heslo).
 • Platobné údaje alebo údaje o transakcii, ktoré používame, keď kupujete produkty alebo využívate online služby (napr. poštová adresa, telefónne číslo alebo číslo kreditnej karty).
 • Údaje o polohe alebo vaša IP adresa, ktoré používame na to, aby sme vám vedeli poskytovať relevantný lokálny obsah na základe vašej polohy.
 • Údaje, ktoré ste zdieľali na našich fórach alebo prostredníctvom našich aplikácií
 • Údaje, ktoré ste poslali osobe alebo skupine pomocou nášho systému správ, četu alebo poštových služieb
 • Údaje, ktoré poskytnete, keď používate naše vlastné online kanály alebo kanály tretích strán alebo keď prepojíte svoj účet Nilfisk s platformou tretích strán.


PREČO POTREBUJEME SPRACÚVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Spracovanie osobných údajov sa týka spôsobu, ako získavame, uchovávame, používame, poskytujeme a mažeme údaje, ktoré dostávame od našich zákazníkov a online používateľov našej webovej stránky. Keď nám poskytnete svoje osobné údaje, budeme spracúvať vaše údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby:

 • sme vám vedeli poskytnúť najlepšie online skúsenosti na našich platformách;
 • sme vedeli prispôsobiť komunikáciu vašim potrebám a želaniam;
 • sme mohli požiadať o spätnú väzbu o našich službách prostredníctvom dotazníkov a prieskumov;
 • sme vedeli poskytnúť relevantné marketingové informácie o našich produktoch;
 • sme mohli poslať všetky požadované informácie alebo vedeli odpovedali na otázky zákazníkov;
 • ste si mohli kúpiť produkty z nášho online elektronického obchodu;
 • ste mohli využívať online/offline možnosti spoločnosti Nilfisk, ktoré sme vytvorili;
 • ste sa mohli zaregistrovať pre všetky účty/služby;
 • ste mohli zdieľať informácie v rámci našich fór/platforiem.

Keď navštívite naše online kanály alebo keď používate stránky či platformy tretích strán, používame na spracovanie vašich osobných údajov technológie, ako sú súbory cookies, flash cookies a pixely.

Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie, ktoré obsahujú informácie o tom, ako vymazať súbory cookie vo vašom zariadení a ako predísť tomu, aby sa tam dostali. Upozorňujeme, že ak povolíte funkciu deaktivácie súborov cookie vo svojom zariadení, niektoré z našich služieb a funkcií na tejto stránke už nebudú fungovať.


AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vo všeobecnosti uchovávame vaše osobné údaje, pokiaľ je váš účet aktívny alebo pokiaľ je to potrebné na poskytovanie služieb. Ak by ste chceli zrušiť svoj účet alebo ak by ste chceli, aby sme vymazali vaše údaje, budeme uchovávať len informácie, ktoré potrebujeme z právnych dôvodov na vyriešenie sporov alebo na vymoženie našich zmlúv.

Vezmite prosím na vedomie:

 • Vaše osobné údaje (e-mail, telefón, meno atď.) Budeme ukladať, pokiaľ s vami budeme v kontakte o našich produktoch a službách, alebo pokiaľ nás nedáte pokyn na vymazanie vašich údajov, alebo ak s vami dôjde k právnemu sporu. , po ktorom sa údaje odstránia - alebo anonymizujú.
 • Ak chcete získať prístup k údajom, ktoré o vás máme, kliknite sem a vyplňte formulár, aby sme vás mohli identifikovať a nájsť vaše údaje. Ak sa vyskytnú chyby v informáciách, ktoré o vás máme, povedzte nám to a my ich opravíme.
 • Ak chcete požiadať o vymazanie vašich údajov v našom systéme, kliknite sem

Kliknite sem a prečítajte si vyhlásenie spoločnosti Nilfisk o ochrane osobných údajov jej obchodných partnerov

 
NAŠE ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré váš prehliadač umiestni do vášho počítača alebo zariadenia. Samotný súbor cookie neobsahuje ani nezískava informácie. Keď ho však prečíta server alebo webový prehliadač, môže webovej stránke pomôcť poskytovať relevantnejšie služby pre používateľov – napríklad zapamätanie si prihlasovacích údajov a nastavenia/preferencie webovej stránky.

Podobne ako väčšina webových stránok aj naše online kanály/aplikácie (apky) získavajú určité informácie (napr. IP adresy, prehliadače, poskytovatelia internetových služieb, história prehliadania, operačné systémy, dátumové pečiatky, časové pečiatky a údaje o kliknutiach). Tieto informácie nebudú spojené s inými informáciami, ktoré o vás získavame, pokiaľ ste neposkytli svoj súhlas.

My a aj naši partneri, ktorí sú tretími stranami a ktorí sa zúčastňujú na funkcii sledovania, používame uchovávanie v prehliadači, uchovávanie v aplikácii, súbory cookie, pixely, skripty a označovanie na analýzu trendov, správu stránky, sledovanie pohybu používateľa po stránke a získavanie demografických informácií o našej celkovej používateľskej základni. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

 
PRENOS, UCHOVÁVANIE A SPRACÚVANIE ÚDAJOV

Keďže sme globálna spoločnosť, môžeme vaše osobné údaje preniesť individuálnym dcérskym spoločnostiam skupiny Nilfisk alebo tretím stranám na miestach na celom svete na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vždy, keď vaše osobné údaje prenášame, uchovávame alebo spracúvame my alebo spoločnosti, ktoré vykonávajú takéto služby v našom mene, prijmeme primerané opatrenia na ochranu osobných údajov.


MIESTNE PRÁVNE POŽIADAVKY

Ako globálna organizácia chceme zaistiť, aby sme minimálne dodržiavali normy ochrany osobných údajov a bezpečnosti stanovené európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). Toto uplatňujeme všade vo svete, kde získavame, uchovávame, používame a/alebo poskytujeme vaše osobné údaje. Ak vaše miestne právne požiadavky presahujú pravidlá stanovené nariadením GDPR, upravíme naše postupy na zaistenie bezpečnej manipulácie a uchovávania vašich údajov bez ohľadu na to, kde vo svete ste.

Skontaktujte sa s nami, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad, chcete získať bližšie informácie o svojich osobných údajoch, ktoré máme, alebo máte akékoľvek obavy týkajúce sa používania vašich osobných údajov spoločnosťou Nilfisk.