Høytrykksvaskere | Nilfisk offisiell nettside

Høytrykksvaskere - Tutorials

Instruksjoner og monteringsvideo - velg produktkategori

Velg segment
Nilfisk til din bedrift
Nilfisk til hjemmet
Høytrykksvaskere
Core 140 Ih Pc Front Rgb

Finn vår veiledning til ditt Compact & Core-produkt her

Klikk her

128471195 128471196 E160 1 Liggende V2

Finn vår veiledning til ditt Excellent & Dynamic-produkt her

Klikk her

128471148 128471147 128471153 128471149 128471150 Premium Front

Finn vår veiledning til ditt Premium & Pro-produkt her

Klikk her

Vanlige spørsmål

Høytrykksvaskere

Q: Maskinen starter eller stopper ikke under bruk

 • Kontroller at støpselet sitter som det skal i stikkontakten

 • En sikring i bygningen kan ha gått og må skiftes

 • Ledningen eller støpselet kan være skadet og må repareres. Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Hvis du bruker en skjøteledning, må du kontrollere at den ikke er defekt

 • Kontroller at spenningen tilsvarer spesifikasjonen på typeskiltet

 • Hvis thermosensoren er aktivert, la maskinen stå i 5 minutter for å kjøle seg ned

 • Dyse er delvis blokkert. Rengjør dysen – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Varierende trykk/intet trykk

 • Kontroller at slanger og koblinger er lufttette

 • Hvis du bruker en aquastop-kobling, prøv å bruke en rett gjennom-kobling i stedet

 • Ventilene er skitne, utslitte eller fastkjørte – kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

 • Pumpetetningene er utslitte og må skiftes ut – kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

 • La maskinen gå med åpen utløser til det vanlige arbeidstrykket er gjenopprettet

 • Utilstrekkelig vanntilførsel Kontroller at vannforsyningen samsvarer med spesifikasjonene som kreves, og unngå å bruke lange, tynne slanger (min. 1/2") – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Dyse er delvis blokkert. Rengjør dysen – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Vannfilteret er blokkert Rengjør filteret – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Det er knekk på slangen. Rett ut slangen

 • Kontroller vanntilførselen for eventuelle blokkeringer i dyser eller kobling

 • Vanntrykket pulserer. La maskinen gå med åpen utløser til det vanlige arbeidstrykket er gjenopprettet. Kontroller at vannforsyningen tilsvarer de nødvendige spesifikasjonene på typeskiltet. Unngå å bruke lange og tynne slanger (min. 1/2"). Rett ut slangen. Rengjør dysen. Rengjør filteret.

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Det lekker vann

 • Pistolen lekker fra slangekoblingen. Kontroller om det mangler en grønn o-ring, og i så fall: Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Lansen lekker – hvis maskinen din er dekket av garanti, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Slangen er sprukket/lekker – hvis maskinen er dekket av garanti, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Pistolen lekker fra slangekoblingen –hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Pistolen lekker fra karosseriet –hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Innkjøpt høytrykksvasker lekker fra basen –hvis maskinen din er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Pistolen lekker fra karosseriet –kontroller om plasten er sprukket på grunn av frost, og om maskinen er dekket av garanti. Kontakt leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Det lekker vann fra utløseren –kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Maskinen starter og stopper av seg selv

 • Ledningen eller støpselet kan være skadet og må repareres. Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Maskinen starter, men det kommer ikke noe vann ut

 • Pumpen/slangene eller tilbehøret er frosset. Vent til de tiner.

 • Ingen vanntilførsel Koble inntaket til vann

 • Vannfilteret er blokkert Rengjør filteret – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Dysen er blokkert. Rengjør dysen –se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Inntaksslangen kobles fra/blåser av maskinen

 • Ledningen eller støpselet kan være skadet og må repareres. Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Kontroller at alle slanger er kveilet helt ut og at det brukes en kobling som går rett gjennom

 • Inntaksslangen er for kort. Det anbefales at innløpsslangen trekkes minst fem meter ut

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Hvor kan jeg kjøpe tilbehør/reservedeler?

Q: Maskinen eller deler av maskinen min er skadet/mangler deler ved levering

Q: Maskinfeil i løpet av 30 dager etter kjøp

Q: Hvor kan jeg ta med høytrykksvaskeren på service?

Q: Hvordan registrerer jeg meg for å få min garanti?

 • Vi krever ikke registrering for garanti. Hvis du opplever et problem, kan du bruke dette kontaktskjemaet med en kopi av kjøpsbeviset, et bilde av serieplaten og en beskrivelse av feilen du opplever

Q: Hvilket tilbehør passer til maskinen min?

 • Se produktsiden for din modell, og vis deretter kompatibelt tilbehør for din maskin.

Q: Hvordan parkobler jeg PowerGrip/In Hand PowerControl-håndtaket og maskinen?

 • Se produktsiden for din modell. Du finner bruksanvisningen under "Nedlastinger".

Q: Hvordan bruker jeg skumfunksjonen på min høytrykksvasker?

 • Se produktsiden for din modell. Du finner bruksanvisningen under "Nedlastinger"..

Q: Hvordan bruker jeg maskinen?

 • Se produktsiden for din modell. Du finner bruksanvisningen under "Nedlastinger".

Forhandlersøkefunksjon

Bruk forhandlersøket til å finne den mest oppdaterte informasjonen om Nilfisk-forhandlere i nærheten