Juridisk | Nilfisk

Juridisk

Velg segment
Nilfisk til din bedrift
Nilfisk til hjemmet
Leverandør-informasjon

Denne nettsiden eies, administreres og drives av:

Nilfisk A/S
Marmorvej 8
DK-2100 Copenhagen Ø
Danmark

Telefon:+45 43 23 81 00
Fax:+45 43 43 73 68

Org.nr.: DK62572213

Selskapets juridiske representant er midlertidig konstituert administrerende direktør René Svendsen-Tune.

Bruk av nettsiden

Nilfisk A/S (Nilfisk) har samlet informasjonen som vises på denne nettsiden med aktsomhet og undersøker og oppdaterer den jevnlig. Likevel er informasjonen på denne nettsiden levert "som den er" og "som tilgjengelig", uten garantier, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ukrenkelighet. Nilfisk påtar seg intet ansvar i det hele tatt for at innholdet på nettsiden er korrekt, komplett, oppdatert og hele tiden tilgjengelig. Nilfisk forbeholder seg retten til å gjøre endringer på denne nettsiden uten forvarsel.

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du risikoen for at informasjonen kan være ufullstendig eller unøyaktig eller ikke kan oppfylle dine behov eller krav.

Produktene som er omtalt på denne nettsiden, utgjør det nåværende komplette utvalg av Nilfisk-produkter, men noen produkter er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.

Nilfisk avviser også ethvert ansvar for at innholdet på nettsiden er egnet til brukeren og hans/hennes formål. Bindende informasjon, råd, anbefalinger eller uttalelser fra Nilfisk, kommer kun i individuell skriftlig kommunikasjon.

Nilfisk har ikke gjennomgått alle nettsider som har lenker til denne nettsiden. Din link til en av sidene eller andre nettsider, og bruken av sådanne, er på ditt eget ansvar. Nilfisk fraskriver seg enhver kontroll over, forhold til eller tilslutning til nettsider som denne nettsiden er lenket til.

Opphavsrett/varemerker

Innholdet på denne nettsiden tilhører kun Nilfisk Group og er beskyttet av lov om opphavsrett. Bilder er enten Nilfisk Groups eiendom eller brukt med tillatelse. Alle varemerker og logoer som vises på denne nettsiden, er varemerker tilhørende Nilfisk Group. Ingenting på denne nettsiden skal oppfattes som tildeling av, underforstått eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke noen immaterielle rettigheter som vises på nettsiden, uten skriftlig samtykke fra Nilfisk, deres relevante representant eller tredjeparts kontroll av slike rettigheter. Nilfisk garanterer ikke at din bruk av materialet på denne nettsiden ikke krenker rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller er tilknyttet Nilfisk.

Ta kontakt med Nilfisk markedsføringsavdeling for forespørsler om samtykke.

Nilfisk er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller personskader som oppstår som følge av din tilgang til, eller manglende evne til å få tilgang, dette nettstedet eller fra din tillit til informasjonen som gis her. Nilfisk fraskriver seg ethvert ansvar for direkte, indirekte, følgeskader, straffende, og spesielle eller andre skader, tapte muligheter, tapt fortjeneste eller andre tap eller skader av noe slag. Denne begrensningen omfatter alle virus eller andre skader som kan påvirke ditt datautstyr.

Din tilgang til og bruk av denne nettsiden, så vel som denne juridiske merknaden skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i leverandørselskapet. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i tilknytning hertil som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av de danske domstoler, med mindre gjeldende ufravikelige bestemmelser sier noe annet.

All informasjon som deles via denne nettsiden vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser om databeskyttelse og personvern (og tilhørende regler). Vær oppmerksom på at eventuelle kommentarer som sendes til Nilfisk direkte angående denne nettsiden blir Nilfisks eiendom og kan brukes uten begrensning. Slike kommentarer vil ikke bli behandlet som konfidensielle.​

Lese mer

Nilfisk og medlemmer av Nilfisk-gruppen betjener kunder direkte og gjennom et globalt forhandlernettverk. For å behandle din forespørsel kan det hende at vi deler opplysninger om deg med utpekte Nilfisk-forhandlere i ditt område. Vær oppmerksom på:

  • Vi vil lagre dine personopplysninger (e-post, telefon, navn osv.) så lenge: Vi er i kontakt med deg vedrørende våre produkter og tjenester, inntil du ber oss om å slette opplysningene eller hvis det oppstår en rettstvist med deg som gjør at opplysningene blir slettet i etterkant - eller anonymisert.
  • Ønsker du tilgang til opplysningene vi har om deg, ber vi deg klikke og fylle ut skjemaet så vi kan identifisere deg og finne opplysningene.Foreligger det feil i opplysningene vi har om deg, ber vi deg underrette oss så vi kan rette dem.
  • Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å bli kontaktet av Nilfisk ved å klikke her.
  • Ønsker du at vi sletter opplysningene dine i våre systemer, klikk her.
  • Du har rett til å kontakte datatilsynet i ditt land for å klage på Nilfisks håndtering av opplysningene dine. Klikk her 

 Klikk her for å lese merknaden vedrørende personvern, som er rettet til Nilfisks forretningspartnere.