FAQ | Nilfisk

Support

Bruk forhandlersøket til å finne den mest oppdaterte informasjonen om Nilfisk-forhandlere i nærheten

Velg segment
Nilfisk til din bedrift
Nilfisk til hjemmet

Reklamasjon og garanti bestemmelser

Hvis du har et produkt som gjelder i henhold til vanlig kjøpslov, med 2 års garanti eller 5 års garanti, må du alltid kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt.

Følgende produktserier har 5 års garanti på selve maskinen, tilbehør 2 år:

 • POWER
 • EKSTREME
 • ELITE
 • SELECT
 • GM80C

Vanlige spørsmål

Støvsugere

Q: Maskinen starter eller stopper ikke under bruk

 • Kontroller at støpselet sitter som det skal i stikkontakten

 • En sikring i bygningen kan ha gått og må skiftes

 • Ledningen eller støpselet kan være skadet og må repareres. Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Termosikringen kan ha gått. Koble fra og la den kjøles ned i 1-2 timer (slik at termosikringen kan tilbakestilles). Prøv maskinen på nytt (uten skjøteledning hvis det brukes). Hvis det fortsatt ikke er strøm, må du ta kontakt med et servicesenter

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Redusert sugestyrke

 • Støvposen kan være full og må skiftes – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Forfilteret eller hovedfilteren kan være blokkert og må skiftes – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Slangehåndtaket, slangen, røret eller munnstykket kan være blokkert og må rengjøres – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Hvor kan jeg kjøpe tilbehør/reservedeler til maskinen min?

Q: Maskinen eller deler av maskinen min er skadet/mangler deler ved levering

Q: Maskinfeil i løpet av 30 dager etter kjøp

Q: Hvordan registrerer jeg meg for å få min garanti?

 • Vi krever ikke registrering for garanti. Hvis du opplever et problem, kan du bruke dette kontaktskjemaet med en kopi av kjøpsbeviset, et bilde av serieplaten og en beskrivelse av feilen du opplever.

Q: Hvilket tilbehør passer til maskinen min?

 • Se produktsiden for din modell, og vis deretter kompatibelt tilbehør for din maskin.

Q: Hvordan bruker jeg maskinen?

 • Se produktsiden for din modell. Du finner bruksanvisningen under "Nedlastinger".

Høytrykksvaskere

Q: Maskinen starter eller stopper ikke under bruk

 • Kontroller at støpselet sitter som det skal i stikkontakten

 • En sikring i bygningen kan ha gått og må skiftes

 • Ledningen eller støpselet kan være skadet og må repareres. Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Hvis du bruker en skjøteledning, må du kontrollere at den ikke er defekt

 • Kontroller at spenningen tilsvarer spesifikasjonen på typeskiltet

 • Hvis thermosensoren er aktivert, la maskinen stå i 5 minutter for å kjøle seg ned

 • Dyse er delvis blokkert. Rengjør dysen – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Varierende trykk/intet trykk

 • Kontroller at slanger og koblinger er lufttette

 • Hvis du bruker en aquastop-kobling, prøv å bruke en rett gjennom-kobling i stedet

 • Ventilene er skitne, utslitte eller fastkjørte – kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

 • Pumpetetningene er utslitte og må skiftes ut – kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

 • La maskinen gå med åpen utløser til det vanlige arbeidstrykket er gjenopprettet

 • Utilstrekkelig vanntilførsel Kontroller at vannforsyningen samsvarer med spesifikasjonene som kreves, og unngå å bruke lange, tynne slanger (min. 1/2") – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Dyse er delvis blokkert. Rengjør dysen – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Vannfilteret er blokkert Rengjør filteret – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Det er knekk på slangen. Rett ut slangen

 • Kontroller vanntilførselen for eventuelle blokkeringer i dyser eller kobling

 • Vanntrykket pulserer. La maskinen gå med åpen utløser til det vanlige arbeidstrykket er gjenopprettet. Kontroller at vannforsyningen tilsvarer de nødvendige spesifikasjonene på typeskiltet. Unngå å bruke lange og tynne slanger (min. 1/2"). Rett ut slangen. Rengjør dysen. Rengjør filteret.

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Det lekker vann

 • Pistolen lekker fra slangekoblingen. Kontroller om det mangler en grønn o-ring, og i så fall: Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Lansen lekker – hvis maskinen din er dekket av garanti, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Slangen er sprukket/lekker – hvis maskinen er dekket av garanti, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Pistolen lekker fra slangekoblingen –hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Pistolen lekker fra karosseriet –hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Innkjøpt høytrykksvasker lekker fra basen –hvis maskinen din er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Pistolen lekker fra karosseriet –kontroller om plasten er sprukket på grunn av frost, og om maskinen er dekket av garanti. Kontakt leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Det lekker vann fra utløseren –kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Maskinen starter og stopper av seg selv

 • Ledningen eller støpselet kan være skadet og må repareres. Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Maskinen starter, men det kommer ikke noe vann ut

 • Pumpen/slangene eller tilbehøret er frosset. Vent til de tiner.

 • Ingen vanntilførsel Koble inntaket til vann

 • Vannfilteret er blokkert Rengjør filteret – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Dysen er blokkert. Rengjør dysen –se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Inntaksslangen kobles fra/blåser av maskinen

 • Ledningen eller støpselet kan være skadet og må repareres. Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Kontroller at alle slanger er kveilet helt ut og at det brukes en kobling som går rett gjennom

 • Inntaksslangen er for kort. Det anbefales at innløpsslangen trekkes minst fem meter ut

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Hvor kan jeg kjøpe tilbehør/reservedeler?

Q: Maskinen eller deler av maskinen min er skadet/mangler deler ved levering

Q: Maskinfeil i løpet av 30 dager etter kjøp

Q: Hvor kan jeg ta med høytrykksvaskeren på service?

Q: Hvordan registrerer jeg meg for å få min garanti?

 • Vi krever ikke registrering for garanti. Hvis du opplever et problem, kan du bruke dette kontaktskjemaet med en kopi av kjøpsbeviset, et bilde av serieplaten og en beskrivelse av feilen du opplever

Q: Hvilket tilbehør passer til maskinen min?

 • Se produktsiden for din modell, og vis deretter kompatibelt tilbehør for din maskin.

Q: Hvordan parkobler jeg PowerGrip/In Hand PowerControl-håndtaket og maskinen?

 • Se videoen og bruk den som en veiledning, eller se produktsiden for din modell. 
  Du finner bruksanvisningen under "Nedlastinger".

Q: Hvordan bruker jeg skumfunksjonen på min høytrykksvasker?

 • Se produktsiden for din modell. Du finner bruksanvisningen under "Nedlastinger"..

Q: Hvordan bruker jeg maskinen?

 • Se produktsiden for din modell. Du finner bruksanvisningen under "Nedlastinger".

Q: Hvordan skifter jeg slangen på min Nilfisk Core 140 høytrykksvasker?

 • Se videoen og lær hvordan du enkelt bytter slangen på din Nilfisk Core 140 høytrykksvasker.

Q: Hvordan bytter jeg dysene på min Nilfisk Power Patio?

 • Se videoen og lær hvordan du bytter dyser på din Nilfisk Power Patio.​

Q: Hvordan rengjør jeg filteret på min Nilfisk høytrykksvasker?

 • Se videoen og lær hvordan du rengjør filteret på din Nilfisk høytrykksvasker.

Q: Hvordan rengjør jeg dysene på min Nilfisk høytrykksvasker?

 • Se videoen og lær hvordan du rengjør dysene på din Nilfisk høytrykksvasker.

Q: Hvordan rengjør jeg dysene på min Nilfisk Power Patio?

 • Se videoen og lær hvordan du rengjør dysene på din Nilfisk Power Patio.

Q: Hvordan forbereder jeg min Nilfisk høytrykksvasker for vintermånedene?

 • Se videoen og lær hvordan du klargjør din Nilfisk høytrykksvasker for de kalde vintermånedene.

Q: Hvordan setter jeg på og tar av 3-i-1 universalmunnstykket til lansen på Excellent rengjøringsmaskinen min?

Høytrykksvaskerne Excellent 160 og 170 leveres med 3-i-1 universalmunnstykke. Hvis du vil fjerne 3-i-1-munnstykket fra lansen eller sette det på igjen, må du forsikre deg om at munnstykket står på grov innstilling og ikke på skånsom 1 eller skånsom 2. For å sette lansen på den grove innstillingen, må den lille og store prikken justeres.

Se hvordan du gjør det i vår video om feilsøking.

Q: Hvordan kan jeg koble til og fra lanse og pistol på min Excellent høytrykksvasker?

Høytrykksvaskerne Excellent 160 og 170 leveres med lanse og pistol. Se videoen for å se hvordan du kobler dem til og fra.

Q: Hvordan rengjør jeg skummeenheten?

For å rengjøre skummeenheten og fjerne eventuelle blokkeringer må du demontere den med en skrutrekker og en tang. Se videoen for å se hvordan du gjør det.

Våt og tørrstøvsugere

Q: Maskinen starter eller stopper ikke under bruk

 • Kontroller at støpselet sitter som det skal i stikkontakten

 • En sikring i bygningen kan ha gått og må skiftes

 • Ledningen eller støpselet kan være skadet og må repareres. Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte leverandøren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte et servicesenter

 • Termosikringen kan ha gått. Koble fra og la den kjøles ned i 1-2 timer (slik at termosikringen kan tilbakestilles). Prøv maskinen på nytt (uten skjøteledning hvis det brukes). Hvis det fortsatt ikke er strøm, må du ta kontakt med et servicesenter

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Redusert sugestyrke

 • Støvposen kan være full og må skiftes – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Filteret kan være blokkert og må skiftes – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Slangehåndtaket, slangen, røret eller munnstykket kan være blokkert og må rengjøres – se produktsiden for modellen for å finne bruksanvisningen

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til et servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Hvor kan jeg kjøpe tilbehør/reservedeler til maskinen min?

Q: Maskinen eller deler av maskinen min er skadet/mangler deler ved levering

Q: Maskinfeil i løpet av 30 dager etter kjøp

Q: Hvordan registrerer jeg meg for å få min garanti?

 • Vi krever ikke registrering for garanti. Hvis du opplever et problem, kan du bruke dette kontaktskjemaet med en kopi av kjøpsbeviset, et bilde av serieplaten og en beskrivelse av feilen du opplever

Q: Hvilket tilbehør passer til maskinen min?

 • Se produktsiden for din modell, og vis deretter kompatibelt tilbehør for din maskin.

Q: Hvordan bruker jeg maskinen?

 • Se produktsiden for din modell. Du finner bruksanvisningen under "Nedlastinger".

Gulvvaskere

Q: Maskinen starter eller stopper ikke under bruk

 • Kontroller at støpselet sitter som det skal i stikkontakten

 • En sikring i bygningen kan ha gått og må skiftes

 • Ledningen eller støpselet kan være skadet og må repareres. Hvis maskinen er dekket av garantien, må du kontakte forhandleren direkte. Hvis maskinen er utenfor garantiperioden, må du kontakte servicesenter

 • Termosikringen kan ha gått. Koble fra og la den kjøles ned i 1-2 timer (slik at termosikringen kan tilbakestilles). Prøv maskinen på nytt (uten skjøteledning hvis det brukes). Hvis det fortsatt ikke er strøm, må du ta kontakt med servicesenter

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt forhandleren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Redusert sugestyrke

 • Oppsamlingsbeholderen kan være full og må skiftes – se instruksjonene i håndboken

 • Forfilteret eller filteret kan være blokkert og må rengjøres eller skiftes – se instruksjonene i håndboken

 • Slangehåndtaket, slangen, røret eller munnstykket kan være blokkert og må rengjøres. Se instruksjonene i håndboken

 • Hvis ingen av tiltakene over fungerer: Kontakt leverandøren direkte hvis maskinen er dekket av garantien, eller levere maskinen inn til servicesenter hvis maskinen er utenfor garantiperioden

Q: Hvor kan jeg kjøpe tilbehør/reservedeler?

Q: Maskinen eller en del av maskinen er skadet/en del manglet ved levering

Q: Maskinfeil i løpet av 30 dager etter kjøp

Q: Hvordan registrerer jeg meg for å få min garanti?

 • Vi krever ikke registrering for garanti. Hvis du opplever et problem, kan du bruke dette kontaktskjemaet med en kopi av kjøpsbeviset, et bilde av serieplaten og en beskrivelse av feilen du opplever

Hvilket tilbehør passer til maskinen min?

 • Se produktsiden for din modell, og vis deretter kompatibelt tilbehør for din maskin.

Q: Hvordan bruker jeg maskinen?

 • Se produktsiden for din modell, og vis deretter kompatibelt tilbehør for din maskin.

Vennligst fyll ut skjemaet, og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.

Spinner

Forhandlersøkefunksjon

Bruk forhandlersøket til å finne den mest oppdaterte informasjonen om Nilfisk-forhandlere i nærheten