Μονοφασικές, υγρών-στερεών

Οι μονοφασικές βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες χρησιμοποιούνται κυρίως για τον μη συνεχή καθαρισμό των χώρων παραγωγής . Μικρών διαστάσεων και ευέλικτες, είναι εύκολες στη μετακίνηση. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μοντέλο για την ανάκτηση στερεού υλικού μόνο ή ένα μοντέλο για εφαρμογές υγρών και στερεών.
Επιλογή σειράς προϊόντων
Επικοινωνία