Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες | Nilfisk

Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες της Nilfisk αποτελούν την ιδανική λύση για συντήρηση, καθαρισμό και αυτοματισμό παραγωγής, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τον καθαρισμό σε στενούς χώρους και για την απομάκρυνση επικίνδυνης σκόνης και αναθυμιάσεων. Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες είναι επίσης χρήσιμες σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται εκπομπή σκόνης, όπως είναι οι χώροι με μηχανήματα ευαίσθητα στη σκόνη και τα εργαστήρια.

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Spinner
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ

Εξερευνήστε τα προϊόντα μας


Μονοφασικές, υγρών-στερεών
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΈΣ, ΥΓΡΏΝ-ΣΤΕΡΕΏΝ

Οι μονοφασικές βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες χρησιμοποιούνται κυρίως για τον μη συνεχή καθαρισμό των χώρων παραγωγής .
Αντιεκρηκτική προστασία
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Μερικά παραδείγματα ενδεχομένως εύφλεκτης σκόνης είναι τα δημητριακά, το αλεύρι, το άμυλο, η ζάχαρη, οι ζωοτροφές, τα ελαφριά μέταλλα, ο άνθρακας, τα πλαστικά και τα υφάσματα.
Επικίνδυνη σκόνη
ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΣΚΌΝΗ

Όταν πρόκειται για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και το επίπεδο κινδύνου με σκόνη, χρησιμοποιούνται τρεις κλάσεις σκόνης αναφορικά με την επικινδυνότητα για την υγεία: L (χαμηλή επικινδυνότητα), M (μέτρια επικινδυνότητα) και H (υψηλή επικινδυνότητα).
Υγιεινής και ασφάλειας, υγρών-στερεών
ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ, ΥΓΡΏΝ-ΣΤΕΡΕΏΝ

Εάν υπάρχει επικίνδυνη σκόνη, τότε απαιτείται το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία της υγείας.
Τριφασικές, υγρών-στερεών
ΤΡΙΦΑΣΙΚΈΣ, ΥΓΡΏΝ-ΣΤΕΡΕΏΝ

Οι τριφασικές βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες έχουν σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Είναι ιδανικές για τη συμπερίληψη σε μηχανήματα επεξεργασίας, για χρήση σε σταθερές εγκαταστάσεις και για χρήση βαρέως τύπου γενικά.
Τρόφιμα, φαρμακευτικά και OEM
ΤΡΌΦΙΜΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΆ ΚΑΙ OEM

Τα μηχανήματα της Nilfisk που έχουν σχεδιαστεί για τους κλάδους φαρμακευτικών και τροφίμων διασφαλίζουν το ύψιστο επίπεδο εξειδίκευσης και έχουν την ικανότητα να ικανοποιήσουν ακόμη και τα πιο απαιτητικά πρότυπα.
Πεπιεσμένος αέρας
ΠΕΠΙΕΣΜΈΝΟΣ ΑΈΡΑΣ

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες της Nilfisk με πεπιεσμένο αέρα έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία όποτε το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι διαθέσιμο ή απαγορεύεται, για παράδειγμα, σύμφωνα με τις οδηγίες ATEX.
Σκούπες κεντρικής εγκατάστασης
ΣΚΟΎΠΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Τα κεντρικά συστήματα αναρρόφησης είναι το ιδανικό εργαλείο για τον αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων χώρων. Έξυπνες ψηφιακές λύσεις για πλήρως αυτοματοποιημένο καθαρισμό.
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Battery powered