KVKK - TR | Nilfisk

KVKK - TR

Segmentinizi Seçin
İşletmeniz İçin Nilfisk
Eviniz için Nilfisk

İş ortaklarımıza duyuru:

Nilfisk şirketler grubu, küresel çapta iş ortaklarımızdaki ilgili kişiler ve diğer ilgili çalışanlar hakkındaki iletişim bilgilerini ve yatırımcılarımıza ilişkin bilgileri saklar ve kullanır.

Avrupa Birliği'nin (AB) Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016/679 (GDPR), Nilfisk'in bu bilgileri nasıl kullanabileceğini düzenlemektedir. GDPR kapsamında, bireyler hakkındaki bilgilere kişisel veri denir ve geniş bir kapsamı vardır: Bir bireyi tanımlamak için kullanılabilecek her şey – isim, banka hesap numarası, fotoğraf – kişisel veridir. Bilginin toplanması, kullanılması, saklanması ve paylaşılmasına veri işleme denir.

GDPR, AB'de bulunan ve dünyanın herhangi bir yerinde ikamet eden kişilerin kişisel verilerini işleyen herhangi Nilfisk şirketleri için geçerlidir. Ayrıca, AB'de iş yaparken AB'de ikamet eden kişilerin kişisel verilerini işlemeleri durumunda AB dışında yerleşik Nilfisk şirketleri için de geçerlidir. GDPR, AB dışındaki bir Nilfisk şirketi AB dışında ikamet eden kişilerin kişisel verilerini işlediğinde GDPR geçerli değildir.

Nilfisk ne tür iş ortağının kişisel verilerini işliyor ve biz bu verileri neden işliyoruz?

Müşteri danışmanları ve diğer temsilciler dâhil olmak üzere müşteriler, ör. avukatlar:

Nilfisk, müşterilerimizin çalışanlarının aşağıdaki türlerdeki kişisel verilerini işler:

- İsimler, iş unvanları ve iş fonksiyonları

- IP adresleri

- İş adresi ve diğer iletişim bilgileri, ör. telefon numaraları ve e-posta adresleri

GDPR işlemenin yasal dayanağı:

Nilfisk, bir satıcı olarak Nilfisk'in şunları yapması için müşterilerle iletişim kurmak üzere bu kişisel verileri işlemektedir:

 • Sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uymak ve sözleşmeden doğan haklarını kullanmak;
 • Bir satıcı olarak yasal gerekliliklere uymak, ör. vergi makamlarına, Gümrük, sağlık ve güvenlik kurumlarına, çevre makamlarına, icra dairelerine bildirimde bulunmak ve
 • İş ilişkilerinden kaynaklanan yasal sorunları ele almak.

Ayrıca, Nilfisk bu verileri aşağıdaki meşru ilgileri nedeniyle işler:

 • ​Onarım ve bakım dâhil olmak üzere ürün ve hizmetlerini sağlamak için müşterilerle olan ilişkilerini sürdürmek ve geliştirmek,
 • Mevcut veya potansiyel müşterilere düzenli olarak Nilfisk'in ürünleri ve hizmetleri hakkında, ör. haber bültenlerinde bilgi sağlamak;
 • Çerezleri kullanarak Nilfisk'in web sitesinin işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmek,
 • İstenmeyen ticari bağlantılar ve önceden izin alınarak doğrudan pazarlama iletişimleri ve
 • Ürün ve hizmetleri geliştirmek için istatistikler ve diğer genel, anonimleştirilmiş bilgiler oluşturmak.

Nilfisk verilerinizi, aşağıdakiler dâhil olmak üzere, operasyonel veya yasal olarak gerekli olduğu sürece saklar:

 • İş ilişkimiz hakkında iletişim kurmamızdan on yıl sonrasına kadar;
 • Verilerinizi silmemiz için bize talimat verene kadar, ilgili iş amaçları için gerekli verileri saklamaya tabi olacağız, ör. muhasebe, hizmet ve yasal gereklilikler veya
 • Müşterinin dâhil olduğu fiili veya olası bir yasal anlaşmazlığın sonuçlanmasından sonra on yıla kadar.

Nilfisk, müşterilerden, Nilfisk çalışanlarından ve örneğin dizinlerden, veri komisyoncularından kişisel veriler alır.

Haber bültenleri veya doğrudan pazarlama iletişimleri alma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız burayı tıklayınız.

Müşteri danışmanları ve diğer temsilcileri, ör. avukatlar dâhil satıcılar:

Nilfisk, tedarikçilerimizde çalışanların aşağıdaki türlerdeki kişisel verilerini de işler:

 • İsimler, iş unvanları ve iş fonksiyonları
 • İş adresi
 • Diğer iletişim bilgileri, ör. telefon numaraları ve e-posta adresleri

İşleme yasal dayanağı: Bir müşteri olarak Nilfisk, bu kişisel verileri satıcılarla iletişim kurmak için şu amaçlarla işler:

 • Satıcılarına karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uymak ve sözleşmeden doğan haklarını kullanmak;
 • Müşteri olarak, ör. vergi makamlarına, Gümrük, sağlık ve güvenlik kurumlarına, çevre makamlarına, icra dairelerine karşı yasal gerekliliklere uymak ve
 • İş ilişkilerinden kaynaklanan yasal sorunları ele almak.

Ayrıca Nilfisk, onarım ve bakım da dâhil olmak üzere ürün ve hizmetlerini elde etmek veya almayı düşünmek için satıcılarla ilişkilerini sürdürme ve geliştirme konusundaki meşru menfaati nedeniyle bu verileri işlemektedir.

Satıcı durum tespiti: Ariba tedarik sisteminde Nilfisk tedarik etmek isteyen olası satıcılar, yasal uygunluk (yolsuzlukla mücadele, dış ticaret kontrolleri, rekabet hukuku ve veri koruma kanunları) ile ilgili geçmiş ve mevcut faaliyetleri ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) konuları hakkında durum tespiti sorularını cevaplandırmalıdır. Örneğin ticari yaptırımlar veya resmi soruşturmalar da dâhil olmak üzere geçerli yasaların ihlalleri ve ayrıca KSS düzenlemeleri ve standartlarına bağlılık hakkında sorular sorulmaktadır.

Buna ek olarak, Nilfisk, üçüncü taraf durum tespiti hizmet sağlayıcılarından, yasal uyumluluk ve KSS risklerini kapsayan, satıcılar ve diğer ilgili iş ortakları hakkında kovuşturma kayıtları, medyada yer alma ve genel kamu itibarı gibi durum tespiti raporlarını alır ve işler.

Bir iş ilişkisi başladığında Nilfisk, iş ortağının yürürlükteki yasalar ve yolsuzlukla mücadele yasaları ve anlaşmamızın hükümleri uygunluğunu izler.

Durum tespiti izleme iş ortaklarıyla ilişkili kilit kişilerin kişisel verilerini içerebilir.

Durum tespiti ve veri işlemenin izlenmesinin yasal dayanağı:

 • Nilfisk, yasal ve itibar risklerini yeterince değerlendirmek için, iş yapmayı kabul etmeden önce olası iş ortaklarının geçmişini bilmek konusunda önemli bir meşru menfaate sahiptir;
 • Nilfisk'in benzer şekilde, bir iş ortağının yasaları, davranış standartlarını veya sözleşmeden doğan görevlerini ihlal etmesi sonucunda karşılaşabileceği yasal veya itibar risklerinin farkında olma konusunda önemli bir meşru menfaati vardır;
 • İş ortakları ile yapılan sözleşmeler, yasal uygunluk ve davranış yükümlülükleri içermektedir ve
 • Nilfisk, bir iş ortağının geçmişinden ve Nilfisk ile olan ilişkisinde potansiyel veya fiili yasal taleplerle ilgili ilgili kolluk kuvvetleri ve diğer devlet kurumları dahil, ör. yolsuzlukla mücadele, ticari yaptırımlar, rekabet yasaları gereği devam eden eylemlerden kaynaklanan yasal riskleri bilmelidir.
 • Yukarıda belirtilen menfaatler, bireylerin mahremiyet menfaatlerinden önemli ölçüde ağır basmaktadır. Üçüncü şahıslardan alınan durum tespiti, sadece çalışanlara ve üçüncü şahıs danışmanlara, ör. hukuk danışmanları, bilmesi gerekenler temelinde açık olan gizli bilgiler olarak tutulur.

Nilfisk, aşağıdakiler dâhil olmak üzere verilerinizi operasyonel veya yasal olarak gerekli olduğu sürece saklamaktadır:

- İş ilişkimiz hakkında iletişim kurduktan sonra on yıla kadar,

- Verilerinizi silmemiz için bize talimat verene kadar, ilgili iş amaçları ör. muhasebe, hizmet ve yasal gereklilikler için gerekli verileri saklamaya tabi tutacağız, (NOT: verilerinizin silinmesi, artık sizinle iletişim kuramadığımız takdirde iş ilişkimizin sona ereceği anlamına gelebilir) veya

- Satıcının dâhil olduğu fiili veya olası bir yasal anlaşmazlığın sonuçlanmasından sonra on yıla kadar.

Nilfisk, satıcılardan ve Nilfisk çalışanlarından kişisel veriler alır.

Diğer iş ortakları, ör. danışmanlar, danışmanlar, acenteler, olası ortaklar:

Nilfisk, bu tür üçüncü şahıslar için kişisel verileri, müşteriler ve satıcılar için olduğu gibi ve aynı ticari, sözleşmeye dayalı ve yasal amaçlar için işler. Yasaların gerektirdiği şekilde, belirli kilit danışmanlar, hassas Nilfisk ticari bilgilerine sahip kişilerden oluşan bir İçeriden Bilgi Sahibi Listesine dâhil edilir.

Verilerin paylaşılması ve aktarılması:

Nilfisk, iş ortağı verilerini, Nilfisk organizasyonu içinde ve belirli veri işlemcileriyle bilmesi gerekenler temelinde paylaşır.

Müşteriler: Verileriniz genellikle Nilfisk içinde aşağıdaki yerlerde bulunur:

- Kendi ülkeniz

- AB

- Birleşik Devletler

- Hindistan

Nilfisk, potansiyel iş hakkında sizinle iletişim kurabilmeleri için kişisel verilerinizi yerel bölgenizdeki ürünlerinin üçüncü taraf bayileriyle de paylaşacaktır. Bu hizmetten çıkmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Satıcılar, diğer iş ortakları: Aksi kararlaştırılmadıkça, verilerinize dünya çapındaki tüm Nilfisk şirketleri ve ilgili üçüncü taraf iş ortakları tarafından erişilebilir. Ülkelerin listesini buradan görebilirsiniz.

Genel: Nilfisk, gerektiğinde ilgili verileri Nilfisk operasyonlarını desteklemek, ör. muhasebe, lojistik, sigorta, kalite kontrol, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, müşteri sadakatinin ölçülmesi, için görevlendirilen üçüncü taraflarla paylaşacaktır. Nilfisk, verileri alıcılarla standart AB veri aktarım anlaşmaları kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında gerektiğinde küresel Nilfisk şirketlerine, veri işlemcilerine ve iletişim ve diğer hizmetler sağlayan şirketlere aktarır ve/veya erişilebilir kılar. Verilerin aktarılabileceği veya Bulut Sistemleri aracılığıyla erişilebileceği AEA dışındaki ülkeler: LISTE LINK

Yatırımcılar:

Danimarka mevzuatına ve NASDQ hisse değişimi tarafından uygulanan kurallara uygun olarak, Nilfisk, her bir bireysel yatırımcının vermiş olduğu ad, adres, unvan, iletişim bilgileri ve hisse hesap numarası dâhil olmak üzere tüm yatırımcıların bir hissedar kaydını tutar. Veriler bir üçüncü taraf veri işlemcisi tarafından işlenir ve Hazine ve Hukuk Grubu'ndaki az sayıda Nilfisk çalışanı sicile erişebilir. Veriler, bir Nilfisk hissedarının hisselerini elden çıkarmasından birkaç gün sonra silinir.

Hissedar toplantılarına katılmak isteyen bireysel yatırımcılar, isimlerini ve misafirlerinin isimlerini Nilfisk'in veri işleyicisine verir. Bu veriler ve katılım kayıt numarası, toplantıdan sonra en geç beş yıl süreyle işleyici tarafından saklanır ve ardından silinir. Yatırımcılar ayrıca adlarını ve e-posta adreslerini kullanarak üç ayda bir düzenlenen web seminerlerine katılabilirler ve bu veriler aramadan sonra en geç beş yıl içinde silinir. Her iki durumda da verilere yalnızca bu etkinliklerde yer alan Nilfisk çalışanları erişebilir.

Nilfisk Üniversitesi:

Nilfisk Üniversitesi (NU) aracılığıyla Nilfisk ürünleriyle ilgili eğitim almayı talep eden kişiler, başvuru süreci boyunca kabul, eğitim, test ve değerlendirme ile ilgili belirli verilerin işlenmesine izin vermiştir. Verileri, AB, ABD ve Hindistan'daki eğitim ve muhasebe ile ilgilenen Nilfisk çalışanları ve ilgili üçüncü taraf veri işlemcileri ve Nilfisk müşterileri olabilecek kendi işverenleri tarafından kullanılabilir. Daha fazla veri işleme detayları, kabul ve diğer NU materyallerinde bulunur.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.

GDPR, uygulanabilir olduğunda, Nilfisk'in verilerini işlemesi ile ilgili belirli haklar vermektedir. Verilerinizle ilgili olarak, varsa, aşağıdaki hakları kullanmak istiyorsanız, Nilfisk'in Grup Hukuk Departmanı ile iletişime geçin:

 • Nilfisk'in sizinle ilgili sahip olduğu kişisel verilere erişim hakkı talep edilmesi ve bunun bir kopyasının alınması.
 • Bilgilerimizin yanlış olması durumunda Nilfisk'ten verilerinizi düzeltmesinin veya güncellemesinin istenmesi.
 • Nilfisk'ten, hataları düzeltirken mümkün olduğu ölçüde verilerinizin işlenmesini durdurmasının veya sınırlamasının talep edilmesi.
 • Müşteriler için şunlar dâhil: istenmeyen temasların veya doğrudan pazarlama iletişimlerinin durdurulması.
 • Belirli koşullar altında veri taşınabilirliği talep edilmesi, ör. kişisel bilgilerinizi PDF (makine tarafından okunabilir) formatında size sağlanması veya teknik olarak mümkünse bu tür verilerin başka bir veri denetleyicisine iletilmesi.
 • Belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda kişisel verilerinizin silinmesinin talep edilmesi.
 • Çekilme anından itibaren geçerli olacak kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızın geri çekilmesi.

Nilfisk, aşağıdakilere tâbi olmak üzere, mümkün olduğu ölçüde isteklerinizi yerine getirecektir:

 • Kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülükleri,
 • Gerekli iş belgelerinin tutulması da dâhil olmak üzere kayıt tutma uygulamaları
 • Olası yasal taleplerle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yasal çıkarları.

Bunların tümü, Nilfisk'in isteğinize tam olarak uyma yeteneğini sınırlayabilir. Nilfisk'in kişisel verilerinizi işlemesi ile ilgili sorularınız veya şikayetleriniz için ulusal veri koruma kurumunuzla da iletişime geçebilirsiniz.

Eğer sorularınız varsa:

 • Verilerinizi toplayan ve işleyen Nilfisk şirketi, Veri Denetleyicisidir
 • İlgili Nilfisk şirketlerinin listesi burada bulunur
 • Nilfisk'te kişisel verilerinizin silinmesiyle ilgili sorularınız varsa, lütfen buraya tıklayınız.
 • Nilfisk'teki kişisel verilerinizle ilgili başka sorularınız varsa, lütfen buraya tıklayınız.
 • AB veri koruma makamları, lütfen buraya tıklayınız.
 • Diğer sorularınız için lütfen Grup Hukuk bölümündeki Global Uyum Görevlisi ile iletişime geçin:

Nilfisk A/S, Marmorvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark (Danimarka): gdpr.com@nilfisk.com

ÇALIŞAN VERİLERİNİN BULUT SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN AKTARILACAĞI VEYA ERİŞİLEBİLİR OLDUĞU AB DIŞINDAKİ ÜLKELER, İZLANDA, LİHTENŞTAYN VE NORVEÇ

BİR NILFISK KURULUŞUNDA VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ ÜLKELERİN YANINDA (N) VARDIR.

VERİLERİN ÜÇÜNCÜ BİR TARAF TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK ÜLKELERİN YANINDA (TP) VARDIR

Arjantin (K)

Avustralya(N)

Brezilya (K)

Kanada (K)

Şili (K)

Çin, Hong Kong, Makao ve Tayvan dâhil (K)

Hindistan (K) (TP)

Japonya (K)

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) (K)

Malezya (K)

Meksika (K)

Yeni Zelanda (K)

Peru (K)

Rusya (K)

Singapur (K)

İsviçre (K)

Tayland (K)

Birleşik Krallık (K)

Türkiye (K)

Amerika Birleşik Devletleri (K)

Vietnam (K)

* AB ülkeleri: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya , Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç.

Aydınlatma Metni

Nilfisk Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

NILFISK PROFESYONEL TEMİZLİK EKİPMANLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, öncelikle internet sitemizi ziyaret ederek gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyduğumuzu bildiririz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, şirketimizin veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Okumakta olduğunuz Aydınlatma Metni, tarafınızı KVKK kapsamında yükümlülüklerimiz ve haklarınız konularında aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında, bize aktardığınız ve kaydettiğimiz isminiz, soy isminiz, e-postanız ve ürünler ve hizmetler ile ilgili iletişim kurulan süre boyunca tarafımızla paylaşılan telefon numarası, T.C. kimlik numarası, adres, talep bilgisi, sipariş bilgisi ve sistemde kayıtlı internet sitesi giriş çıkış bilgisi, IP adresi bilgisi, ödeme bilgisi, fatura bilgisi, alışveriş geçmişi bilgisi, anket, çerez kayıtları sair kişisel verileriniz, tarafımızca KVKK kapsamında korunmakta ve işlenmektedir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

NILFISK PROFESYONEL TEMİZLİK EKİPMANLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (6310460053)

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sk. No:7 Ümraniye/İstanbul.

Tel.: +90 (216) 470 08 60

e-mail: nilfisk@hs01.kep.tr

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, sizlere ürün satışı hizmeti verilmesi, servis hizmeti sağlanması, ticari faaliyetlerimizin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi şeklindedir. Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği sizin sorumluluğunuzda olup verdiğiniz bilgiler doğru olarak kabul edilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARMA AMACI

Kişisel verileriniz, hissedar, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, sizlere ürün satışı hizmeti verilmesi, servis hizmeti sağlanması, ticari faaliyetlerimizin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz şirketimize ait çağrı merkezi, internet sayfası aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar veya cihazlar aracılığıyla ve hizmet ifası amacıyla akdedilen sözleşme uyarınca ve KVKK kapsamında toplanabilir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca, aşağıda sayılı yasal haklarınızı, şirketimize İletişim bölümünde yazılı şekilde başvurarak kullanabilirsiniz. Bu kapsamda, herkes a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel  verilerin  işlenme  amacını ve bunların amacına  uygun  kullanılıp  kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin KVKK 7. maddeye uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak  işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İLETİŞİM

Yukarıda yazılı yasal haklarınız ile ilgili tarafımız ile iletişime geçmek için; kimlik bilgilerinizi (isim, soyisim, T.C. kimlik numarası), talebinizi, telefon numaranızı ve e-mail veya posta iletişim bilgilerinizi içerir dilekçenizi şirketimizin kep adresi (nilfisk@hs01.kep.tr)’ne e-mail olarak veya posta ile genel merkez (Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sk. No:7 Ümraniye/İstanbul) adresine gönderebilirsiniz. Bu kapsamda alınan başvurular, tarafımızca başvurunun tebliğ alınmasından itibaren 30 gün içerisinde sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir.

Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Yurtdışına Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Metni

Paylaşmış olduğum veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin (internet sitesi üzerinden iletişim sırasında paylaşılan isim, soy isim, e-posta; ürünler ve hizmetler ile ilgili iletişim kurulan süre boyunca paylaşılan telefon numarası, T.C. kimlik numarası, adres, talep bilgisi, sipariş bilgisi ve sistemde kayıtlı internet sitesi giriş çıkış bilgisi, IP adresi bilgisi, ödeme bilgisi, fatura bilgisi, alışveriş geçmişi bilgisi, anket, çerez kayıtları vs.), müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, verilerin yurtdışında bulunan sunucularda korunması ve işlenmesi sebepleriyle, Nilfisk Profesyonel Temizlik Ekipmanları Ticaret A.Ş. nezdinde korunmasını, işlenmesini ve yurtdışında bulunan Nilfisk Group bünyesinde aktarılmasını bu metni onaylayarak açık rızam ile kabul ediyorum.