Sikre ATEX- og ACD-støvsugere | Nilfisk

OPPSAMLING AV BRENNBART STØV

Brennbart støv kan samle seg nesten hvor som helst. Valg av riktig maskin for oppsamling av farlig støv avhenger av soneklassifisering og type materialer som skal samles opp.

Vennligst fyll ut skjemaet, og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.

For å kunne behandle forespørselen din, kan Nilfisk måtte dele opplysningene dine med andre selskaper i den globale Nilfisk-gruppen. Ved å sende inn forespørselen nedenfor samtykker du til at Nilfisk A/S og deres relevante globale datterselskaper kan dele og behandle personopplysningene dine for å håndtere forespørselen din, inkludert å sende dataene dine utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) hvis det er nødvendig.

Spinner
OPPSAMLING AV BRENNBART STØV

Utforsk vårt sortiment


3-faset
3-FASET

Single-phase
SINGLE-PHASE

MATCH DITT BEHOV
SE VÅRE KATEGORIER FOR OPPSAMLING AV BRENNBART STØV

SE FOR DEG HVORDAN DU VELGER RIKTIGE MASKINER

IKKE-KLASSIFISERTE SONER

ACD OPPSAMLING AV BRENNBART STØV

SLIK VELGER DU EN ACD-MASKIN

ACD*-støvsugere samler opp brennbart støv på en sikker måte der det ikke foreligger krav om ATEX-sertifisering. Så hvis du bare samler opp brennbart støv i ikke-klassifiserte områder som for eksempel små bakerier eller virksomheter der det benyttes produkter som mel, korn, sukker, laktose med mer, foreligger det nå færre sikkerhetskrav ved oppsamling av brennbart støv. Og for å sikre den nødvendige graden av sikkerhet blir Nilfisk-maskiner sertifisert av en uavhengig tredjepart.

*Apparater for brennbart støv

VÅR NYE VARIANT
FORDELER MED ACD

Beskytt virksomheten mot brennbart støv til enhver tid.

Velg blant en rekke ACD-maskiner som kan samle opp brennbart støv på en sikker og effektiv måte.

Oppnå høyeste grad av sikkerhet for oppsamling av brennbart støv i ikke-klassifiserte ATEX-soner

Samle opp brennbart støv fra hele anlegget på en sikker måte med godkjenning fra tredjepart.

Utforsk produktutvalget

KLASSIFISERTE SONER

ATEX OPPSAMLING AV BRENNBART STØV

SLIK VELGER DU EN ATEX INDUSTRISTØVSUGER

ATEX-soneklassifisering fastsettes for en virksomhet eller et produksjonsanlegg etter at det er foretatt en grundig risikoanalyse i henhold til direktivet 2014/34 UE. ATEX-soneinndeling kan også tilskrives bare en del eller et område i en virksomhet.

SLIK VELGER DU EN ATEX
FORDELER MED ATEX

Beskytt virksomheten mot farlig brennbar gass og støv.

Velg blant en rekke ATEX-sertifiserte maskiner som enkelt samler opp alle typer brennbart støv, hundre prosent sikkert.

Samle opp brennbart støv sikkert og effektivt i alle ATEX-sertifiserte soner.

Overhold alle krav som gjelder for sikker oppsamling av brennbart støv over hele anlegget.

Utforsk produktutvalget

BRUK EN EGNET STØVSUGER

DU KAN FORHINDRE EN EKSPLOSJON

Forutsetningen for at det skal skje en ulykke med brennbare stoffer er tilstedeværelsen av et brennbart stoff, oksygen og en tennkilde. Det foreligger øvre og nedre grenser for konsentrasjonen av brennbart støv eller brennbar gass i atmosfæren som kan utløse en eksplosjon. Ved bruk av en industristøvsuger finnes det alltid oksygen. Det er også en mulighet for at det finnes støvskyer og brannfarlig gass eller damp. Derfor er to av de tre elementene som kan gi eksplosjonsfare, alltid til stede:

Nilfisk ATEX-sertifiserte industristøvsugere eliminerer den tredje parameteren: tennkilden.

Ignition Animation
KLASSIFISERTE SONER OG IKKE-KLASSIFISERTE SONER
ARBEIDSSONER OG KLASSIFISERINGER

ACD FOR IKKE-KLASSIFISERTE SONER

Ved oppsamling av brennbart støv utenfor en ATEX-sertifisert sone, garanterer bruk av en tredjepartssertifisert ACD-støvsuger at du gjør det tryggeste, mest effektive valget for å holde produksjonen utenfor fare.

ATEX-SERTIFISERTE SONER

I områder der det foreligger risiko for brennbart støv, er antente hendelser delt inn i soner på bakgrunn av hyppigheten og varigheten av tilstedeværelsen av et eksplosiv

ATEX-DIREKTIVER OG ANSVAR

Kunden er ansvarlig for å sikre soneklassifisering av sin virksomhet og arbeidsområder innen virksomheten i henhold til direktiver, samt hvor maskinen må installeres.

Maskinprodusenten er ansvarlig for å levere en maskin som oppfyller de aktuelle ATEX-sertifiseringskravene, sammen med en samsvarserklæring.

FASTSETTE SONEN

Gruppe I: gruver

Gruppe II: all overflatevirksomhet bortsett fra gruvedrift

Brukssone Maskinkategori Gass-støv-suffiks
0 - 20 1 G - D
1 - 21 2 eller 1 G - D
2 - 22 3 eller 2 eller 1 G - D

Notater:

  1. Alle industristøvsugere tilhører gruppe II.
  2. Sonene 0-20 finnes vanligvis bare på innsiden av utstyret, avhengig av situasjonene, og personalet er normalt ikke til stede under disse forholdene. Dette påvirker imidlertid ikke soneklassifiseringen utenfor utstyret, som er den som vises på produktmerkingen.
  3. Kategoriene er inndelt i henholdsvis gass (G) og støv (D). Gass og støv kan også finnes samtidig.
  4. ATEX-direktivet krever dessuten at maskinen er merket med symbolet EX i en gul sekskant.
  5. ACD- og ATEX-sertifiserte støvsugere blir sertifisert av uavhengige tredjeparter, som bekrefter at etablerte sikkerhetsstandarder er oppfylt i samsvar med direktivene.

Utforsk produktutvalget