Find the best cleaning products for your industry | Nilfisk
Institusjoner
VP600 Hotel Room Ps 570Maxwidth Cs 570X320 TJJLES

Oppfylle kundenes krav til kvalitet og miljøvennlig rengjøring, samtidig med økt fokus på arbeidsmiljø.

Gå dit

SC2000 Sport1 Ps 570Maxwidth Cs 570X320 TOJETB

Gjennomført rene, tørre og sikre gulv og flater på skoler og biblioteker.

Gå dit

SC500 Hospital1 Ps 570Maxwidth Cs 570X320 TJULCN

Effektiv rengjøring som matcher den høye kvaliteten som kreves i operasjonsrom, laboratorier og klinikker.

Gå dit

Nilfisk ES300 XP In Use Lobby Rt1

Prikkfritt utseende, spart tid og daglig kostnadsreduksjon på hoteller og moteller.

Gå dit

VP600 B Office

Synlige rengjøringsresultater av høy kvalitet og daglig kostnadsreduksjon på kontorer og i konferanserom.

Gå dit

SCRUBTEC 130 Gas Station3 Ps 570Maxwidth Cs 570X320 CPPHNS

Attraktiv handleopplevelse, sikkert miljø og samsvar med kostnadseffektive hygienedirektiver i butikker og supermarkeder.

Gå dit

Produksjon
Liquid Waste

Sørge for høy, gjennomført kvalitet og unngå risiko for krysskontaminering og produktavfall i produksjonsanlegg for næringsmidler.

Gå dit

Metal

Kontrollere, fjerne og oppbevare farlig støv, pulvere, oljer og andre smøremidler for å sikre produktivitet, trygghet og kvalitet i jern- og metallproduksjonsanlegg.

Gå dit

VHS110 Atex Food (5)

Holde produksjonsutstyr rent og vedlikeholdt for effektiv og sikker drift.

Gå dit

Clean Rooms

Sørge for at støv, bakterier og andre forurensninger ikke overføres mellom maskiner og områder i laboratorier og renrom.

Gå dit

SR1101 Warehouse Cs SR1101 Cropped Ps 570Maxwidth JUTOOD

Holde områder med mye trafikk fritt for skrot og væsker for å unngå risiko for hendelser og kontaminering ved lagre og i lasteområder.

Gå dit

Kjøretøy, husdyrhold, bygg og anlegg
Agri Img2 1920X1220px

Rene kjøretøy, gulv og utstyr for å sikre effektiv desinfisering og unngå krysskontaminering av frø, avlinger og vin.

Gå dit

Auto Img1 584X400px

Gulver som fremstår skinnende rene og effektiv fjerning av olje, fett og andre sikkerhetsrisikoer hos bilforhandlere og ved verksteder.

Gå dit

BC Img1 584X400px

Hindre at arbeidere blir eksponert for farlig støv, samtidig som områder, verktøy og kjøretøy holdes rene for å sikre maksimal effektivitet på byggeplasser.

Gå dit