Απορροφητικές σκούπες για τον χειρισμό επικίνδυνης σκόνης | Nilfisk

Επικίνδυνη σκόνη

Όταν πρόκειται για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και το επίπεδο κινδύνου με σκόνη, χρησιμοποιούνται τρεις κλάσεις σκόνης αναφορικά με την επικινδυνότητα για την υγεία: L (χαμηλή επικινδυνότητα), M (μέτρια επικινδυνότητα) και H (υψηλή επικινδυνότητα). Η Nilfisk μπορεί να παρέχει τόσο φίλτρα όσο και μηχανήματα με πιστοποίηση L, M ή H σύμφωνα με το παραπάνω ευρωπαϊκό πρότυπο. Η Nilfisk έχει επίσης σχεδιάσει ένα σύστημα συγκράτησης σκόνης για την πλήρη ασφάλεια.

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Προκειμένου να επεξεργαστεί το αίτημά σας, η Nilfisk ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες του παγκόσμιου Ομίλου Nilfisk. Υποβάλλοντας το αίτημά σας παρακάτω, δίνετε τη συγκατάθεσή σας ώστε η Nilfisk A/S και οι σχετικές διεθνείς θυγατρικές της να μπορούν να κοινοποιούν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για την εξέταση του ερωτήματός σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των δεδομένων σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), εάν είναι απαραίτητο.

Spinner
ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΣΚΌΝΗ

Εξερευνήστε τα προϊόντα μας


Μονοφασικό
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΌ

Τριφασικό
ΤΡΙΦΑΣΙΚΌ