Απορροφητικές σκούπες ATEX και ACD | Nilfisk

ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Εύκαυστη σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί ουσιαστικά οπουδήποτε. Η επιλογή του σωστού μηχανήματος για τη συλλογή της επιβλαβούς σκόνης εξαρτάται από την ταξινόμηση ζώνης και τον τύπο των συλλεγόμενων υλικών.

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Προκειμένου να επεξεργαστεί το αίτημά σας, η Nilfisk ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες του παγκόσμιου Ομίλου Nilfisk. Υποβάλλοντας το αίτημά σας παρακάτω, δίνετε τη συγκατάθεσή σας ώστε η Nilfisk A/S και οι σχετικές διεθνείς θυγατρικές της να μπορούν να κοινοποιούν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για την εξέταση του ερωτήματός σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των δεδομένων σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), εάν είναι απαραίτητο.

Spinner
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Εξερευνήστε τα προϊόντα μας


Τριφασικό
ΤΡΙΦΑΣΙΚΌ

Μονοφασικό
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΌ

Visualize how to choose the right machines

ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΥΚΑΥΣΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ACD

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ACD

Οι απορροφητικές σκούπες ACD* συλλέγουν με ασφάλεια εύκαυστη σκόνη, όπου δεν απαιτείται πιστοποίηση ATEX. Έτσι, αν συλλέγετε εύκαυστη σκόνη μόνο σε περιοχές που δεν έχουν ταξινόμηση ζώνης, όπως πολλά μικρά αρτοποιεία ή επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υλικά όπως αλεύρι, σπόρους, ζάχαρη, λακτόζη και άλλα, υπάρχουν πλέον λιγότερες απαιτήσεις ασφάλειας για τη συλλογή εύκαυστης σκόνης. Και για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχετε το επίπεδο ασφάλειας που χρειάζεστε, τα μηχανήματα της Nilfisk έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο 3ο μέρος.

*Συσκευές για εύκαυστη σκόνη

Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
ΟΦΕΛΗ ACD

Διατηρείτε την επιχείρησή σας ασφαλή από εύκαυστη σκόνη ανά πάσα στιγμή.

Επιλέγετε από μια ποικιλία μηχανημάτων ACD που μπορούν να συλλέγουν εύκαυστη σκόνη με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Επιτυχάνετε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τη συλλογή εύκαυστης σκόνης σε μη ταξινομημένες ζώνες ATEX

Συλλέγετε εύκαυστη σκόνη σε όλη την εγκατάστασή σας με ασφάλεια, με την υποστήριξη της πιστοποίησης από τρίτο μέρος.

Εξερευνήστε τη σειρά προϊόντων

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΥΚΑΥΣΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ATEX

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΑΣ ATEX

Η ταξινόμηση ζώνης ATEX αξιολογείται σε μια επιχείρηση ή εγκατάσταση παραγωγής μετά τη διεξαγωγή διεξοδικής ανάλυσης κινδύνων, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/34 ΕΕ. Οι ζώνες ATEX μπορούν επίσης να αποδοθούν σε ένα τμήμα ή μια περιοχή μόνο εντός μιας επιχείρησης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΤΕΧ
ΟΦΕΛΗ ATEX

Διατηρείτε την επιχείρησή σας ασφαλή από επικίνδυνα εύκαυστα αέρια και σκόνες.

Επιλέγετε από μια ποικιλία μηχανημάτων με πιστοποίηση ATEX, τα οποία μπορούν να συλλέγουν εύκολα κάθε τύπο εύκαυστης σκόνης, με απόλυτη ασφάλεια.

Συλλέγετε την εύκαυστη σκόνη με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε οποιαδήποτε ζώνη με πιστοποίηση ATEX.

Διατηρείτε τη συμμόρφωσή σας κατά την ασφαλή συλλογή εύκαυστης σκόνης σε όλες τις εγκαταστάσεις σας.

Εξερευνήστε τη σειρά προϊόντων

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΚΡΗΞΗΣ

Οι συνθήκες που απαιτούνται για να προκύψει κάποιο ατύχημα φωτιάς είναι η παρουσία μιας εύκαυστης ουσίας, οξυγόνου και μιας πηγής ανάφλεξης. Υπάρχει ανώτατο και κατώτατο όριο συγκέντρωσης εύκαυστης σκόνης ή εύφλεκτου αερίου στην ατμόσφαιρα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Κατά τη χρήση μιας βιομηχανικής απορροφητικής σκούπας, υπάρχει πάντα οξυγόνο. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα παρουσίας νεφών σκόνης και εύφλεκτων αερίων ή ατμών. Επομένως, δύο από τα τρία στοιχεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια έκρηξη, υπάρχουν πάντα.

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες της Nilfisk με πιστοποίηση ATEX εξαλείφουν την τρίτη παράμετρο: την πηγή ανάφλεξης.

Ignition Animation
ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ

ACD ΓΙΑ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

Για τη συλλογή εύκαυστης σκόνης έξω από κάποια πιστοποιημένη κατά ATEX ζώνη, η χρήση μιας απορροφητικής σκούπας με πιστοποίηση ACD από τρίτο μέρος, εγγυάται ότι κάνετε την ασφαλέστερη και πιο αποδοτική επιλογή για να διατηρείτε τη λειτουργία της παραγωγής σας χωρίς κινδύνους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ATEX

Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εύκαυστης σκόνης, τα περιστατικά ανάφλεξης χωρίζονται σε ζώνες με βάση τη συχνότητα και τη διάρκεια της παρουσίας ενός εκρηκτικού

ΟΔΗΓΙΕΣ ATEX ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ταξινόμησης ζώνης στην επιχείρησή του, καθώς και τις περιοχές εργασίας εντός της επιχείρησης, σύμφωνα με τις Οδηγίες και όπου πρέπει να εγκατασταθεί το μηχάνημα.

Ο κατασκευαστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για την παροχή ενός μηχανήματος που πληροί τις σχετικές απαιτήσεις πιστοποίησης ATEX, μαζί με μια δήλωση συμμόρφωσης.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

Ομάδα I: ορυχεία

Ομάδα II: όλες οι δραστηριότητες στην επιφάνεια, εκτός από την εξόρυξη

Ζώνη χρήσης Κατηγορία μηχανήματος Επίθημα Gas-Dust για αέριο-σκόνη
0 - 20 1 G - D
1 - 21 2 ή 1 G - D
2 - 22 3 ή 2 ή 1 G - D

Σημειώσεις:

  1. Όλες οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες ανήκουν στην Ομάδα II.
  2. Οι ζώνες 0-20 βρίσκονται συνήθως μόνο μέσα στον εξοπλισμό, ανάλογα με τις περιπτώσεις και το προσωπικό δεν βρίσκεται συνήθως σε αυτές τις συνθήκες. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την ταξινόμηση ζώνης εκτός του εξοπλισμού, η οποία είναι αυτή που δηλώνεται στη σήμανση του προϊόντος.
  3. Οι κατηγορίες διαιρούνται σε ομάδες αερίων (G) και σκόνης (D) αντίστοιχα. Αέριο και σκόνη μπορούν να υπάρχουν επίσης ταυτόχρονα.
  4. Η Οδηγία ATEX απαιτεί επίσης τη σήμανση του μηχανήματος με το σύμβολο EX μέσα σε ένα κίτρινο εξάγωνο.
  5. Οι απορροφητικές σκούπες με πιστοποίηση ACD και ATEX λαμβάνουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, η οποία επικυρώνει τα καθιερωμένα πρότυπα ασφάλειας σε συμμόρφωση με τις οδηγίες.

Εξερευνήστε τη σειρά προϊόντων