Garantivillkor | Nilfisk

Garantivillkor

Här finner du våra garantivillkor.

Garantivillkor Nilfisk professionella produkter
(Inköp skall kunna styrkas med kvitto)

Dammsugare / Högtryckstvätt / Golvvårdsmaskin
På samtliga ovanstående produkter gäller 12 månaders garanti mot fabrikations- och materialfel.
 
Garantin gäller ej för skador som direkt eller indirekt har uppstått vid felaktig användning eller skador som är orsakade av normalt slitage.
 
Exempel felaktig användning kan vara: orent vatten, fall eller frostskador
Normalt slitage kan t.ex. vara följande delar i resp. produkt –

Dammsugare
  • Munstycken / slangar / filter / kol etc.
 
Högtryckstvätt
  • Munstycken / slangar / packningar / ventiler / filter / etc.
 
Golvvårdsmaskin
  • Suggummin / borstar / rondeller / etc.
Under 12 månader från leveransdatum står Nilfisk för såväl utbytesdelar som för
arbetskostnad, medan kunden står för övriga kostnader så som resor, frakter etc.

När det gäller stationära produkter, batterimaskiner och åkbara maskiner, står Nilfisk
även för rese- och fraktkostnader till närmaste anvisad serviceverkstad de första 12
månaderna, om fullständigt ifyllt garantibevis är Nilfisk tillhanda. För batterier och
laddare gäller tillverkarens garantivillkor.

Varje icke berättigad garantireparation kommer att faktureras, t.ex. driftstörningar på
grund av orsaker nämnda i instruktionsbokens avsnitt om ”Felsökning och åtgärder”