ATEX- och ACD-dammsugare | Nilfisk

Uppsamling av explosivt damm

Explosivt damm kan ansamlas praktiskt taget överallt. Valet av rätt maskin för att samla upp skadligt damm beror på zonklassningen och vilken typ av material som samlas in.

Vänligen fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

För att kunna behandla din begäran kan Nilfisk behöva dela dina uppgifter med andra företag inom Nilfisk Group. Genom att skicka in din begäran nedan samtycker du till att Nilfisk A/S och dess relevanta, globala dotterbolag kan dela och behandla dina personuppgifter för att hantera din förfrågan, inklusive att vid behov skicka dina uppgifter utanför EES (European Economic Area).

Spinner
UPPSAMLING AV EXPLOSIVT DAMM

Utforska vårt sortiment


Trefas
TREFAS

Enfas
ENFAS

MATCHA DINA BEHOV
UTFORSKA DAMMUPPSAMLINGSKATEGORIERNA FÖR EXPLOSIVT DAMM

SE HUR MAN VÄLJER RÄTT MASKIN

EJ KLASSIFICERADE ZONER

ACD DAMMUPPSAMLING AV EXPLOSIVT DAMM

VÄLJA EN ACD-MASKIN

ACD*-dammsugare samlar säkert upp explosivt damm där ATEX-certifiering inte krävs. Om du bara suger upp explosivt damm i oklassificerade zonområden som t.ex. små bagerier eller företag som använder material som mjöl, spannmål, socker, laktos med flera, finns det nu färre säkerhetskrav när du dammsuger upp explosivt damm. För att säkerställa att du får den säkerhetsnivå du behöver är Nilfisk maskiner certifierade av en oberoende tredje part.

*Appliances for pick up of combustible dust - maskin för explosivt damm

VÄLJA EN ACD-MASKIN
ACD-FÖRDELAR

Skydda din verksamhet från explosivt damm.

Välj mellan flera olika ACD-maskiner som säkert och effektivt kan samla upp explosivt damm.

Uppnå högsta säkerhetsnivå för uppsamling av explosivt damm i oklassificerade ATEX-zoner

Samla upp explosivt damm på ett säkert sätt i hela anläggningen med hjälp av certifiering från tredje part.

Utforska produktsortiment

KLASSIFICERADE ZONER

UPPSAMLING AV ATEX EXPLOSIVT DAMM

VÄLJA EN ATEX-INDUSTRIDAMMSUGARE

ATEX-zonklassificeringen bedöms för en verksamhet eller produktionsanläggning efter att en noggrann riskanalys har utförts, i enlighet med EU-direktiv 2014/34. ATEX-zonindelning kan också tillskrivas endast en sektion eller ett område inom en verksamhet.

VÄLJA EN ATEX
FÖRDELAR MED ATEX

Skydda din verksamhet från farliga explosiva gaser och damm.

Välj bland flera olika ATEX-certifierade maskiner som enkelt och säkert kan samla upp alla typer av explosivt damm.

Samla upp explosivt damm på ett säkert och effektivt sätt, inom alla ATEX-certifierade zoner.

Uppfyll bestämmelserna med säker uppsamling av explosivt damm i hela anläggningen.

Utforska produktsortiment

ANVÄND LÄMPLIG DAMMSUGARE

FÖRHINDRA EXPLOSION

De förhållanden som är nödvändiga för att en eldsvåda ska inträffa är närvaron av ett brännbart ämne, syre och en antändningskälla. Det finns övre och nedre gränser för koncentrationen av explosivt damm eller brandfarlig gas i atmosfären som kan utlösa en explosion. Vid användning av industridammsugare finns alltid syre närvarande. Det finns även risk för att dammoln och brandfarliga gaser eller ångor kan förekomma. Därför finns alltid två av tre element närvarande som kan alstra en explosion.

Nilfisk ATEX-certifierade industridammsugare eliminerar den tredje parametern: antändningskällan.

Ignition Animation
KLASSIFICERADE ZONER OCH EJ KLASSIFICERADE ZONER
ARBETSZONER OCH KLASSIFICERING

ACD FÖR ICKE KLASSIFICERADE ZONER

När du samlar upp explosivt damm utanför en ATEX-certifierad zon garanterar användning av en tredje part-certifierad ACD-dammsugare att du gör det säkraste, mest effektiva valet för att riskfritt hålla produktionen igång.

ATEX-CERTIFIERADE ZONER

I områden där det finns risk för explosivt damm delas antändningsincidenter in i zoner, baserat på förekomst av explosionsfarliga ämnens frekvens och varaktighet

ATEX-DIREKTIV OCH ANSVAR

Kunden ansvarar för att zonindelning av sin verksamhet samt arbetsområden inom verksamheten säkerställs enligt direktiv och där maskinen ska installeras.

Maskintillverkaren ansvarar för att leverera en maskin som uppfyller relaterade ATEX-certifieringskrav, tillsammans med en försäkran om överensstämmelse.

Enligt European standard EN 60079-17 ska det för EX-klassade mobila produkter utföras en noggrann inspektion av behörig personal minst var 12:e månad

 

DEFINIERA ZONEN

Grupp I: gruvor

Grupp II: alla arbeten utöver gruvdrift

Användningszon Maskinkategori Gas-damm-suffix
0 - 20 1 G - D
1 - 21 2 eller 1 G - D
2 - 22 3, 2 eller 1 G - D

Anmärkning:

  1. Alla industridammsugare omfattas av grupp II.
  2. Zonerna 0–20 finns vanligtvis endast inuti utrustningen, under dessa förhållanden finns normalt sett inte personal närvarande. Detta påverkar dock inte zonklassificeringen utanför utrustningen som deklareras på produktmärkningen.
  3. Kategorierna är indelade i gas (G) och damm (D). Gas och damm kan också förekomma samtidigt.
  4. ATEX-direktivet kräver även att maskinen är märkt med symbolen EX i en gul sexkant.
  5. ACD- och ATEX-certifierade dammsugare får en oberoende tredje part-certifiering som validerar etablerade säkerhetsstandarder i enlighet med direktiven.

Utforska produktsortiment