Avancerade dammsugare för industriell användning | Nilfisk

Industridammsugare

Nilfisk industriella dammsugare är den optimala lösningen för underhåll, rengöring och produktionsautomatisering, maskinerna klarar rengöring i begränsade utrymmen och kan ta hand om farligt damm och ångor. Industriella dammsugare kan även användas på platser där det inte får förekomma dammutsläpp, som t.ex. laboratorier.

Vänligen fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

För att kunna behandla din begäran kan Nilfisk behöva dela dina uppgifter med andra företag inom Nilfisk Group. Genom att skicka in din begäran nedan samtycker du till att Nilfisk A/S och dess relevanta, globala dotterbolag kan dela och behandla dina personuppgifter för att hantera din förfrågan, inklusive att vid behov skicka dina uppgifter utanför EES (European Economic Area).

Spinner

INDUSTRIDAMMSUGARE

– för alla branscher och rengöringsbehov

Nilfisks utbud av innovativa industridammsugare omfattar kraftfulla fasta och mobila dammsugare, centraldammsugare och dammuppsamlingssystem för att avlägsna alla typer av produktionsspill, både vätska och fasta partiklar, samt pneumatiska transportörer för transport av material från en plats till en annan.

Våra enfas- eller trefasdammsugare, trycklufts- eller batteridrivna, kan samla upp vått eller torrt material, brännbart damm och giftigt eller mycket fint pulver, oavsett bransch. Nilfisk industridammsugare är tredjepartscertifierade i överensstämmelse med europeiska och amerikanska direktiv, dvs. ACD, ATEX etc.

VHB436
INDUSTRIDAMMSUGARE

Utforska vårt sortiment


Enfas våt/torr
ENFAS VÅT/TORR

Enfas industridammsugare används huvudsakligen för diskontinuerlig rengöring av tillverkningsområden eller för övergripande rengöring.
Uppsamling av explosivt damm
UPPSAMLING AV EXPLOSIVT DAMM

Exempel på potentiellt lättantändligt damm är spannmål, mjöl, stärkelse, socker, djurfoder, lätta metaller, kol, plast och textiler.
Hälsofarligt damm
HÄLSOFARLIGT DAMM

När det gäller arbetsplatssäkerhet och eventuellt farliga nivåer av damm används tre klasser för att bedöma dammets hälsofarlighet: L (låg risk), M (medelhög risk) och H (hög risk).
Hälsa och säkerhet våt/torr
HÄLSA OCH SÄKERHET VÅT/TORR

Farligt damm kräver högsta möjliga säkerhet för bästa möjliga hälsoskydd.
Trefas våt/torr
TREFAS VÅT/TORR

Trefas industridammsugare är avsedda för kontinuerlig användning. Maskinerna passar bra för inbyggnad i produktionmaskiner, för fasta installationer och för krävande förhållanden.
Livsmedel, läkemedel och OEM
LIVSMEDEL, LÄKEMEDEL OCH OEM

Nilfisk maskiner som är avsedda för läkemedels- och livsmedelsbranschen säkerställer högsta möjliga specialisering och klarar att uppfylla även de strängaste kraven.
Oljor och spån
OLJOR OCH SPÅN

Industridammsugarna i Nilfisk ”OIL”-serie kan suga upp skäroljor och emulsion tillsammans med metallspån.
Tryckluft
TRYCKLUFT

Nilfisk industridammsugare med tryckluft har tagits fram för att användas där det saknas eller är förbjudet att använda elektricitet enligt (exempelvis) ATEX-direktiv.
Centralsug system
CENTRALSUG SYSTEM

Centraldammsugarsystem är det perfekta redskapet för effektiv rengöring av stora områden, där det finns flera våningar, när det finns mycket skrap att dammsuga upp och de är ofta sammankopplade med processmaskiner för att dammsuga när det behövs.
Förpackning och kanter
FÖRPACKNING OCH KANTER

Nilfisk har ett brett urval av industridammsugare för uppsugning av tillverkningsrester, plast, papper och tyg som är en del av förpackningsindustrins vardag.
Dust containment systems
DUST CONTAINMENT SYSTEMS

Det säkraste sättet att ta upp mycket farliga ämnen
Batteridriven
BATTERIDRIVEN

Batteridriven

Fördelar

Reducera tid och resurser knutna till rengöring
Vår mångåriga erfarenhet och kunskap har gjort det möjligt för oss att ta fram innovativa industridammsugarlösningar för alla behov inom olika industrimiljöer. Detta gör att du kan minska tidsåtgången och resursförbrukningen med våra avancerade industridammsugare, konstruerade för att passa dina behov.

Säker och hälsosam arbetsmiljö
När det gäller arbetssäkerhet erbjuder Nilfisk industridammsugare det säkraste och effektivaste sättet att samla upp damm som kan utgöra en hälsorisk. Vi erbjuder dammsugare som är utvecklade för hälsofarligt och brännbart damm för alla risknivåer (med L-, M-, H-klassade filter och maskiner, samt med ACD- och ATEX-godkända maskiner) för alla typer av områden och olika material.

Ökad automation och effektivitet
Nilfisk industridammsugare är den optimala lösningen för underhåll, rengöring och produktionsautomation. Vårt omfattande sortiment med både våt- och torrdammsugare kan hjälpa dig att effektivisera arbetet och minska resursbehovet, samtidigt som kvaliteten bibehålls eller förbättras.

Optimala, branschövergripande hygienlösningar
Säkerställ högsta hygienstandard, inte bara i arbetsmiljön utan även för produkterna. Vårt produktsortiment omfattar dammsugningslösningar som är särskilt utvecklade för att undvika korskontaminering i t.ex. livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin.

Lättanvända industridammsugare
Nilfisk industridammsugare är enkla att använda och manövrera och har ett intuitivt användargränssnitt som gör maskinerna enkla att ställa in och använda. Stressfri, enkel hantering tillsammans med vår oslagbara produktlivslängd och låga underhållsbehov säkerställer den prestandaeffektivitet du behöver för att hålla igång din verksamhet.

C_Laboratories