Anpassade rengöringslösningar för läkemedelsproduktion | Nilfisk

Läkemedelsindustri

Konsekvent efterlevnad av kvalitets- och säkerhetsföreskrifter

Vänligen fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

För att kunna behandla din begäran kan Nilfisk behöva dela dina uppgifter med andra företag inom Nilfisk Group. Genom att skicka in din begäran nedan samtycker du till att Nilfisk A/S och dess relevanta, globala dotterbolag kan dela och behandla dina personuppgifter för att hantera din förfrågan, inklusive att vid behov skicka dina uppgifter utanför EES (European Economic Area).

Spinner

Få en skräddarsydd lösning för effektivare produktion

Verksamhetens kvalitet och säkerhet får aldrig äventyras, dessutom måste materialspillet minimeras för att lönsamheten ska kunna maximeras. Mot denna bakgrund erbjuder Nilfisk skräddarsydda lösningar för att säkerställa att din produktion uppfyller högsta tänkbara standarder inom läkemedelstillverkning, samtidigt som din personal skyddas från alla tillämpliga risker. Få en översikt över vårt produktutbud och låt oss hjälpa dig att uppfylla världens medicinska behov med ännu större effektivitet.

Användningsområden

MATERIALTRANSPORT

Flytta kapslar utan risk

Våra pneumatiska transportörer matar in torrt råmaterial, såsom pulver och/eller granulat, i era bearbetningsmaskiner och system – antingen från en punkt till flera, eller vice versa – utan segregering, vilket säkerställer att integriteten bevaras och att komponenternas procentsatser hålls intakta. Vanligtvis använder vi ett matningssystem som flyttar och överför tomma kapslar i olika storlekar utan risk för att de förstörs. Dessa kapslar töms över i uppsamlingsbehållare och matas ut med justerbar hastighet till påfyllningsmaskinen. Allt sker utifrån angivna mängder och vid vald tidpunkt, under perfekta hygieniska förhållanden, för att skydda miljön och personalens hälsa.

Capsules

RENGÖRING AV RENRUM

Ingen kontaminering, maximal hygien

De viktigaste elementen i ett renrum är filter för hög (HEPA) och ultrahög effektivitet (ULPA), och i vissa fall även ångbaserade lösningar, beroende på vilken typ av föroreningar som ska kontrolleras.

Clean Rooms

DAMMUPPSAMLING

Skydda produkter och människor

Våra damminneslutningssystem för mycket potenta API:er hanterar giftigt damm på ett säkert sätt vid tillverkning av fasta doser för att skydda personal, miljö och produkterna i sig. Uppsugning av API och HPAPI kräver specialanordningar och funktioner som skyddar operatören från möjlig kontaminering. Nilfisk har tagit fram en filterenhet med hög inneslutningsförmåga (upp till OEB5) för detta ändamål. Den finns i flera versioner, från standard till specialanpassade.

Dust Containment

RENGÖRING AV UTRUSTNING OCH ARBETSYTOR

Undvik korskontaminering och upprätthåll högsta hygienstandard

Nilfisk klarar alla viktiga rengöringsbehov och har marknadens bredaste utbud av specialdammsugare. Dammsugarna i vår vita serie är specialtillverkade för att kunna användas vid rengöring inuti och utanpå tillverkningsmaskiner. Dessutom kan de användas för allmän rengöring av arbetsytan. Produkterna i serien uppfyller aktuella GMP-standarder, är enkla att rengöra och sanera och är dessutom utformade för att förhindra ansamling av smuts och andra hygienrisker. Dessa dammsugare finns även i AISI316L-stål och är då utrustade med specialfilter för hantering av mycket fina eller giftiga pulver, vilket gör dem till ett populärt alternativ för rengöring och säker inneslutning inom läkemedelsindustrin.

Pharma Working Areas

ÅTERVINNING AV DAMM FRÅN TILLVERKNINGSMASKINER

Bibehåll produktens integritet och utrustningens prestanda

Dammsugning är en integrerad del av läkemedelsproduktionsprocessen, med automatiska maskiner som kräver konstant sugning för att förhindra kvarvarande dammkontaminering eller utsläpp av damm i produktionsmiljön. Eftersom filter är en viktig del i fasta dammsugaranordningar är Nilfisk dammsugare utrustade med HEPA- eller  ULPA-filter för att hjälpa dig upprätthålla en säker, ren och effektiv tillverkningsprocess. De finns både i stationärt och mobilt utförande och självklart har vi även varianter som är renrumsanpassade och explosionssäkra, vilket hjälper dig att säkerställa hög kvalitet samtidigt upprätthålla strikta säkerhetsstandarder.

INFINICLEAN Pharma MD

ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGSRESTER

Förbättra produktiviteten och undvik driftstopp

Industridammsugarna i Nilfisks R-serie är särskilt utformade för användning inom förpackningsindustrin och gör att de avbrott som vanligtvis krävs för rengöring av skärmaskiner kan undvikas. Kantuppsamlaren samlar helt kontinuerligt upp avfallet medan maskinen är i drift.

Packaging Scraps

GOLVRENGÖRING

Håll lokalerna fria från kontamineringar och redo för trafik

Genom att upprätthålla bästa tänkbara golvhygien förhindrar man att smuts tar sig in i produktionsområdena, vilket är av yttersta vikt för att kunna garantera hög produktkvalitet och säkerhet. Med en gå-bakom kombimaskin får du en produktiv lösning i kompakt och smidigt format, som rengör på djupet och torkar i ett och samma moment – även i mindre och trånga utrymmen. Tack vare EcoflexTM växlar du enkelt mellan lägre och högre vattenflöde och reglerar mängden rengöringsmedel.

Floor Cleaning

Rengöring av utrustning och fordon

Förbättra livslängd och transportförhållanden

Våra högtryckstvättar hjälper till att underhålla alla typer av utrustning som använder antingen varmt eller kallt vatten och klarar de tuffaste utmaningarna och miljöerna. Du kan förlita dig på att maskinerna erbjuder högsta tänkbara prestanda i olika miljöer, även inom ex. läkemedelsproduktion. Nilfisk högtryckstvättar är det perfekta hjälpmedlet för rengöring av behållare och kärl som används i produktionsprocessen samt för rengöring av lastbilar och andra fordon som används för transport.

MC 3C Universal Craft 01

Bättre rengöring i över 100 år

Nilfisks rengöringsutrustning för golv och andra ytor är utformad för att göra anläggningar renare och rengöringsarbetet effektivare. Våra miljövänliga rengöringslösningar ger ökad renlighet med färre kemikalier och mindre arbetsbörda och därmed en bättre totalupplevelse för kunden. Snabba och effektiva rengöringslösningar som hjälper till att upprätthålla ert rykte är en del i vårt åtagande och vi förser er med oöverträffat värde, driftsäkerhet och effektivitet inom allt vi tillverkar och allt vi gör.