Renare och säkrare sjukhusmiljöer | Nilfisk

Hälso- och sjukvård

Stötta personalens och patienternas välbefinnande med rengöring som är lika konsekvent som ditt engagemang

Vänligen fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

För att kunna behandla din begäran kan Nilfisk behöva dela dina uppgifter med andra företag inom Nilfisk Group. Genom att skicka in din begäran nedan samtycker du till att Nilfisk A/S och dess relevanta, globala dotterbolag kan dela och behandla dina personuppgifter för att hantera din förfrågan, inklusive att vid behov skicka dina uppgifter utanför EES (European Economic Area).

Spinner

Upprätthåll en bättre
hygienisk standard

Oavsett vårdinrättningens storlek ställs det höga krav på sanitet och hygienisk efterlevnad dygnet runt. Dina patienters hälsa gynnas av renare, säkrare och trevligare miljöer, och det samma gäller för personalens produktivitet. För att du som vårdgivare ska kunna hålla högsta tänkbara rengöringsstandard och lyckas i ditt arbete erbjuder Nilfisk några av marknadens mest kraftfulla, smidiga och resurseffektiva rengöringsmaskiner.

Användningsområden

Vårdhem
Sjukhus

Rena och bakteriefria lokaler

På vårdinträttningar och vårdhem är beläggningen ofta hög, vilket ökar risken för nära kontakt mellan utsatta individer. Därför är det viktigt att man gör sitt yttersta för att minimera riskerna för kontaminering och infektion. Damm och bakterier utgör ett allvarligt hot mot de boende som har minskad motståndskraft mot sjukdomar och det är därför av högsta vikt att vårdhem hålls rena och fria från bakterier.

Nilfisk kan hjälpa dig att förbättra rengöringsstandarden på din vårdinrättning med specifika professionella rengöringslösningar för vitala områden.

BA751GQ Hospital Ps 570Maxwidth Cs 570X320 JUHENJ

Renare och säkrare golv

Innovativ, intuitiv teknik gör våra automatiska kombimaskiner, polermaskiner, dammsugare och mattrengörare till effektiva lösningar som bidrar till säkrare och trevligare miljöer för boende, personal och besökare. Nilfisk har olika golvrengöringslösningar som kan garantera den hygieniska standard som krävs i olika utrymmen, från små till stora ytor, inklusive vilorum, kontor, entréer och korridorer.

SC100 Hotel2 Ps 570Maxwidth Cs 570X320 TETETJ

Ökad sanitet i kök

I kök där man dagligen lagar mat till många vårdtagare och medarbetare är det av yttersta vikt att stränga hygienkrav uppfylls. Våra lösningar ger oöverträffbar prestanda utan att kompromissa med produktiviteten och ser till att köket hålls rent, torrt, säkert och alltid är redo att användas.

VL500 55 Kitchen Ps 570Maxwidth Cs 570X320 OLEOHB

Säkrare standarder för sjukhus

Damm och bakterier utgör ett allvarligt hot mot patienter med minskad motståndskraft mot sjukdomar. Därför är det viktigt att vårdinrättningar hålls rena och fria från patogener.

Nilfisk kan hjälpa dig att förbättra renligheten i både högtrafikerade och lågtrafikerade miljöer med specifika professionella lösningar som täcker alla rengöringsuppgifter – från golvrengöring till rengöring av kök bland mycket annat. Med våra rengöringslösningar kan du skapa bättre arbetsförhållanden för din personal och bättre förutsättning för återhämtning för dina patienter.

SC1500 Hospital Ps 570Maxwidth Cs 570X320 OLCJLB

Säkrare ytor

Innovativ teknik och enkel användning kännetecknar våra produktserier för golvrengöring, dammsugning och ångrengöring. Golv och andra ytor blir rena, fria från damm och andra potentiella patogener, och kräver mindre rengöringsmedel och färre kemikalier. Luftkvaliteten förbättras, liksom golvsäkerheten i högtrafikerade miljöer – både för patienter och personal.

Nilfisk har olika rengöringslösningar som kan garantera den hygieniska standard som krävs i utrymmen av varierande storlek, inklusive vilorum, kontor, entréer och korridorer.

SC500 Hospital1 Ps 570Maxwidth Cs 570X320 TJULCN

Renare kök

När man tillagar och hanterar mat för personal och patienter är det viktigt att upprätthålla en strikt hygienisk standard. Våra maskiner ger oöverträffad prestanda utan att kompromissa med produktiviteten, vilket resulterar i köksgolv och köksytor som är rena, torra, säkra och redo att användas.

VL500 55 Kitchen Ps 570Maxwidth Cs 570X320 OLEOHB (1)

Bättre rengöring i över 100 år

Nilfisks rengöringsutrustning för golv och andra ytor är utformad för att göra anläggningar renare och rengöringsarbetet effektivare. Våra miljövänliga rengöringslösningar ger ökad renlighet med färre kemikalier och mindre arbetsbörda och därmed en bättre totalupplevelse för kunden. Snabba och effektiva rengöringslösningar som hjälper till att upprätthålla ert rykte är en del i vårt åtagande och vi förser er med oöverträffat värde, driftsäkerhet och effektivitet inom allt vi tillverkar och allt vi gör.