Hitta de bästa rengöringsprodukterna för din bransch | Nilfisk

Branscher

Institutioner
VP600 Hotel Room Ps 570Maxwidth Cs 570X320 TJJLES

Uppfyller kundernas behov av kvalitet och miljövänlig rengöring, samtidigt som fokus på arbetsmiljön ökar.

Gå dit

SC2000 Sport1 Ps 570Maxwidth Cs 570X320 TOJETB

Kontinuerligt rena, torra och säkra golv och ytor på skolor och bibliotek.

Gå dit

SC500 Hospital1 Ps 570Maxwidth Cs 570X320 TJULCN

Effektiv rengöring som uppfyller de höga kvalitetskraven för operationssalar, laboratorium och kliniker.

Gå dit

Nilfisk ES300 XP In Use Lobby Rt1

Fläckfritt utseende, tidsbesparing och minskade dagliga kostnader på hotell och motell.

Gå dit

VP600 B Office

Tydliga rengöringsresultat av hög kvalitet och lägre dagliga kostnader på kontor och konferensrum.

Gå dit

SCRUBTEC 130 Gas Station3 Ps 570Maxwidth Cs 570X320 CPPHNS

Attraktiv shoppingupplevelse, säker miljö och kostnadseffektivt uppfyllande av hygienbestämmelser i butiker och stormarknader.

Gå dit

Produktion
Liquid Waste

Säkerställa hög och jämn kvalitet och undvika risken för korskontaminering och produktsvinn inom livsmedelsproduktion.

Gå dit

Metal

Kontrollera, avlägsna och inneslut farligt damm, pulver, oljor och andra smörjmedel för att garantera produktivitet, säkerhet och kvalitet på produktionsanläggningar för järn och metall.

Gå dit

VHS110 Atex Food (5)

Håll produktionsutrustningen ren och underhållen för effektiv och säker drift.

Gå dit

Clean Rooms

Säkerställa att damm, bakterier och andra föroreningar inte förs över mellan maskiner och utrymmen i laboratorium och renrum.

Gå dit

SR1101 Warehouse Cs SR1101 Cropped Ps 570Maxwidth JUTOOD

Hålla högtrafikerade utrymmen fria från skräp och väta för att undvika risken för incidenter och kontaminering i lagerlokaler och på lastplatser.

Gå dit

Fordon, lantbruk och bygg
Agri Img2 1920X1220px

Rena fordon, golv och utrustning för att säkerställa att de desinficeras på ett effektivt sätt och för att undvika korskontaminering av utsäde, grödor och vin.

Gå dit

Auto Img1 584X400px

Skinande rena golv och effektiv borttagning av olja, fett och andra säkerhetsrisker hos bilåterförsäljare och verkstäder.

Gå dit

BC Img1 584X400px

Förebygga att personalen exponeras för farligt damm och samtidigt hålla utrymmen, verktyg och fordon rena för maximal arbetseffektivitet på byggarbetsplatser.

Gå dit