Vysávače na manipuláciu s nebezpečným prachom | Nilfisk

Priemyselné vysávače do nebezpečného prostredia

Pokiaľ ide o bezpečnosť na pracovisku a potenciálnu úroveň nebezpečnosti prachov, boli identifikované tri triedy prachov, ktoré sa považujú za rizikové pre zdravie: L (nízke riziko), M (stredné riziko) a H (vysoké riziko). Spoločnosť Nilfisk môže poskytnúť filtre aj stroje s certifikátom L, M alebo H v súlade s vyššie uvedenou európskou normou. Spoločnosť Nilfisk tiež vyvinula systém na zadržiavanie prachu pre úplnú bezpečnosť.

Vyplňte prosím formulár a my sa vám ozveme čo najskôr.

Na spracovanie vašej požiadavky môže byť potrebné, aby spoločnosť Nilfisk vaše údaje poskytla iným spoločnosťami v rámci celosvetovej skupiny Nilfisk Group. Odoslaním vašej požiadavky nižšie vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Nilfisk A/S a jej príslušné globálne prepojené subjekty môžu vaše osobné údaje poskytovať a spracúvať na účely vyriešenia vašej požiadavky vrátane odoslania vašich údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak je to potrebné.

Spinner
PRIEMYSELNÉ VYSÁVAČE DO NEBEZPEČNÉHO PROSTREDIA

Preskúmajte náš sortiment


Jednofázové
JEDNOFÁZOVÉ

Trojfázové
TROJFÁZOVÉ